Showing posts with label Kỹ năng đàm phán ký kết điều ước quốc tế. Show all posts
Showing posts with label Kỹ năng đàm phán ký kết điều ước quốc tế. Show all posts
06/05/2015
Mối quan hệ giữa đàm phán song phương và đàm phán đa phương - 9 điểm
Bài tập học kỳ Kỹ năng đàm phán ký kết điều ước quốc tế có đáp án.

Đề 3: Phân tích và liên hệ với thực tiễn để làm sáng tỏ mối quan hệ giữa đàm phán song phương và đàm phán đa phương.

I. Khái niệm đàm phán ĐƯQT:

Đàm phán ĐƯQT là hành vi giao tiếp tự nguyện có chủ ý diễn ra trong bối cảnh không gian và thời gian nhất định, được điều chỉnh bởi các quy tắc pháp lý trong đó mỗi bên đàm phán sử dụng ngôn ngữ và các thủ thuật giao tiếp nhằm đạt được mục đích nhất định. Theo đối tượng, đàm phán được chia ra thành hai loại là đàm phán song phương và đàm phán đa phương. 
17/10/2014
Đề bài tập nhóm Kỹ năng đàm phán ký kết điều ước quốc tế
1. Xây dựng đề án công tác chuẩn bị đàm phán ký kết Hiệp định phân định biển giữa Việt Nam và Trung Quốc.

2. Xây dựng đề án công tác chuẩn bị đàm phán ký kết Hiệp định thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

3. Xây dựng đề án công tác chuẩn bị đàm phán để Việt Nam gia nhập một điều ước đa phương (SV chọn điều ước đa phương về 1 lĩnh vực hợp tác cụ thể như môi trường, thương mại...).

4. Trên cơ sở yêu cầu chung đối với soạn thảo văn kiện ngoại giao, hãy vận dụng để soạn thảo văn kiện xác nhận Việt Nam phê chuẩn một điều ước quốc tế (văn kiện này bao gồm cả tuyên bố bảo lưu với một điều khoản của điều ước quốc tế được phê chuẩn).
Đề bài tập học kỳ môn Kỹ năng đàm phán và ký kết điều ước quốc tế
1. Phân tích và liên hệ với thực tiễn để làm sáng tỏ bản chất của đàm phán ký kết điều ước quốc tế.

2. Phân tích và liên hệ với thực tiễn để làm sáng tỏ mối quan hệ giữa chiến lược và chiến thuật trong đàm phán ký kết điều ước quốc tế.

3. Phân tích và liên hệ với thực tiễn để làm sáng tỏ mối quan hệ giữa đàm phán song phương và đàm phán đa phương.

4. Phân tích vai trò của kỹ năng giao tiếp trong đàm phán ký kết điều ước quốc tế. Liên hệ với thực tiễn vận dụng kỹ năng giao tiếp trong đàm phán ký kết điều ước quốc tế.

5. Phân tích và làm sáng tỏ vai trò của việc chuẩn bị về thời gian, địa điểm, nhân sự với quá trình đàm phán ký kết điều ước quốc tế.
09/05/2014
Đàm phán là một khoa học - Bài tập học kỳ Kỹ năng đàm phán, ký kết điều ước quốc tế
Đàm phán là một hiện tượng xã hội, một hình thức giao tiếp mang tính mục đích cao nhằm giải quyết thỏa đáng các hoàn cảnh có vấn đề giữa các tập thể hoặc cá nhân với nhau trong sinh hoạt xã hội hoặc cộng đồng. Đàm phán là một nhu cầu đối với cuộc sống xã hội của con người, cần thiết như cơm ăn nước uống, như khao khát tìm hiểu. Điều kiện để có đàm phán phải là cộng đồng, quy mô nhỏ như một cặp tình nhân, quy mô lớn như một xã hội, một khu vực, một châu lục. Cũng giống như tất các các hiện tượng khác trong đời sống xã hội, đàm phán cũng mang trong mình nhưng bản chất nhất định, đặc trưng. Trong khuôn khổ bài tập học ký môn Kỹ năng đàm phán, ký kết Điều ước quốc tế, em xin trình bày, làm sáng tỏ một trong hai bản chất của Đàm phán: Đàm phán là một khoa học.

NỘI DUNG CHÍNH

1. KHÁI NIỆM ĐÀM PHÁN

Đàm phán là một khái niệm rộng, Xét về mặt ngôn từ trong tiếng Vệt, đàm phán có nghĩa là thảo luận (đàm) và ra quyết định chung thân (phán). Trong tiếng anh, từ đàm phán (negotiation) là một từ gốc La tinh, có nghĩa là trao đổi, kinh doanh.


Có thể hiểu đàm phán kí kết điều ước quốc tế khác với đàm phán thông thường ở chỗ nó là sự trao đổi, thảo luận chính thức của các đại diện cho các chủ thể luật quốc tế (quốc gia, tổ chức quốc tế, dân tộc đang đấu tranh giành quyền tự quyết…) về các vấn đề liên quan đến quan hệ song phương cũng như đa phương với mục đích thỏa thuận nhất trí đi đến ký kết điều ước quốc tế nhằm thiết lập các quan hệ hợp tác giữa các bên hoặc để giải quyết các tranh chấp quốc tế.