Showing posts with label Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin. Show all posts
Showing posts with label Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin. Show all posts
10/11/2015
Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân – kết quả để phân tích vấn đề nạn phá rừng ở việt nam hiện nay - Bài tập học kỳ Những nguyên lý cơ bản Mác Lênin
Một phản ứng hóa học không thể xảy ra nếu không có sự tương tác giữa phân tử của các chất tham gia; bóng đèn sẽ không phát sáng nếu như không có sự tác động qua lại giữa dòng điện và dây dẫn; sẽ không có các mùa nếu trái đất không quay…. Rõ ràng, không có nguyên nhân nào không dẫn tới kết quả nhất định và ngược lại, không có kết quả nào lại không có nguyên nhân. Mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả là mối liên hệ được lặp đi lặp lại nhiều nhất, phổ biến nhất trong sự vận động của hiện tượng. Do đó có thể nói, mối liên hệ nhân quả là mối liên hệ tự nhiên đầu tiên được phản ánh vào đầu óc của con người. Do vậy mối quan hệ nguyên nhân kết quả là mối quan hệ đặc biệt quan trọng.

Nội Dung:

Phần I:Khái niệm cặp phạm trù nguyên nhân - kết quả và mối quan hệ biện chứng giữa chúng:

1.Khái niệm nguyên nhân và kết quả:

Nguyên nhân là sự tác động lẫn nhau giữa các mặt trong một sự vật hoặc giữa các sự vật với nhau gây ra sự biến đổi nhất định.
08/06/2015
Sự vận dụng nguyên tắc chủ nghĩa Mác – Lênin giải quết vấn đề tôn giáo của Đảng và nhà nước ở Việt Nam hiện nay
Bài tập học kỳ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin.

Việt Nam là quốc gia có nhiều tôn giáo, có tôn giáo du nhập từ bên ngoài vào, có tôn giáo nội sinh. Trong những năm qua tôn giáo ở Việt Nam phát triển phong phú và đa dạng. Vấn đề tôn giáo là một vấn đề hết sức nhạy cảm, nếu ko giải quyết vấ đề này một cách khéo léo và đúng đắn thì sẽ dẫn đến những hậu quả lớn. Vì vậy trong pham vi bài tiểu luận này, tás giả xin được viết về đề tài: “Những nguyên tắc của chủ nghĩa Mác – Lênin trong việc giải quết vấn đề tôn giáo và sự vận dụng nguyên tắc này của Đảng và nhà nước ở Việt Nam hiện nay.” 
24/04/2015
Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả trong hoạt động thực tiễn về tai nạn lao động ở Việt Nam hiện nay
Trong quá trình vận động của thế giới vật chất nói chung, mối liên hệ giữa nguyên nhân và kết quả là mối liên hệ có tính khách quan nhất, phổ biến nhất. Bởi mọi sự vận động biến đổi nào của thếgiới vật chất suy cho cùng cũng đều là mối liên hệ nhân quả, như Lô-mô-nô-xốpđã từng khẳng định bằng định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng: “ Năng lượng không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác..” Do đó có thể nói, mối liên hệ nhân quả là mối liên hệ tự nhiên đầu tiên được phản ảnh vào đầu óc con người. Chính vì vậy, nhiệm vụ của nhận thức khoa học là phải tìm ra nguyên nhân của những hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy để giải thích được các hiện tượng đó. Từ những lý do trên, em đã mạnh dạn chọn đề tài “Nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả và vận dụng cặp phạm trù này trong hoạt động thực tiễn về tai nạn lao động ở Việt Nam hiện nay”. Dù đã cố gắng song bài làm khó có thể tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy cô. Sau đây em xin trình bày phần nội dung của đề tài.

NỘI DUNG

I. Nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả

1. Khái niệm nguyên nhân và kết quả

1.1. Định nghĩa

Phạm trù nguyên nhân dùng để chỉ sựtác động lẫn nhau giữa các mặt trong một sự vật, hiện tượng, hoặc giữa các sựvật, hiện tượng với nhau, từ đó tạo ra sự biến đổi nhất định.
04/03/2015
Vận dụng ý nghĩa phương pháp luận của cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả để làm rõ thực trạng bạo lực học đường
Bài tập học kỳ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin. Đề bài: Vận dụng ý nghĩa phương pháp luận của cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả để làm rõ thực trạng bạo lực học đường.

