Showing posts with label Đề cương môn học. Show all posts
Showing posts with label Đề cương môn học. Show all posts
12/08/2014
Tổng hợp giáo trình, bài giảng, đề cương môn học, câu hỏi ôn tập, đề thi, bài tập cá nhân, bài tập nhóm, bài tập học kỳ Luật Hình sự 2

1.

Giáo trình

-

2.

Bài giảng

-

3.

Đề cương ôn tập

Trọn bộ câu hỏi và trả lời - Luật Hình sự Việt Nam - Phần 1
Trọn bộ câu hỏi và trả lời - Luật Hình sự Việt Nam - Phần 2
Trọn bộ câu hỏi và trả lời - Luật Hình sự Việt Nam - Phần 3
Trọn bộ câu hỏi và trả lời - Luật Hình sự Việt Nam - Phần 4
Trọn bộ câu hỏi và trả lời - Luật Hình sự Việt Nam - Phần 5

4.

Bài tập cá nhân

Tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản
Hành vi phạm tội của người nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam
Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Tội xâm phạm an ninh quốc gia
Hành vi dùng vũ lực chiếm đoạt tài sản
Đồng phạm, người giúp sức - Tội hiếp dâm
Tội trộm cắp tài sản với tình tiết hành hung tẩu thoát và tội cướp tài sản - Bài tập cá nhân Luật Hình sự 2
Tội giết người - Bài tập cá nhân Luật Hình sự 2

5.

Bài tập nhóm

Tội trộm cắp tài sản
Lỗi cố ý và lỗi vô ý
Tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người
Các tội phạm về ma túy
Giai đoạn phạm tội chưa đạt - Tội giết người - Bài tập nhóm Luật Hình sự 2

6.

Bài tập học kỳ

Tội phạm xâm phạm quyền sở hữu và an toàn, trật tự công cộng
Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác bằng thủ đoạn gian dối - Bài tập học kỳ Luật Hình sự 2
Tội cướp tài sản
Tội xâm phạm sở hữu
Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản - Bài tập học kỳ Luật Hình sự 2

7.

Bài nghiên cứu

-

8.

Đề thi

-

Tổng hợp giáo trình, bài giảng, đề cương môn học, câu hỏi ôn tập, đề thi, bài tập cá nhân, bài tập nhóm, bài tập học kỳ Luật Dân sự 2

1.

Giáo trình

- Giáo trình Luật Dân sự 2 - Khoa Luật ĐH Cần Thơ

2.

Bài giảng

Bài giảng Luật Dân sự 2: Giao dịch dân sự
Bài giảng Luật Dân sự 2: Hợp đồng dân sự

3.

Đề cương ôn tập

-

4.

Bài tập cá nhân

Tình huống người chưa thành niên dưới mười lăm tuổi gây thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe của người khác - Bài tập cá nhân Luật Dân sự 2 - Bài 2
Tình huống người chưa thành niên dưới mười lăm tuổi gây thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe của người khác - Bài tập cá nhân Luật Dân sự 2
Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân do gây thiệt hại ngoài hợp đồng - Bài tập học kỳ Luật Dân sự 2 - Bài 2
Nghĩa vụ liên đới
Xây dựng tình huống bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra
Xây dựng tình huống chuyển giao nghĩa vụ dân sự
Thiệt hại về tài sản và tính mạng
Tình huống chuyển giao nghĩa vụ dân sự - bài tập cá nhân 1 dân sự 2
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi có lỗi gây ra
Xây dựng một tình huống có đầy đủ các yếu tố của một quan hệ nghĩa vụ dân sự liên đới có đối tượng là một khoản tiền - Bài tập cá nhân Luật Dân sự 2
Một số vấn đề về bảo hiểm nhân thọ - Bài tập cá nhân Dân sự 2
-

5.

Bài tập nhóm

Bài tập nhóm tháng 1 Luật Dân sự module 1 - K37, 38 – Học kỳ 2, năm học 2013 – 2014

6.

