Showing posts with label Phương pháp học đại học ngành Luật. Show all posts
Showing posts with label Phương pháp học đại học ngành Luật. Show all posts
28/06/2014
Những yếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến việc học của bản thân - Bài tập học kỳ Phương pháp học đại học ngành luật
Bài tập học kỳ Phương pháp học đại học ngành luật có đáp án.

Đề bài: Phân tích những yếu tố bên trong ( tâm lý, sức khỏe, sở thích …) và các yếu tố bên ngoài (gia đình,giảng đường, lịch học, tài liệu…) ảnh hưởng đến việc học của bản thân và nêu những cách thức khắc phục các yếu tố bất lợi, tạo môi trường học tập thuận lợi cho bản thân.

Bài làm:

I ) Đặt vấn đề:

Học tập là quá trình rèn luyện, tích lũy kiến thức , hoàn thiện kỹ năng bản thân .Việc học luôn chịu tác động bởi nhiều yếu tố . Bao gồm cả yếu tố bên trong ( tâm lý, sức khỏe, sở thích…) và các yếu tố bên ngoài (gia đình, giảng đường, lịch học, tài liệu…). Đặc biệt là đối với một sinh viên học xa nhà, tạm xa sự chăm sóc của bố mẹ và người thân , bắt đầu phải tự lập hơn trong cuộc sống thì những yếu tố đó ngày càng tác động mạnh mẽ đến việc học.