Showing posts with label Luật Phòng chống mua bán người. Show all posts
Showing posts with label Luật Phòng chống mua bán người. Show all posts
20/08/2014
Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong Dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người
Xác định vấn đề giới tronglĩnh vực phòng, chống mua bán người

Hiện nay, về cơ bản chúng ta vẫn chưa có những số liệu thống kê cụ thể,chính xác số vụ, số nạn nhân bị mua bán và tội phạm mua bán người có tách biệtgiới. Nhưng trên cơ sở thông tin do các cơ quan chức năng cung cấp, qua phảnánh của các phương tiện thông tin đại chúng và từ kết quả khảo sát thực tiễn vềcông tác đấu tranh phòng, chống mua bán người tại một số tỉnh, thành phố chothấy có một số vấn đề giới cần được quan tâm trong lĩnh vực này, đó là:


- Đối tượng bị mua bán trong thời gian qua chủ yếu là phụ nữ và trẻ em gái.Mục đích mua bán người phần lớn là để phục vụ cho các hoạt động mại dâm, kếthôn và bóc lột sức lao động. Ngoài vấn đề lợi nhuận, một trong những nguyênnhân quan trọng dẫn đến tình trạng phụ nữ và trẻ em gái bị mua bán nhiều là dođịnh kiến giới nặng nề còn tồn tại trong xã hội (phụ nữ/ trẻ em gái là mónhàng, là đối tượng mua vui, chỉ để duy trì nòi giống, con gái không cần họchành nhiều,…), tư tưởng trọng nam khinh nữ khiến cho phụ nữ có rất ít hoặc mấtquyền tự quyết đối với bản thân, tình trạng mất cân bằng về giới tính ở một sốnơi đến (phần lớn phụ nữ bị mua bán qua biên giới phía Bắc để làm vợ đàn ôngTrung Quốc) và tình trạng bất bình đẳng giới khiến cho trẻ em gái và phụ nữ trẻkhông được đào tạo, hướng dẫn đầy đủ cả về kiến thức và kỹ năng sống, thiếunhững thông tin cần thiết để có thể phòng ngừa và giải thoát cho bản thân,v.v…