Theo phép biện chứng duy vật bất kỳ một sự vật hiện tượng nào trong thế giới đều tồn tại trong mối liên hệ nhân quả, vì thế giới là một chuỗi liên hệ nhân quả trong thời gian dài vô tận. Các sự vật, hiện tượng luôn nằm trong quá trình vận động, phát triển không ngừng. Sự tác động qua lại, tương tác giữa các mặt, các yếu tố bên trong sự vật, hiện tượng hoặc giữa các sự vật, hiện tượng với nhau dẫn đến sự ra đời của sự vật, hiện tượng mới. Từ đó làm xuất hiện mối liên hệ nhân quả.
22/01/2015
Đề thi môn Những nguyên lý cơ bản Mác - Lênin - Khoa Luật ĐH Huế
Câu hỏi: So sánh bản chất nền dân chủ xã hội chủ nghĩa với nền dân chủ tư sản? Đa nguyên chính trị, đa đảng có phải là tiêu chuẩn của nền dân chủ ko tại sao? Liên hệ trên thế giới và Việt Nam 

Bài làm 

Phân tích thực tiễn quá trình xuất hiện, tồn tại và phát triển của các nền dân chủ, đặc biệt là những quy luật của nền dân chủ chủ nô, dân chủ tư sản, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác- lenin đã khẳng định: đấu tranh cho dân chủ là một quá trình lâu dài và ko thể dừng lại ở dân chủ tư sản. Sự tất yếu diễn ra và thặng lợi của một nền dân chủ mới - dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát triển và tiến bộ hơn gấp triệu lần. 
14/11/2014
Quan điểm toàn diện của chủ nghĩa Mác - Lê nin và vận dụng quan điểm toàn diện để đánh giá cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung - Bài tập học kì - môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin
PHẦN MỞ ĐẦU

Chúng ta đang sống trong một thời kì mà ở bất cứ nơi đâu trên đất nước Việt Nam này cũng có thể tiến hành giao dịch thương mại. Cứ ngủ dậy gửi một tin nhắn hay rửa mặt dưới nước máy là bạn đã tham gia một giao dịch thương mại. Từ cái tăm, đến gói muối nơi nào cũng có người bán, kẻ mua, cứ có cầu thì nguồn cung sẽ xuất hiện. Chỉ cần có tiền là hàng sẽ được giao tới tận nơi nhanh nhất có thể. Sản phẩm làm ra có thể dùng hoặc đem bán ở bất cứ nơi đâu được giá cao mà không bị bó buộc bởi bất kỳ một luật lệ nào hết. Cao hơn một chút ta thấy trên đất nước xuất hiện nhiều hơn các tập đoàn, công ty nước ngoài. Đấy là còn chưa kể tới các công ty tư nhân chiếm đa số, phân bố ở khắp nơi. Và chúng ta gọi nó một cách nôm na là cơ chế thị trường mở cửa, thông thoáng. Nhưng trong trí nhớ của những người đã trải qua thời kì ấy, chắc không khi nào quên khái niệm cơ chế kế hoạch hóa tập trung, nói cách khác là cơ chế quan liêu bao cấp. Hình ảnh về nó ấn tượng đến nỗi chúng ta  có thể dễ dàng tìm thấy chỉ bằng vài thao tác đơn giản trên Internet.

Nghĩ đến quan liêu bao cấp có nhiều người nhìn nó bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, có khi còn chê bai, chỉ trích… Nhưng thiết nghĩ sự vật hiện tượng nào cũng nên được nhìn một cách toàn diện trước khi bị đưa ra phán xét, như thế mới đánh giá đúng về nó. Và phải chăng là thật sự cần thiết với việc áp dụng quan điểm toàn diện vào giải quyết vấn đề đang được bàn tới ở đây: cơ chế kế hoạch hóa tập trung – mặt lợi hay cái hại?
09/11/2014
Vấn đề “bỏ qua” chế độ tư bản chủ nghĩa lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Bài tập học kỳ - môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac Lenin
TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐỀ TÀI
       
