Showing posts with label Khoa học điều tra hình sự. Show all posts
Showing posts with label Khoa học điều tra hình sự. Show all posts
07/02/2015
Phân tích về chiến thuật khám xét chỗ ở - Bài tập học kỳ Khoa học điều tra Hình sự
Chứng cứ đóng một vai trò rất quan trọng trong việc giải quyết một vụ án hình sự. Để thu thập chứng cứ, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Toà án có quyền triệu tập những người biết về vụ án để hỏi và nghe họ trình bày về những vấn đề có liên quan đến vụ án, trưng cầu giám định, tiến hành khám xét, khám nghiệm và các hoạt động điều tra khác theo quy định của pháp luật; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, đồ vật, trình bày những tình tiết làm sáng tỏ vụ án. Tất cả các hoạt động này đều cần có chiến thuật để nhằm thu thập chứng cứ một cách chính xác và đầy đủ nhất. Vì vậy, em xin chọn đề bài số 7: “Hãy phân tích về chiến thuật khám xét chỗ ở. Nêu một tình huống mà trong đó Cơ quan điều tra tổ chức và thực hiện chiến thuật khám xét chỗ ở”.

B - NỘI DUNG:

I, Khái quát về hoạt động khám xét:
22/01/2015
Thực trạng và một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác khám nghiệm hiện trường trong các vụ án hình sự - Bài tập học kỳ Khoa học điều tra hình sự
Hiện trường là nơi lưu giữ nguồn chứng cứ vật chất quan trọng đối với bất kì một vụ việc mang tính hình sự nào. Mỗi hành vi được thực hiện đều gây ra những tác động lên thế giới vật chất xung quanh. Công tác khám nghiệm hiện trường giúp khám phá được sự thật vụ án. Nhằm tìm ra những giải pháp để nâng cao hiệu quả của công tác khám nghiệm hiện trường, cần thấy được những thành tựu cũng như tồn tại thiếu sót của công tác này. Để làm rõ vấn đề này em xin chọn đề tài: “Thực trạng và một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác khám nghiệm hiện trường trong các vụ án hình sự.”

NỘI DUNG

I. Khái niệm hiện trường và khám nghiệm hiện trường.

1. Hiện trường.

Hiện trường theo quan điểm của khoa học điều tra hình sự được hiểu như sau: “Hiện trường là nơi xảy ra, nơi phát hiện các vụ phạm tội hoặc vụ việc có tính hình sự.” Khái niệm này bao hàm hai nội dung: