Showing posts with label Luật Doanh nghiệp. Show all posts
Showing posts with label Luật Doanh nghiệp. Show all posts
14/11/2014
Bình luận điều 44, 45 trong Luật doanh nghiệp năm 2005 - Bài tập học kì - môn Luật Doanh nghiệp
BÀI LÀM.

Công ty TNHH được ra đời vào khoảng cuối thế kỉ XIX, cho đến ngày nay, công ty TNHH đã trở thành một doanh nghiệp  phổ biến trong nền kinh tế của các quốc gia trên thế giới. Sở dĩ như vậy vì loại hình công ty này thích hợp cho quy mô kinh doanh vừa và nhỏ, đây là mô hình kinh doanh lí  tưởng được các nhà đầu tư lựa chọn  khi thực hiện công việc kinh doanh  của mình trước khi nghĩ đến những loại hình đầu tư lớn hơn.Trong Luật daonh nghiệp Việt nam đã có những quy định có thể nói là khá toàn diện về loại hình công ty này, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều điểm cần phải được đưa ra để bàn luận. Trong phạm vi bài viết này em xin bình luận về cơ chế chuyển nhượng vốn và xử lí phần vốn góp trong các trường hợp khác được quy định trong Điều 44, 45 Luật doanh nghiệp năm 2005.