Bài tập học kỳ

Đề bài tập học kỳ Luật Dân sự 2 - K37 - Kỳ 2 năm học 2013 - 2014 kèm tài liệu tham khảo
Các đặc điểm của quan hệ tài sản thuộc đối tượng điều chỉnh của luật dân sự
Bán đấu giá tài sản theo qui định của pháp luật hiện hành
Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân do gây thiệt hại ngoài hợp đồng
Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân do gây thiệt hại ngoài hợp đồng - Bài tập học kỳ Dân sự 2
Bồi thường thiệt hại do xâm phạm thi thể, mồ mả
Hiệu lực của hợp đồng dân sự
Tín chấp
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do xâm phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường - 9 điểm
Hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu
Bài tập học kỳ Dân sự 2 - Tài sản dùng để đảm bảo thực hiện nhiều nghĩa vụ dân sự
Bài tập học kỳ Luật Dân sự 2 - Thời điểm giao kết hợp đồng dân sự
Bài tập học kỳ Luật Dân sự 2 - Hậu quả pháp ý của hợp đồng dân sự vô hiệu
Giao kết hợp đồng dân sự - Bài tập học kỳ Dân sự 2

7.

Bài nghiên cứu

Một số đặc thù trong giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài
Về quy định bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm trong bộ luật dân sự VN và hướng hoàn thiện

8.

Đề thi

-

Tổng hợp giáo trình, bài giảng, đề cương môn học, câu hỏi ôn tập, đề thi, bài tập cá nhân, bài tập nhóm, bài tập học kỳ Luật Dân sự 1

1.

Giáo trình

Giáo trình Luật Dân sự VN tập 1 - Khoa Luật ĐH Cần Thơ

2.

Bài giảng

-

3.

Đề cương ôn tập

Danh sách 150 câu ôn thi vấn đáp Luật Dân sự 1
Danh sách 83 câu hỏi ôn tập thi học kì Luật dân sự module 1 - K34 - ĐH Luật Hà Nội
64 câu hỏi ôn tập Luật Dân sự module 1
Đề cương ôn tập Luật Dân sự module 1 - Chương 1 - Khái quát chung Luật Dân sự Việt Nam
Đề cương ôn tập Luật Dân sự module 1 - Chương 2 - Quan hệ pháp luật Dân sự
Đề cương ôn tập Luật Dân sự module 1 - Chương 3 - Giao dịch dân sự
Đề cương ôn tập Luật Dân sự module 1 - Chương 4 - Đại diện dân sự
Đề cương ôn tập Luật Dân sự module 1 - Chương 5 - Thời hạn, thời hiệu
Đề cương ôn tập Luật Dân sự module 1 - Chương 6 - Tài sản và quyền sở hữu
Đề cương ôn tập Luật Dân sự module 1 - Chương 7 - Thừa kế

4.

Bài tập cá nhân

Quyền xác định lại giới tính và hậu quả pháp lý của việc xác định lại giới tính
Xây dựng tình huống tuyên bố cá nhân mất tích, cá nhân chết và xác định hậu quả pháp lý
Xây dựng một tình huống về thừa kế
Trong trường hợp pháp luật không quy định và các bên không có thoả thuận thì có thể áp dụng tập quán

5.

Bài tập nhóm

Bài tập nhóm tháng 1 Luật Dân sự module 1 - K37, 38 – Học kỳ 2, năm học 2013 – 2014
- Tranh chấp diện tích phụ ngôi nhà 75A, Trần Hưng Đạo
Quyền của cá nhân với hình ảnh
- Tuyên bố cá nhân mất tích
03 vụ việc có thật liên quan đến việc tuyên bố một người là đã chết
3 vụ việc liên quan đến giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức
2 vụ việc giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo
3 vụ án có thật liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu
Hành vi xâm phạm quyền của cá nhân về hình ảnh trong lĩnh vực báo chí
Bài tập nhóm tháng 1 - Luật Dân sự 1 - K37 – Học kỳ 2, năm học 2013 – 2014

6.

