Showing posts with label Pháp luật vận chuyển hàng không quốc tế. Show all posts
Showing posts with label Pháp luật vận chuyển hàng không quốc tế. Show all posts
01/11/2015
Luật vận chuyển hàng không quốc tế là một ngành luật độc lập
Mỗi ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam có vị trí độc lập, có những nét đặc thù rieeng so với những ngành luật khác. Một trong số đó phải kể đến là luật vận chuyển hàng không quốc tế. Đây là một ngành luật độc lập, điều đó được thể hiện ở việc đối tượng điều chỉnh riêng và phương pháp điều chỉnh riêng. Để làm rõ hơn vấn đề này, sau đây em xin được tìm hiểu và phân tích đề tài: “Chứng minh rằng: Luật vận chuyển hàng không quốc tế là một ngành luật độc lập”.

B. NỘI DUNG

1.Khái quát về Luật vận chuyển hàng không quốc tế

a. Vận chuyển hàng không quốc tế

Trước khi tìm hiểu về định nghĩa “Luật vận chuyển hàng không quốc tế” ta cần phải xem xét khái niệm “vận chuyển hàng không quốc tế”. Theo đó: