Showing posts with label Kinh tế vĩ mô. Show all posts
Showing posts with label Kinh tế vĩ mô. Show all posts
21/08/2015
Vấn đề thất nghiệp,lý thuyết và thực tiễn ở Việt Nam - Bài tập học kỳ Kinh tế vĩ mô
Trong những năm gần đây chúng ta đã đạt được một số thành tựu phát triển rực rỡ trên nhiều lĩnh vực về mặt kinh tế, chính trị, xã hội …. Tuy nhiên,đằng sau những thành tựu chúng ta đã đạt được, thì cũng có không ít vấn đề mà Đảng và nhà nước ta cần quan tâm như :Tệ nạn xã hội,lạm phát,thất nghiệp… Nhưng có lẽ vấn đề được quan tâm hàng đầu ở đây là thất nghiệp .Thất nghiệp,đó là vấn đề cả thế giới cần quan tâm. Bất kỳ một quốc gia nào dù nền kinh tế có phát triển đến đâu đi chăng nữa thì vẫn tồn tại thất nghiệp đó là vấn đề không tránh khỏi chỉ có điều là thất nghiệp đó ở mức độ thấp hay cao mà thôi. Do đó,để hiểu rõ về vấn đề này,em xin chọn đề tài: “Vấn đề thất nghiệp,lý thuyết và thực tiễn ở Việt Nam” làm bài tập học kỳ của mình.

NỘI DUNG

I.Những vấn đề cơ bản về thất nghiệp.

1. Một số khái niệm

- Những người trong độ tuổi lao động là những người ở trong độ tuổi có nghĩa vụ và quyền lợi lao động ghi trong Hiến pháp .
01/09/2014
Tình hình lạm phát ở Việt Nam năm 2012 và một số giải pháp để kiềm chế lạm phát trong thời gian tới
Bài tập học kỳ Kinh tế học đại cương.

A.MỞ ĐẦU

Sau hơn 20 năm đổi mới đến nay Việt Nam đã từng bước hội nhập với nền kinh tế chung của toàn thế giới.Đến nay Việt Nam đã vượt qua ngưỡng nước có thu nhập thấp và đang lỗ lực theo đuổi mục tiêu trở thành nước công nghiệp vào năm 2020.Làm thế nào để chúng ta có thể đạt được mục tiêu đó trong gần 10 năm nữa,khi mà nền kinh tế vĩ mô của chúng ta trở nên bất ổn trong thời gian gần đây.Sự tác động của cuộc khủng hoảng tài chính- tiền tệ thế giới,khởi đầu là Mỹ đã làm cho nền kinh tế của chúng ta ngày càng khó khăn hơn.Đặc biệt là sự tăng mạnh về tỉ lệ lạm phát năm 2012 vừa qua khiến cho chúng ta ngày càng gặp khó khăn hơn trong việc hoàn thành mục tiêu vào năm 2020.Chính vì thế việc tìm ra giải pháp để kiềm chế lạm phát,thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới là vô cùng quan trọng.Để tìm hiểu rõ hơn về vấn để này em chọn đề tài”tình hình lạm phát ở Việt Nam năm 2012 và một số giải pháp để kiềm chế lạm phát trong thời gian tới”.
21/05/2014
Thâm hụt ngân sách, thực trạng và nguyên nhân nợ công - Bài tập học kỳ Kinh tế vĩ mô - 9 điểm
Những bất ổn về kinh tế - chính trị trên thế giới đang diễn tiến ngày càng phức tạp đã tác động trực tiếp đến tình hình thu ngân sách của nhiều quốc gia. Đó chính là những vấn đề như thâm hụt ngân sách, nợ công. Vấn đề này đang diễn ra ở nhiều quốc gia trên thế giới và trở thành những mối lo ngại lớn của nền kinh tế các nước. Từ những vấn đề thực tiễn đó, trong bài tập này, em xin tìm hiểu về vấn đề: “thâm hụt ngân sách, thực trạng và nguyên nhân nợ công ở một số quốc gia trên thế giới trong những năm gần đây”.

PHẦN NỘI DUNG:

I. Cơ sở lí thuyết.

1. Thâm hụt ngân sách.

a. Khái niệm.

Thâm hụt ngân sách trong kinh tế học vĩ mô và kinh tế học công cộng là tình trạng các khoản chi của ngân sách Nhà nước (ngân sách chính phủ) lớn hơn các khoản thu, phần chênh lệch chính là thâm hụt ngân sách.

b. Phân loại thâm hụt.

Tài chính công hiện đại phân loại thâm hụt ngân sách thành hai loại: thâm hụt cơ cấu và thâm hụt chu kỳ.

Thâm hụt cơ cấu là các khoản thâm hụt được quyết định bởi những chính sách tùy biến của chính phủ như quy định thuế suất, trợ cấp bảo hiểm xã hội hay quy mô chi tiêu cho giáo dục, quốc phòng,...


Thâm hụt chu kỳ là các khoản thâm hụt gây ra bởi tình trạng của chu kỳ kinh tế, nghĩa là bởi mức độ cao hay thấp của sản lượng và thu nhập quốc dân. Ví dụ khi nền kinh tế suy thoái, tỷ lệ thất nghiệp tăng sẽ dẫn đến thu ngân sách từ thuế giảm xuống trong khi chi ngân sách cho cho trợ cấp thất nghiệp tăng lên.
09/05/2014
Thất nghiệp - Bài tập học kỳ Kinh tế vĩ mô - 9 điểm
Trong công cuộc xây dưng và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, trước hết là hướng đến mục tiêu Việt Nam trở thành nước công nghiệp phát triển vào năm 2020 thì vấn đề thất nghiệp và các chính sách giải quyết việc làm đang là câu chuyện hết sức nóng bỏng và không kém phần bức bách đang được toàn xã hội quan tâm. 

Đất nước ta đang trong giai đoạn chuyển sang nền kinh tế phát triển, đang đổi mới từng bước nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Kinh tế học vĩ mô đã vạch rõ ra trong vấn đề phát sinh trong đó thể hiện ở những vấn đề: thất nghiệp, việc làm, lạm phát…. Ở bài viết này em xin được chỉ ra thực trạng, nguyên nhân và giải pháp khắc phục về tình hình thất nghiệp của nước ta trong giai đoạn 2009- 2013.

NỘI DUNG

I. Những vấn đề cơ bản về thất nghiệp

I.1.Thất nghiệp là gì?

- Theo khái niệm của tổ chức lao động quốc tế ILO: thất nghiệp là tình trạng tồn tại khi một số người trong độ tuổi lao động muốn có việc làm nhưng không thể tìm được việc làm ở mức tiền công nhất định.

- Người thất nghiệp là người trong độ tuổi lao động, có khả năng lao động, không có việc làm và có nhu cầu tìm kiếm việc làm.