Showing posts with label Pháp luật hải quan trong kinh doanh xuất nhập khẩu. Show all posts
Showing posts with label Pháp luật hải quan trong kinh doanh xuất nhập khẩu. Show all posts
08/12/2014
Phân biệt thủ tục hải quan điện tử và thủ tục hải quan truyền thống - Bài tập học kỳ Pháp luật hải quan trong kinh doanh xuất nhập khẩu

Việt Nam đang trong giai đoạn hội nhập và phát triển mạnh mẽ về kinh tế, mang lại rất nhiều cơ hội cũng như thách thức cho doanh nghiệp (DN). Hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam ngày một gia tăng rất nhanh, đặc biệt là xuất khẩu. Để đáp yêu cầu quản lý lượng hàng hóa xuất nhập khẩu lớn, trong môi trường kinh tế hội nhập như thế, Hải quan (HQ) Việt Nam đang đứng trước yêu cầu phải ngày càng hiện đại hoá thủ tục để đáp ứng nhu cầu thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu của DN. Để làm sáng tỏ vấn đềnày, sau đây em xin phân tích đề tài: “Phân biệt thủ tục hải quan điện tử và thủ tục hải quan truyền thống. Liên hệ với Việt Nam và một số nước trên thế giới”.
27/09/2013
Bài tập học kỳ môn Pháp luật hải quan trong kinh doanh xuất nhập khẩu.
Kì II 2012 - 2013 - K35
  1. Nội dung Công ước Kyoto (sửa đổi) về đơn giản hóa, hài hòa hóa thủ tục hải quan và vấn đề thực thi Công ước này tại Việt Nam.
  2. So sánh xác định trị giá hải quan theo Hiệp định trị giá hải quan (Hiệp định GATT 1994) và pháp luật Việt Nam.
  3. Nội dung Hiệp định hải quan ASEAN và vấn đề thực thi Hiệp định tại Việt Nam.
  4. Phân biệt thủ tục hải quan điện tử và thủ tục hải quan truyền thống.
  5. Phân tích những điểm mới của Luật hải quan sửa đổi, bổ sung năm 2005.
  6. So sánh TTHQ đối với hàng hóa XNK thương mại và phi thương mại thực hiện TTHQ truyền thống.
  7. Ý nghĩa của việc Việt Nam gia nhập Công ước HS và nội dung cơ bản của công ước.
  8. Đánh giá thực tiễn thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại Việt Nam hiện nay.
  9. Phân tích vai trò của trị giá Hải quan.
  10. Các mẫu C/O và việc áp dụng C/O mẫu D: cấp cho các sản phẩm mua bán giữa các nước thành viên ASEAn để được hưởng các ưu đãi theo Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAn (viết tắt là ATIGA)