Ngay khi ra đời, Đảng ta đã xác định con đường phát triển của dân tộc là quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Đó là đường lối tiến hành cách mạng nhất quán suốt hơn 73 năm qua của Đảng ta. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, nhất là qua thực tiễn của gần 17 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, Đảng ta đã không ngừng đổi mới nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 
       
Tại Đại hội IX - Đại hội đầu tiên trong thế kỷ XXI, dựa trên tổng kết lý luận và thực tiễn sau 15 năm đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã khẳng định: "Con đường đi lên của nước ta là sự phát triển quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, tức là bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị của quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng tư bản chủ nghĩa, nhưng tiếp thu, kế thừa những thành tựu mà nhân loại đã đạt được dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, đặc biệt về khoa học và công nghệ, để phát triển nhanh lực lượng sản xuất, xây dựng nền kinh tế hiện đại". Như vậy, có thể nói, trong quan niệm của Đảng ta, quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay là con đường phát triển rút ngắn và phương thức thực hiện con đường này là quá độ gián tiếp. Đó là bước phát triển quan trọng trong nhận thức và tư duy lý luận của Đảng ta. 
       
Hiện nay, vấn đề nhận thức về sự lựa chọn con đường phát triển xã hội chủ nghĩa, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, kiên trì phấn đấu theo lý tưởng và mục tiêu của chủ nghĩa xã hội của các tầng lớp nhân dân còn chưa được đầy đủ. Vấn đề này cũng đang được Đảng và nhà nước ta quan tâm. Tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam đó là sự phát triển tất yếu ở Việt Nam, được Đảng và Hồ Chủ Tịch vạch ra từ năm 1930 (trong Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt trong luận cương chính trị của Đảng ) và ngày càng hoàn thiện hơn trong các ký Đại hội Đảng gần đây. Vì vậy, trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước hiện nay, việc thức về tính tất yếu con đường quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta mang tính cấp thiết 
04/11/2014
Chủ trương của Đảng về đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại

Nước ta là một bộ phận không thể tách rời của thế giới, gắn liền với tiến trình phát triển của thế giới. Hiểu biết sâu sắc tình hình thế giới là điều kiện không thể thiếu để xác định những mục tiêu, nhiệm vụ cho đất nước. Xa rời với sự vận động chung, tự cô lập mình với thế giới bên ngoài là những sai lầm nguy hại, có thể ảnh hưởng đến sự sinh tồn của cả dân tộc. Việt Nam chúng ta đã từng có một thời kỳ như vậy, chỉ bó hẹp quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa mà không quan tâm đến tình hình của các nước khác cũng như thế giới nói chung, bị bảo vậy, cô lập bởi chính các nước trong khu vực. Nhưng rất may, Đảng ta đã có những điều chỉnh kịp thời trong chính sách ngoại giao, giúp đưa đát nước thoát khỏi tình thế đó. trong đó phải kể đến chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại.
23/10/2014
Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất - Bài tập học kỳ Mác Lênin
Nền văn minh nhân loại suy cho cùng là do sự phát triển đúng hướng của lực lượng sản xuất quyết định. Do đó việc nghiên cứu quy luật vận động và những hình thức phát triển của lực lượng sản xuất là một vấn đề hết sức quan trọng .

