Showing posts with label Hợp đồng thương mại quốc tế. Show all posts
Showing posts with label Hợp đồng thương mại quốc tế. Show all posts
05/03/2015
Một số ý kiến hoàn thiện pháp luật về hợp đồng nhượng quyền thương mại - Bài tập học kỳ Hợp đồng thương mại quốc tế
Đề bài: Một số ý kiến hoàn thiện pháp luật về hợp đồng nhượng quyền thương mại.

Nhượng quyền thương mại là một hình thức kinh doanh phổ biến trên thế giới. Tại Việt Nam, hình thức này ngày càng phát triển, với hơn 75 mạng lưới nhượng quyền và hơn 120 doanh nghiệp hoạt động. Với tầm ảnh hưởng đó, pháp luật Việt Nam hiện nay đã có nhiều văn bản quy định về nhượng quyền thương mại, tuy nhiên, những văn bản đó đã phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn hay chưa vẫn còn cần được thảo luận. Đặc biệt, hợp đồng nhượng quyền thương mại vẫn còn là một vấn đề pháp lí cần nghiên cứu kĩ. Vì vậy, trong bài tập lớn học kì, em đã chọn đề tài số 06 “Một số ý kiến hoàn thiện pháp luật về hợp đồng nhượng quyền thương mại”. 
08/02/2014
Giáo trình Luật Hợp đồng thương mại quốc tế

MỤC LỤC

Chương 1: Khái quá hợp đồng thương mại quốc tế
Chương 2: Ký kết và điều chỉnh hợp đồng thương mại quốc tế
Chương 3: Các biện pháp chế tài do phạm vi hợp đồng thương mại quốc tế
Chương 4: Thanh toán quốc tế
Chương 5: Giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng thương mại quốc tế
Chương 6: Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
Chương 7: Trung gian trong thương mại quốc tế
Chương 8: Hợp đồng nhượng quyền thương mại quốc tế
Chương 9: Tài trợ xuất nhập khẩu
Chương 10: Hợp đồng vận chuyển hàng hóa

Link download Giáo trình Luật Hợp đồng thương mại quốc tế

Nếu bạn muốn download không mất phí, vui lòng điền thông tin và tên sách vào form dưới đây.