08/02/2014
Đề bài tập lớn học kỳ - Môn Luật Dân sự module 1 - K38 ĐH Luật HN kèm tài liệu tham khảo
Đề số 1. Giao dịch dân sự vì lợi ích của người thứ ba

Đề số 2. Năng lực hành vi dân sự của cá nhân theo qui định của pháp luật hiện hành 
Link tham khảo:
Bài tập học kỳ Luật Dân sự 1 - Năng lực hành vi dân sự của cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành

Đề số 3. Các căn cứ chiếm hữu và hậu quả pháp lý của việc xác định các căn cứ chiếm hữu


Đề số 4. Điều kiện và hậu quả pháp lý của việc tuyên bố cá nhân chết
Link tham khảo:
Bài tập học kỳ Dân sự 1 - Tuyên bố chết, tuyên bố mất tích và hậu quả pháp lý
Bài tập cá nhân Dân sự 1 - Xây dựng tình huống tuyên bố cá nhân mất tích, cá nhân chết và xác định hậu quả pháp lý
Tuyên bố chết đối với cá nhân và giải quyết hậu quả khi họ còn sống trở về - Ths. Phạm Văn Tuyết
Bài tập nhóm Dân sự 1 - 03 vụ việc có thật liên quan đến việc tuyên bố một người là đã chết

Đề số 5. Quyền xác định lại giới tính của cá nhân
Link tham khảo:
Bài tập Dân sự 1 - Quyền xác định lại giới tính và hậu quả pháp lý của việc xác định lại giới tính
Về quyền xác định lại giới tính trong bộ luật dân sự năm 2005 và nghị định số 88/2008/NĐ-CP
Xác định lại giới tính là một quyền nhân thân có điều kiện

Đề số 6. Quyền của cá nhân trong quan hệ đồng giới tính

Đề số 7. Bí mật đời tư của cá nhân trong quan hệ đồng tính luyến ái

Đề số 8.  Điều kiện và hậu quả pháp lý của việc tuyên bố cá nhân đã chết
Link tham khảo:
Bài tập học kỳ Dân sự 1 - Tuyên bố chết, tuyên bố mất tích và hậu quả pháp lý
Bài tập cá nhân Dân sự 1 - Xây dựng tình huống tuyên bố cá nhân mất tích, cá nhân chết và xác định hậu quả pháp lý
Tuyên bố chết đối với cá nhân và giải quyết hậu quả khi họ còn sống trở về - Ths. Phạm Văn Tuyết
Bài tập nhóm Dân sự 1 - 03 vụ việc có thật liên quan đến việc tuyên bố một người là đã chết

Đề số 9.  Một số vấn đề về áp dụng tập quán, quy định tương tự của pháp luật
Link tham khảo:
Tập quán và việc thực hiện nguyên tắc áp dụng tập quán trong Bộ luật Dân sự 2005
Bài tập học kỳ Luật Dân sự 1 - Nguyên nhân, điều kiện áp dụng tập quán pháp

Đề số 10. Nguyên tắc tự do, tự nguyện trong giao dịch dân sự

Đề số 11. Hình thức có hiệu lực của giao dịch dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành
Link tham khảo:
Bài tập nhóm Dân sự 1 - 3 vụ việc liên quan đến giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức

Đề số 12. Giao dịch giải phẫu thẩm mỹ - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Đề số 13. Tài sản theo quy định tại Điều 163 Bộ luật dân sự - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Link tham khảo:
Bài tập học kỳ Dân sự 1 - Quy định về tài sản trong Bộ luật dân sự năm 2005

Đề số 14. Kiện đòi lại động sản phải đăng ký quyền sở hữu

Đề số 15. Các phương thức dân sự bảo vệ quyền sở hữu
Link tham khảo:
Bài tập học kỳ Dân sự 1 - Các phương thức bảo vệ quyền sở hữu

Đề số 16. Những hạn chế về quyền của người lập di chúc
Link tham khảo:
- Quy định về người lập di chúc
Bài tập học kỳ Dân sự 1 - Những hạn chế về quyền của người lập di chúc

Đề số 17. Phân chia di sản trong trường hợp có người thừa kế mới

Đề số 18. Mối liên hệ giữa những quy định tại các Điều 669 và Điều 643 Bộ Luật dân sự năm 2005.

No comments:

Post a comment