Showing posts with label Luật Thuế. Show all posts
Showing posts with label Luật Thuế. Show all posts
31/10/2014
Những yếu tố ảnh hưởng đến việc thực thi pháp luật thuế nhập khẩu 2005 - 9 điểm

Thuế là một nguồn thu tài chính quan trọng, không thể thiếu để xây dựng và ổn định một Nhà nước. Pháp luật thuế nhập khẩu là một trong những chế định quan trọng của nhà nước nhằm quản lý, bảo đảm việc thực thi thuế nhập khẩu nói riêng và thực thi pháp luật thuế của nhà nước nói chung trong thực tế. Từ khi Nhà nươc ban hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2005, việc thực thi pháp luật thuế nhập khẩu đã đạt được những thành tựu nhất định, nhưng không tránh khỏi những bất cập, hạn chế. Vậy những yếu tố nào đã ảnh hưởng đến việc thực thi pháp luật thuế nhập khẩu trong những năm gần đây, chúng ta cùng tìm hiểu vấn đề này.
15/08/2014
Hệ thống bài tập Thuế - Bài Tập Luật Tài Chính
HỆ THỐNG BÀI TẬP THUẾ

Bài 1:

Một cửa hàng kinh doanh thương mại trong tháng tính thuế có tình hình sau:

1. Giá trị hàng tồn kho đầu tháng:
      - Nước ngọt, bánh kẹo và thực phẩm đồ hộp: 5.000.000đồng.
      - Rượu các loại: 8.000.000đồng.
      - Đồ chơi trẻ em: 600.000đồng.
      - Dụng cụ và đồ dùng học tập: 1.000.000đồng.

2. Giá trị hàng nhập vào trong tháng:
      - Nước ngọt, bánh kẹo và thực phẩm đồ hộp: 100.000.000 đồng.
      - Rượu các loại: 200.000.000 đồng.
      - Đồ chơi trẻ em: 10.000.000 đồng.
      - Dụng cụ và đồ dùng học tập: 20.000.000 đồng.

3. Giá  trị hàng tồn kho cuối tháng:
      - Nước ngọt, bánh kẹo và thực phẩm đồ hộp: 4.000.000 đồng.
      - Rượu các loại: 6.000.000 đồng.
      - Đồ chơi trẻ em: 300.000 đồng.
      - Dụng cụ và đồ dùng học tập: 2.000.000 đồng.
      (Số liệu trên được hạch toán theo giá mua vào trên hoá đơn mua hàng).

4. Doanh số bán hàng trong tháng:
      - Nước ngọt, bánh kẹo và thực phẩm đồ hộp: 130.000.000 đồng.
      - Rượu các loại: 230.000.000 đồng.
      - Đồ chơi trẻ em: 20.300.000 đồng.
      - Dụng cụ và đồ dùng học tập: 30.000.000 đồng.

Yêu cầu
- Tính thuế GTGT cửa hàng phải nộp, biết rằng cửa hàng nộp thuế theo phương pháp trực tiếp trên GTGT, mua b¸n hµng ho¸ thùc hiÖn tèt chÕ ®é ho¸ ®¬n, chøng tõ. Thuế suất thuế GTGT của các mặt hàng như sau:
+ Rượu, nước ngọt, bánh kẹo và thực phẩm đồ hộp: 10%.

+ Đồ chơi trẻ em và dụng cụ, đồ dùng học tập: 5%.
Bài tập chương 2: Thuế giá trị giá tăng - Luật Tài chính
BÀI TẬP CHƯƠNG 2 - THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Bài 1: Trong tháng 12 năm 2007, tại một doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng có các số liệu như sau:

1/ Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong tháng:

a. Để sử dụng cho SP – A:

-  Mua từ công ty X: 15.000kg nguyên liệu với giá chưa thuế GTGT là 75.000đồng/kg
-  Mua từ công ty Y theo hóa đơn GTGT, tiền thuế GTGT là 380 triệu đồng.
-  Tập hợp các hóa đơn bán lẻ mua hàng hóa, dịch vụ trong tháng là 520 triệu đồng.