Showing posts with label Luật Đầu tư. Show all posts
Showing posts with label Luật Đầu tư. Show all posts
29/01/2015
Sự khác nhau giữa các hình thức đầu tư theo hợp đồng BOT, BTO, BT - Bài tập học kỳ Luật Đầu tư
Đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng là hoạt động quan trọng đối với phát triển kinh tế của mỗi quốc gia và được xem là nhiệm vụ của nhà nước. Tuy nhiên, sử dụng nguồn vốn nhà nước để đầu tư cho hoạt động này không phải là giải pháp duy nhất và hiệu quả, đặc biệt là đối với những nước không dồi dào về ngân sách. Ở Việt Nam, việc ban hành các quy định về đầu tư theo hình thức BOT, BTO, BT nhằm mục đích tạo cơ sở pháp lí và điều kiện thuận lợi cho việc khai thác, huy động nguồn vốn ngoài ngân sách tập trung, đặc biệt là vốn đầu tư nước ngoài, vào hoạt động đầu tư xây dựng một số công trình kết cấu hạ tầng. Ba loại hình đầu tư này về cơ bản vẫn có những điểm khác biệt. Để hiểu rõ hơn vấn đề này, em đã lựa chọn đề tài “ Sự khác nhau giữa các hình thức đầu tư theo hợp đồng BOT, BTO, BT. Hình thức đầu tư nào được các nhà đầu tư lựa chọn nhiều nhất trên thực tế? Tại sao?”.
Đề thi kết thúc học phần môn Luật Đầu tư - K32 ĐH Luật Hà Nội
Bài tập: Công ty An An( Trung Quốc) và hộ kinh doanh Tiến Lợi do ông Tiến làm chủ hộ muốn thành lập Công ty TNHH Tiến An tại khu kinh tế Lăng Cô – Thừa Thiên Huế kinh doanh mặt hàng sách giáo khoa và đồ dùng học sinhvới số vốn pháp định là 14 tỉ đồng.

Hỏi:

Câu 1: Xác định hình thức đầu tư và nhà đầu tư trong tình huống trên?

Câu 2: Nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục gì để dự án đầu tư của họ được thực hiện?

Câu 3: Có ý kiến cho rằng Công ty Tiến An chỉ cần làm thủ tục thẩm tra đầu tư và được cấp giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh. Ý kiến của em thế nào?

Câu 4: Dự án trên có được hưởng ưu đãi đầu tư không? Tại sao?
Đề thi kết thúc hoc phần Kinh tế quốc tế - Khóa 30 ĐH Luật Hà Nội
Ngày 16/11/2006 Tổng công ty than - khoáng sản X thỏa thuận với tập đoàn Y (Mỹ) về dự án phát triển nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2 (Cẩm Phả, Quảng Ninh) theo hình thức BOT, theo đó bên Y sẽ góp 90% vốn và bên X góp 10% vốn điều lệ để thành lập công ty nhằm thực hiện dự án trên. Hỏi:

1. Bản chất của thỏa thuận ngày 16/11/2006 giữa 2 bên là hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng liên doanh hay hợp đồng BOT? Vì sao?

2. Để dự án được triển khai thực hiện thì cần phải thực hiện những thủ tục như thế nào? (chỉ nêu ý chính, ko cần phân tích)
Đề thi kết thúc học phần môn Kinh tế quốc tế - Khóa 32 ĐH Luật Hà Nội
Công ty Keang Nam (Trung Quốc) và công ty Thiên Lạc (Việt Nam) có dự định thành lập công ty TNHH Hoa Việt tại khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa, với lĩnh vực hoạt động là khám chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền.Theo pháp luật hiện hành anh chị hãy:

1. Cho biết Hình thức đầu tư và nhà đầu tư trong tình huống trên?

2. Phân tích Thủ tục để nhận giấy chứng nhận đầu tư (chỉ phân tích thủ tục với hình thức đầu tư cho dự án)?

3. Có ý kiến cho rằng, sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, công ty Hoa Việt phải làm thủ tục xin giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh. Hãy cho biết ý kiến của anh chị?