Thời kỳ quá độ lên chủ nghiã xã hội ở Việt Nam là thời kỳ cải biến cách mạng sâu sắc, toàn diện và triệt để về mọi mặt. Từ xã hội cũ sang xã hội mới XHCN. Thời kỳ đó bắt đầu từ khi giai cấp vô sản lên nắm chính quyền. Cách mạng vô sản thành công vang dội và kết thúc khi đã xây dựng xong cơ sở kinh tế chính trị tư tưởng của xã hội mới. Đó là thới kỳ xây dựng từ lực lượng sản xuất mới dẫn đến quan hệ sản xuất mới, quan hệ sản xuất mới hình thành lên các quan hệ sở hữu mới. Từ cơ sở hạ tầng mới hình thành nên kiến trúc thượng tầng mới. Song trong một thời gian dài chúng ta không nhận thức đúng đắn về chủ nghĩa xã hội về quy luật sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Sự phát triển của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất tạo nên tính đa dạng hoá các loại hình sở hữu ở Việt Nam từ đó tạo nên tính đa dạng của nền kinh tế nhiền thành phần. Thực tế cho thấy một nền kinh tế nhiều thành phần phải bao gồm nhiều hình thức sở hữu chứ không đơn thuần là hai hình thức sở hữu trong giai đoạn xưa kia. Vì vậy nghiên cứu “Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và sự vận dụng quy luật này ở Việt Nam" có vai trò quan trọng mang tính cấp thiết cao vì thời đại ngày nay chính là sự phát triển của nền kinh tế thị trường hàng hoá nhiều thành phần. Nghiên cứu vấn đề này chúng ta còn thấy được ý nghĩa lý luận cũng như thực tiễn của nó hết sức sâu sắc .
18/10/2014
Phân tích tồn tại xã hội và ý thức xã hội
1. Các khái niệm tồn tại xã hội, ý thức xã hội: 

* Tồn tại xã hội là toàn bộ đời sống vật chất của XH và những điềukiện sinh hoạt vật chất của nó. Đây là hình thức biểu hiện của vật chất trong lĩnh vực XH, bao gồm 3 yếu tố cơ bản:

+ Phương thức SX: đầu tiên nhất, quyết định nhất. 

+ Môi trường tự nhiên 
Quy luật chuyển hóa lượng - chất
Bài tập học kỳ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lenin.

Trong cuộc sống hằng ngày, đằng sau các hiện tượng muôn màu muôn vẻ, con người dần dần nhận thức được tính trật tự và mối liên hệ có tính lặp lại của sự vật hiện tượng, từ đó hình thành khái niệm “quy luật”. Với tư cách là phạm trù của lý luận nhận thức, khái niệm “quy luật” là sản phẩm của tư duy khoa học phản ánh sự liên hệ của các sự vật, hiện tượng và tính chỉnh thể của chúng.  

Các quy luật của tự nhiên, xã hội cũng như của tư duy con người đều mang tính khách quan. Con người không thể tạo ra hoặc xóa bỏ được quy luật mà chỉ có thể nhận thức và vận dụng vào thực tế.
09/09/2014
Nội dung quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập với việc phân tích các mâu thuẫn biện chứng của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay
Bài tập học kỳ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lenin có đáp án.


I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Như chóng ta đã biết, mâu thuẫn tồn tại trong tất cả các sự vật, hiện tượng cũng như mọi lĩnh vực của đời sống. Từ tự nhiên, xã hội cho đến tư duy của con người… tất cả những lĩnh vực đó nếu thiếu đi mâu thuẫn cơ bản tạo thành sự vật, hiện tượng đó thì bản thân sự vật, hiện tượng không còn khả năng tồn tại. Mâu thuẫn có từ khi sự vật, hiện tượng xuất hiện và chính nó là động lực cho  sự phát triển, là nguồn gốc của sự vận động bên trong sự vật, hiện tượng. Như nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay cũng vậy. Mặc dù đây là mô hình kinh tế mới chuyển đổi sang cũng đã bắt gặp rất nhiều khó khăn cũng như thuận lợi. Thuận lợi ở sự phù hợp với bối cảnh lịch sử của nước ta hiện nay và được tạo điều kiện phát triển bởi các chính sách, đường lối chỉ đạo của Đảng - nhà nước. Nhưng cũng gặp phải không Ýt khó khăn do vấp phải những mâu thuẫn vốn có, tiềm Èn trong bản thân cơ chế thị trường, những mâu thuẫn giữa cơ chế thị trường và mục tiêu xây dựng con người chủ nghĩa xã hội…

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, em đã chọn đề tài "Nội dung quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập với việc phân tích các mâu thuẫn biện chứng của nền kinh tế  thị trường ở Việt Nam hiện nay".
Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả để nói lên thực trạng của vấn đề tắc nghẽn giao thông thủ đô Hà Nội
Bài tập học kỳ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lenin có đáp án.

