Showing posts with label Câu hỏi bán trắc nghiệm. Show all posts
Showing posts with label Câu hỏi bán trắc nghiệm. Show all posts
17/03/2015
Trong mọi trường hợp, Thẩm phán không được ra lệnh bắt bị cáo để tạm giam
Trong mọi trường hợp, Thẩm phán không được ra lệnh bắt bị cáo để tạm giam - Câu hỏi bán trắc nghiệm Luật Tố tụng Hình sự có đáp án.

Đây là khẳng định sai, vì: thẩm quyền ra lệnh bắt bị cáo để tạm giam đã được quy định tại khoản 1 Điều 80 BLTTHS: 

“Những người sau đây có quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam: 
... 
b) Chánh án, Phó Chánh án Toà án nhân dân và Toà án quân sự các cấp; 

c) Thẩm phán giữ chức vụ Chánh toà, Phó Chánh toà Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao; Hội đồng xét xử; ...”