Showing posts with label Tạp chí Nghề luật. Show all posts
Showing posts with label Tạp chí Nghề luật. Show all posts
20/08/2014
Thẩm quyền xác định cha mẹ cho con - Luật Hôn nhân và gia đình
Theo chị Phan Thị Yến (sinh năm 1984), năm 2003, chị và anh Lê Văn Thanh (sinh năm 1980) chung sống với nhau như vợ chồng, không có đăng ký kết hôn, không được cha mẹ anh Thanh đồng ý. Mặc dù không được bố mẹ anh Thanh đồng ý, chị Yến và anh Thanh vẫn về sống chung với gia đình chồng. Đến ngày 31/01/2005 chị Yến sinh bé gái Lê Yến Ngọc. Do không có đăng ký kết hôn nên chị Yến không làm được khai sinh cho bé Ngọc.

Ngày 24/02/2006, anh Thanh bị tai nạn giao thông chết. Tháng 5 năm 2006, chịYến có đơn ra Tòa án yêu cầu Tòa án xác định anh Thanh là cha cho cháu Lê YếnNgọc. Bố mẹ anh Thanh cũng thừa nhận cháu Lê Yến Ngọc là con đẻ của anh Thanh,là cháu nội của ông bà. Theo Điều 65 luật hôn nhân và gia đình năm 2000, con cóquyền xin nhận cha, mẹ của mình, kể cả trong trường hợp cha, mẹ đã chết.


Trong trường hợp cụ thể của chị Yến là yêu cầu xác định anh Thanh (đã chết)là cha cho bé Ngọc là một yêu cầu chính đáng, được pháp luật thừa nhận. Nhưngyêu cầu của chị Ngọc có thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân haykhông?