A.Phần mở đầu

Trải qua bao biến động lịch sử, chúng ta không thể phủ nhận được vai trò quan trọng của giao thông đối với sự phát triển của xã hội, nhất là trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nh­ đất nước ta hiên nay. Các mạng lưới giao thông chính là chiếc cầu nối quan trọng qua các miền với nhau, giúp cho sù giao lưu văn hoá và lưu thông hàng hoá được nhanh chóng và rộng rãi.

Tuy nhiên trong mạng lưới giao thông đường bé tại các thành phố lớn nói riêng và đặc biệt là thành phố Hà Nội , nạn ách tắc giao thông của thanh phố là một vấn đề nổi cộm mà cho đến nay mặc dù đã có nhiều ý kiến đóng góp nhưng vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để. ách tắc giao thông vẫn thường xuyên xẩy ra tại những điểm nót giao thông trong những giê cao điểm.
Phân tích ba tình huống trong thực tiễn để làm rõ nội dung và ý nghĩa của cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả
Bài tập học kỳ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Leenin có đáp án.

MỞ ĐẦU

Voltaire đã từng nói rằng "Tình cờ là một từ vô nghĩa, không gì có thể tồn tại mà không có nguyên nhân”. Tương lai được mua bằng hiện tại và quá khứ là nguyên nhân dẫn đến những sự kiện của ngày hôm nay. Có thể nói, mối liên hệ nhân quả là một trong những mối liên hệ tự nhiên đầu tiên được phản ánh vào đầu óc con người, là mối quan hệ vốn có trong thế giới vật chất, hoàn toàn không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của chúng ta. Như định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng của Lômônôxốp ( Nga) cũng chỉ ra rằng, mọi kết quả đều phát sinh từ một nguyên nhân nào đó, vấn đề là ở chỗ ý thức của chúng ta chưa nhận thức được đầy đủ nguyên nhân đó mà thôi. Ngoài ra, trong sự vận động của hiện thực xã hội, mối liên hệ nhân quả là mối liên hệ được lặp đi lặp lại nhiều nhất, phổ biến nhất. Hơn nữa, vấn đề này cũng rất thú vị và mang tính thực tiễn cao, vì vậy chúng tôi đã chọn đề bài “ Phân tích ba tình huống trong thực tiễn để làm rõ nội dung và ý nghĩa của cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả” làm bài tập nhóm. Dù đã cố gắng song bài tập vẫn khó tránh những thiếu sót, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô và các bạn. Sau đây chúng tôi xin được trình bày nội dung bài tập nhóm 13B3.
Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong nền kinh tế nước ta hiện nay
Bài tập học kỳ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. 

LỜI NÓI ĐẦU

Những thành tựu của công cuộc đổi mới của nước ta trong thời gian qua đã và đang tạo ra thế và lực mới, cả ở bên trong và bên ngoài để chúng ta bước vào thời kì phát triển mới. nhiều tiền đề cần thiết cho công nghiệp hoá, hiện đại hoỏ đó được tạo ra. Quan hệ của nước ta với các nước ta với các nước trên thế giới mở rộng hơn bao giờ hết. Khả năng giữ vững độc lập tự chủ và hội nhập với cộng đồng thế giới tăng thêm. Cách mạng khoa học và công nghệ phát triển nhanh với trình độ ngay càng cao, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đời sống xã hội. Các nước đều có cơ hội phát triển. Tuy nhiên do ưu thế về vốn công nghệ thị trường thuộc về các nước phát triển, khiến cho các nước chậm phát triển và đang phát triển đứng trước những thách thức to lớn. Nguy cơ tụt hậu về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực vẫn là thách thức to lớn và gay gắt do điểm xuất phát của nước ta quá thấp, lại phải đi lên từ môi trường cạnh tranh quyết liệt.
Đề bài tập học kỳ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin - K39 - Kì I năm học 2014 - 2015 kèm tài liệu tham khảo
ĐỀ BÀI TẬP HỌC KỲ MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN - K39 - KÌ I NĂM HỌC 2014 - 2015
Học phần I: Thế giới quan và phương pháp luận triết học Mác - Lênin

1. Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức và vận dụng mối quan hệ này trong hoạt động thực tiễn.

