Showing posts with label Tư vấn hợp đồng lao động. Show all posts
Showing posts with label Tư vấn hợp đồng lao động. Show all posts
10/09/2014
Viết thư tư vấn và đơn khởi kiện cho người lao động bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
Bài tập học kỳ Tư vấn hợp đồng lao động - 8 điểm.


Đề bài số 4: Anh T được công ty X đưa đi làm việc ở Nhật Bản với thời hạn hợp đồng là 3 năm, mức lương là 10 triệu đồng/tháng (từ tháng 7/ năm 2010 – tháng 7/2013). Tuy nhiên, ngày 20/12/2012 anh bị doanh nghiệp bên Nhật bản đơn phương chấm dứt HĐLĐ nên anh phải về trước thời hạn. Anh cho rằng doanh nghiệp của Nhật Bản đã đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật đồng thời còn chưa trả cho anh tiền lương tháng 12 và tiền nghỉ phép của năm 2012 nên muốn yêu cầu được bồi thường.
-         Anh chị hãy tư vấn cho anh T gửi đơn đến đâu để yêu cầu bảo vệ quyền lợi cho mình.
-         Hãy giúp anh T viết đơn khởi kiện.
27/09/2013
Đề bài tập học kỳ môn Tư vấn hợp đồng lao động
BÀI TẬP CUỐI KỲ MÔN TƯ VẤN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
K35 – Course 2 – Kỳ II năm học 2012 - 2013

Đề 1:

Anh (chị) hãy soan thảo thư tư vấn cho công ty trong bối cảnh: công ty sẽ gặp khó khăn về tài chính nên muốn thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc nên sẽ chấm dứt HĐLĐ đối với một số lao động trong công ty.

Đề 2:

Anh T vào làm việc cho công ty X từ năm 2008 với HĐLĐ không xác định thời hạn. Năm 2010, anh được công ty cử đi học ở Nhật Bản thời hạn 6 tháng (tổng chi phí là 10.000 USD) với cam kết sau khi học xong sẽ về làm việc cho công ty. Ngày 10/7/2012 anh gửi đơn thong báo cho công ty với nội dung anh sẽ chấm dứt HĐLĐ vào ngày 10/9/2012. Mặc dù công ty không đồng ý nhưng gày 10/9/2012 anh vẫn chấm dứt hợp đồng. Trước tình trạng đó, Công ty muốn anh T phải bồi thường lại phí đào tạo.

- Giả sử bạn là nhà tư vấn được công ty lựa chọn, bạn cần phải làm rõ (hỏi, thu thập thông tin) những vấn đề gì trước khi đưa ra hướng tư vấn cho công ty.
- Soạn thảo thư tư vấn cho công ty trong bối cảnh trong bối cảnh.
Bài tập học kỳ Tư vấn hợp đồng lao động đề 3
Đề số 3: Công ty muốn phát triển kinh doanh theo hướng mới nên có nhu cầu chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với A. Trong bối cảnh thời hạn hợp đồng của anh A còn 1 năm (anh A giao kết HĐ 3 năm nhưng mới làm được 2 năm). Anh A cũng không có hành vi vi phạm kỷ luật lao động hoặc hành vi sai trái nào khác.

Anh (chị) hãy viết thư tư vấn cho công ty trong trường hợp trên.
Khởi kiện việc bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động do không hoàn thành công việc được giao
Bài tập nhóm 2 Tư vấn hợp đồng lao động - Đề 2

Tình huống Tư vấn hợp đồng lao động: Anh H vào làm việc cho công ty X từ 15/4/2005 với hđlđ không xác định thời hạn. ngày 10/6/2012 anh bị giám đốc công ty chấm dứt với lý do anh thường xuyên không hoàn thành công việc được giao. anh dự định sẽ khởi kiện công ty X ra tòa án nhưng anh không biết việc đơn phương chấm dứt của công ty đối với mình có phải là trái pháp luật hay không và thủ tục khởi kiện ra tòa ntn nên anh đã nhờ đến sự giúp đỡ của nhà tư vấn.

1. Giả sử anh (chị) là nhà tư vấn được anh H lựa chọn, anh (chị) cần phải làm rõ (hỏi và thu thập thông tin về những vấn đề gì trước khi đưa ra hướng tư vấn cho anh H.

2. Hãy tư vấn cho anh H những thủ tục pháp lý cần thiết để anh khởi kiện ra tòa án.