Showing posts with label Kỹ năng luật sư trong tố tụng hình sự. Show all posts
Showing posts with label Kỹ năng luật sư trong tố tụng hình sự. Show all posts
16/10/2014
Bào chữa cho bị cáo phạm tội Hiếp dâm trẻ em - Bài tập lớn học kỳ môn Kĩ năng luật sư trong Tố tụng hình sự
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


             BẢN BÀO CHỮA CHO BỊ CÁO TRƯƠNG HỒNG QUÂN

             Kính thưa: Hội đồng xét xử.
             Thưa luật sư đồng nghiệp.
         
           Tôi là Luật sư Đào Lê Giang Linh thuộc văn phòng luật sư A, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội. Theo yêu cầu của bị cáo Trương Hồng Quân và được sự đồng ý của Tòa, tôi có mặt tại phiên tòa hôm nay để bào chữa cho bị cáo Trương Hồng Quân bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Hiếp dâm trẻ em” theo quy định tại Điều 112, khoản 3, điểm c Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo bản cáo trạng số 153/CT-VKS-P1A ngày 18/4/2011.