Tham khảo:
Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong nền kinh tế nước ta hiện nay

2. Nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả và vận dụng cặp phạm trù này trong hoạt động thực tiễn.

Tham khảo:
Phân tích ba tình huống trong thực tiễn để làm rõ nội dung và ý nghĩa của cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả
Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả để nói lên thực trạng của vấn đề tắc nghẽn giao thông thủ đô Hà Nội

3. Quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngươc lại và vận dụng quy luật này trong hoạt động thực tiễn.

4. Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập và vận dụng quy luật này trong hoạt động thực tiễn.

Tham khảo:
Nội dung quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập với việc phân tích các mâu thuẫn biện chứng của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

5. Quy luật phủ định của phủ định và vận dụng quy luật này trong hoạt động thực tiễn.

6. Quan niệm của chủ nghĩa Mác - Lênin về lực lượng sản xuất và quá trình xây dựng lực lượng sản xuất trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam.

7. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và sự vận dụng quy luật này ở Việt Nam hiện nay.

8. Mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội và sự vận dụng tính quyết định của tồn tại xã hội đối với với ý thức xã hội ở Việt Nam hiện nay.

9. Mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội và sự vận dụng một trong những tính độc lập tương đối của ý thức xã hội ở Việt Nam hiện nay.

Lưu ý:
- Mỗi sinh viên chọn làm một trong những đề tài ở trên.
- Yêu cầu cụ thể về bài làm xem trong đề cương môn học.
- Nộp bài tập lớn và giờ thảo luận tuần 6

Xem thêm: Bí quyết đạt 10 phẩy tiếng Anh tại trường ĐH Luật Hà Nội

03/09/2014
[Download] Ebook Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin - NXB Chính trị Quốc gia - 254 trang

Nội dung:

Chương mở đầu: Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

Phần thứ nhất: Thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác – Lênin
Chương 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng
Chương 2: Phép biện chứng duy vật
Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử

Phần thứ hai: Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa
Chương 4: Học thuyết giá trị
Chương 5: Học thuyết kinh tế giá trị thặng dư
Chương 6: Học thuyết kinh tế về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

Phần thứ ba: Lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội
Chương 7: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa
Chương 8: Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa
Chương 9: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng

Link download: Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ebook
30/06/2014
Phân tích 3 tình huống trong thực tế để làm rõ tác động của quy luật giá trị trong nền kinh tế ở Việt Nam hiện nay - Bài tập nhóm Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin
Bài tập Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin có đáp án.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐỀ TÀI

Chúng ta đã biết được quy luật giá trị là quy luật kinh tế quan trọng nhất của sản xuất và trao đổi hàng hoá. Đó là cơ sở của mọi nền tảng kinh tế, thể hiện sự chi phối của nó trong quá trình sản xuất, phân phối, trao đổi, làm sao cho các quá trình đó phù hợp với những đặc điểm tiêu dùng và tích trữ xã hội. Do đó mà ở đâu có sản xuất và trao đổi hàng hoá thì ở đó có sự xuất hiện cuả quy luật giá trị. Mọi hoạt động cuả các chủ thể kinh tế trong sản xuất và lưu thông hàng hoá đều chịu sự tác động cuả quy luật này. 

Quy luật giá trị là nguyên nhân chính dẫn đến khủng hoảng kinh tế chu kì, phân hoá giàu nghèo, những cuộc cạnh tranh không lành mạnh… Chính vì thế chúng ta cần nghiên cứu về quy luật giá trị, tìm hiểu vai trò và tác động của nó tới nền kinh tế, đặc biệt là trong thời kì phát triển nền kinh tế thị trường của nước ta hiện nay.

Nhận thức được tầm quan trọng của quy luật giá trị trong nền kinh tế nói chung và nền kinh tế Việt Nam hiện nay nói riêng, với bài tập nhóm tháng thứ hai này, nhóm B2 - Lớp 3417 chúng em quyết định chọn đề tài “Phân tích 3 tình huống trong thực  tế để làm rõ tác động của quy luật giá trị trong nền kinh tế ở Việt Nam hiện nay.” với mong muốn được hiểu và làm rõ hơn về vấn đề này. Ngoài phần mục lục, tầm quan trọng của đề tài, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, bài làm của chúng em gồm 2 phần lớn: 
20/06/2014
Sự khác nhau giữa ba hình thức của chủ nghĩa duy vật - Bài tập cá nhân Mác Lênin
Trong triết học, chủ nghĩa duy vật là một hình thức của thực hữu luận (physicalism) với quan niệm rằng thứ duy nhất có thể được thực sự coi là tồn tại là vật chất; rằng, về căn bản, mọi sự vật đều có cấu tạo từ vật chất và mọi hiện tượng đều là kết quả của các tương tác vật chất.