Bài tập học kỳ

Đề bài tập lớn học kỳ - Môn Luật Dân sự module 1 - K38 ĐH Luật HN kèm tài liệu tham khảo
Đề bài tập học kỳ Luật Dân sự module 1 - K37 - Kì 2 năm học 2013 - 2014
Quyền của cá nhân đối với hình ảnh
Đối tượng của các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
Chế định giám hộ
Thời hiệu
Những hạn chế về quyền của người lập di chúc
Quy định về tài sản trong Bộ luật dân sự năm 2005
Tuyên bố chết, tuyên bố mất tích và hậu quả pháp lý
Một số vấn đề về người không được quyền hưởng di sản theo qui định tại khoản 1 Điều 643 Bộ luật dân sự
Người không được quyền hưởng di sản - lý luận và thực tiễn
Năng lực hành vi dân sự của cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành
- Các phương thức bảo vệ quyền sở hữu
“Quyền nhân thân theo quy định trong Bộ luật dân sự - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” (8 điểm)
Hoàn thiện các quy định trong bộ luật dân sự về quyền nhân thân
Nguyên nhân, điều kiện áp dụng tập quán pháp
Phương thức bảo vệ quyền nhân thân của cá nhân trong pháp luật dân sự Việt Nam

7.

Bài nghiên cứu

Nghiên cứu tóm tắt về Bồi thường thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường
Một số đặc thù trong giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài
Xác định lại giới tính là một quyền nhân thân có điều kiện
Hợp đồng dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý của nó
Một số quy định về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự và những vướng mắc trong thực tiễn áp dụng
Điều kiện để được thừa kế quyền sử dụng đất
Quy định về người lập di chúc
Về quyền xác định lại giới tính trong bộ luật dân sự năm 2005 và nghị định số 88/2008/NĐ-CP
Thời hiệu khởi kiện - điểm yếu của Luật Dân sự hiện hành?
Rắc rối thời hiệu khởi kiện về thừa kế
Thời hiệu khởi kiện về tranh chấp di sản thừa kế
Hoàn thiện chế định thừa kế trong Bộ luật Dân sự
Những bất cập về khái niệm tài sản, phân loại tài sản của Bộ luật Dân sự 2005 và định hướng cải cách
Qui định kiện đòi tài sản theo pháp luật việt nam và của một số nước trên thế giới
Kiện đòi lại tài sản là động sản không phải đăng ký quyền sở hữu từ người chiếm hữu ngay tình
Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi chủ sở hữu kiện đòi lại tài sản
Tập quán và việc thực hiện nguyên tắc áp dụng tập quán trong Bộ luật Dân sự 2005

8.

Đề thi

Tổng hợp đề thi vấn đáp Luật Dân sự 1 - K37 - Kì 2 năm học 2013 - 2014 - Phần 1
Tổng hợp đề thi vấn đáp Luật Dân sự 1 - K37 - Kì 2 năm học 2013 - 2014 - Phần 2
Tổng hợp đề thi vấn đáp Luật Dân sự 1 - K37 - Kì 2 năm học 2013 - 2014 - Phần 3

20/02/2014
Đề cương môn học - Luật Hành chính
Vấn đề 1. Quản lí và quản lí nhà nước

1.1. Khái niệm quản lí, quản lí nhà nước và quản lí hành chính nhà nước

1.2. Điều kiện để tiến hành quản lí, quản lí nhà nước, quản lí hành chính nhà nước
1.3. Chủ thể quản lí, quản lí nhà nước, quản lí hành chính nhà nước
1.4. Khách thể quản lí, quản lí nhà nước, quản lí hành chính nhà nước
26/09/2013
Đề cương môn Công pháp Quốc tế – ĐH Luật HN – t82012
Đề cương môn Công pháp Quốc tế – ĐH Luật HN – t82012


Pass giải nén (nếu có): lilynnvietnam.wordpress.com