4. Dự án trên có được hưởng ưu đãi đầu tư hay không? Vì sao?

26/08/2014
Các biện pháp khuyến khích đầu tư - Bài tập học kỳ Luật Đầu tư
I.KHÁI QUÁT VỀ CÁC BIỆN PHÁP KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ: 

1. Khái niệm các biện pháp khuyến khích đầu tư:

Dưới góc độ pháp lí, khuyến khích đầu tư được coi là một trong những biện pháp thu hút vốn đầu tư có hiệu quả. Đặc biệt là trong bối cảnh các quốc gia trên thế giới đều có điểm chung là cần vốn đầy tư như cần một yếu tố thiết yếu giúp nền kinh tế có thể tồn tại và phát triển nên khuyến khích đầu tư càng trở nên không thể thiếu. Nhận thức được tầm quan trọng đó, hầu hết các quốc gia trên thế giới đã ban hành các văn bản pháp luật điều chỉnh vấn đề khuyến khích đầu tư như là thứ công cụ hữu ích và phù hợp với thông lệ quốc tế trong việc tạo lập môi trường đầu tư có sức cạnh tranh lớn trong lĩnh vực thu 
hút đầu tư.


Các biện pháp khuyến khích đầu tư được hiểu là tất cả những quy định do nhà nước ban hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi hoặc tao ra những lợi ích nhất định cho các nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài khi tiến hành đầu tư vào nền kinh tế, trên cơ sở kết hơp hài hòa giữa lợi ích của nhà nước, của nền kinh tế- xã hội và của các nhà đầu tư.
Các biện pháp bảo đảm đầu tư - Bài tập học kỳ Luật Đầu tư
Xuất phát từ đòi hỏi gắt gao của quá trình toàn cầu hóa, cũng như mục đích phát triển kinh tế xã hội, một trong các chủ trương lớn của Nhà nước trong thời đại mới chính là tận dụng và phát huy tối đa nguồn vốn đầu tư của các chủ thể trong và ngoài nước có nhu cầu đầu tư kinh doanh. Chính vì lẽ đó mà bên cạnh các biện pháp khuyến khích đầu tư nhà nước ta đã đưa ra các biện pháp đảm bảo đầu tư rộng mở. Các biện pháp này đã được ghi nhận trong các văn bản pháp luật quốc gia và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia như một bằng chứng pháp lý xác thực, tạo nên sự khuyến khích cũng như an toàn cho các nhà đầu tư.

I. Khái niệm các biện pháp đảm bảo đầu tư.

Các biện pháp đảm bảo đầu tư là những biện pháp được thể hiện trong các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đánh của các nhà đầu tư trong quá trình thực hiện hoạt động đầu tư với mục đích kinh doanh. Các biện pháp đảm bảo đầu tư chính là những cam kết từ phía nhà nước tiếp nhận đầu tư trước một số quyền lợi cụ thể của nhà đầu tư.
Bài tập học kỳ Luật Đầu tư - Kì I năm học 2014 - 2015 - ĐH Luật Hà Nội - Tháng 8/2014
BÀI TẬP HỌC KỲ (Dành cho cá nhân)

ĐT - HK - 1. Phân tích sự khác nhau giữa biện pháp bảo đảm đầu tư và biện pháp khuyến khích đầu tư. Đánh giá ý nghĩa khuyến khích đầu tư của các biện pháp đảm bảo đầu tư. 

ĐT - HK - 2. Phân tích thủ tục đầu tư theo Luật đầu tư (2005) mối quan hệ với thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp (2005).  

ĐT - HK - 3. Phân tích nội dung của biện pháp bảo đảm đối xử bình đẳng giữa các nhà đầu tư để làm tư: Luật đầu tư năm 2005 đó tạo ra một khung luật pháp chung cho cáac nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.
Bài tập nhóm Luật Đầu tư - Kì I năm học 2014 - 2015 - ĐH Luật Hà Nội - Tháng 8/2014
BÀI TẬP NHÓM 

ĐT - NT1 - 1.  (Dành cho nhóm 1, 2)
Một nhà đầu tư Việt Nam dự định triển khai 1 dự án xây dựng bến phà nằm trên địa bàn 2 tỉnh A và B, nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và hành khách qua dòng sông nằm giữa địa bàn 2 tỉnh, kinh phí khoảng 1.000 tỷ đồng. Hãy tư vấn cho nhà đầu tư về hình thức đầu tư và thủ tục triển khai dự án đầu tư. 

ĐT - NT 1- 2 . (Dành cho nhóm 3, 4 )

Một nhà đầu tư Việt Nam dự định triển khai 1 dự án xây dựng bến phà nằm trên địa bàn 2 tỉnh A và B, nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và hành khách qua dòng sông nằm giữa địa bàn 2 tỉnh, kinh phí khoảng 1.000 tỷ đồng. Phân tích các biện pháp đảm bảo và ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư nói trên có thể được hưởng và cách thức để được hưởng những biện pháp đảm bảo và ưu đãi đó.