Cùng với sự phát triển của khoa học và thực tiễn, chủ nghĩa duy vật để được hình thành và phát triển vói ba hình thức cơ bản là: Chủ nghĩa duy vật chất phác, chủ nghĩa duy vật siêu hình và chủ nghĩa duy vật biện chứng.

1. Chủ nghĩa duy vật chất phác là kết quả nhận thức của các nhà triết học duy vật thời cổ đại. Trong khi thừa nhận tính thứ nhất của vật chất, chủ nghĩa duy vật giai đoạn này để lý giải toàn bộ sự hình thành của thế giới từ một hoặc một số dạng vật chất cụ thể, cảm tính, coi đó là thực thể đầu tiên, là bản nguyên của thế giới
11/05/2014
Tiền công của người lao động trong một số doanh nghiệp ở Việt Nam - Bài tập nhóm Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin - 8 điểm
Lý luận về tiền công đã được các nhà kinh tế nghiên cứu từ rất lâu bắt đầu là W.Petty. Chính William Petty là người đầu tiên trong lịch sử đặt nền móng cho lý thuyết “quy luật sắt về tiền công”. Lý thuyết mức lương tối thiểu phản ánh trình độ phát triển ban đầu của Chủ nghĩa Tư bản. Lúc này, sản xuất chưa phát triển, để buộc công nhân làm việc, giai cấp tư sản phải dựa vào Nhà nước để duy trì mức lương thấp. Tuy nhiên từ lý luận này ta thấy được là: công nhân chỉ nhận được từ sản phẩm lao động của mình những tư liệu sinh hoạt tối thiểu do họ tạo ra. Phần còn lại đã bị nhà tư bản chiếm đoạt. Đó là mầm mống phân tích tự bóc lột.

Lý luận về tiền công của Mác là sự tiếp tục phát triển lý luận về tiền công của các nhà kinh tế cổ điển trước đó. Lý luận tiền công của Mác đã vạch rõ bản chất của tiền công dưới Chủ nghĩa Tư bản đã bị che đậy - tiền công là giá cả của lao động, bác bỏ quan niệm của các nhà kinh tế tư bản trước đó (Ricardo). Những luận điểm của Mác về tiền công vẫn còn giá trị đến ngày nay.

Mặc dùng tăng, dù ở nước ta chính sách tiền công đã được cải cách. Tuy nhiên, nhiều vấn đề cốt lõi vẫn chưa được giải quyết một cách thỏa đáng. Cho đến nay, thu nhập của người được hưởng lương tăng, mức sống, tiêu về cơ bản không do chính sách tiền công đem lại mà do tăng thu nhậpngòai lương, nhờ kinh tế tăng trưởng (tiền công Nhà nước trả chỉ chiếm một phần ba, thu nhập khác chiếm tới hai phần ba).

Việc hiểu và vận dụng đúng những nguyên lý về tiền công của Mác trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay có ý nghĩa rất lớn. Cải cách chính sách tiền công sẽ ảnh hưởng như thế nào đến lợi ích của người lao động, và nên tiến hành cải cách như thế nào để đảm bảo đc lợi ích người lao động, đến lợi ích của tòan quốc gia ?

Sau đây bài viết của nhóm em sẽ trình bày về vấn đề “Trên cơ sở lý luận về tiền công của Mác, hãy thu thập thông tin về tiền công của người lao động trong một số doanh nghiệp ở Việt Nam và kiến nghị những giải pháp cần thiết để nâng cao tiền công thực tế của họ”. Trong quá trình thực hiện bài tập chắc hẳn không tránh khỏi những sai xót.Nhóm chúng em rất mong nhận được sự đóng góp của thầy, cô để bài tập được hoàn thiện hơn. Chúng em xin chân thành cảm ơn!