Showing posts with label Tội phạm học. Show all posts
Showing posts with label Tội phạm học. Show all posts
30/04/2015
Đề bài tập nhóm môn Tội phạm học K38 (Lớp N03, N04)
1. Trình bày hoàn cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa và hạn chế của thuyết "Tội phạm bẩm sinh của Cesare Lombroso", từ đó liên hệ với một số vụ án (ít nhất 3 vụ) về tội phạm có tính bạo lực xảy ra ở nước ta trong thời gian gần đây.

2. Trình bày thuyết phân tâm học của Sigmund Freud (hoàn cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa) và đánh giá khả năng áp dụng lí thuyết này ở Việt Nam.

3. Trình bày nội dung của "thuyết phạm tội thừa kế" của Richard Luise Dogdale cũng như luận điểm của trường phái "tội phạm học ưu sinh". Hãy đánh giá tính khả thi của thuyết này trong phòng ngừa tội phạm ở Việt Nam.
14/03/2015
Tình hình tội phạm mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố Tuyên Quang
Bài tập học kỳ Tội phạm học có đáp án - Tình hình tội phạm mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.


Trong điều kiện phát triển của nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Việt Nam với mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là một trong những yếu tố hàng đầu cho sự phát triển của kinh tế quốc gia. Tỉnh Tuyên Quang cũng không nằm ngoài mục tiêu và chủ trương đó, trong nhiều năm qua Đảng bộ và nhân dân tỉnh Tuyên Quang chủ trương phát triển tỉnh theo hướng Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển dịch vụ, du lịch. Kinh tế và đời sống nhân dân ở đây dần được cải thiện, đi đôi với sự phát triển đó thì nền kinh tế thị trường đã làm nảy sinh những mặt trái, đó là sự tha hóa biến chất về đạo đức và nhận thức của một bộ phận con người, làm phát sinh tệ nạn xã hội, dẫn đến tình hình chính trị, an ninh trật tự xã hội đi theo chiều hướng xấu.
Tình hình tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trên địa bàn huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An
Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Luật đề tài: Tình hình tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trên địa bàn huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An.

THỰC TIỄN TỘI TIÊU THỤ TÀI SẢN DO NGƯỜI KHÁC PHẠM TỘI MÀ CÓ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DIỄN CHÂU TỈNH NGHỆ AN

2.1. Tình hình tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trên địa bàn huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An

2.1.1. Vài nét về tình hình phát triển kinh tế- xã hội ở huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An

Diễn Châu là một huyện ven biển thuộc tỉnh Nghệ An với diện tích là 304,92 km, dân số 218.227 người. Huyện Diễn Châu có một thị trấn và 38 xã. Diễn Châu là một mảnh đất lịch sử có kênh nhà Lê, sông Bùng và đường sắt Bắc Nam. Huyện Diễn Châu cách thủ đô Hà Nội 270 km, cách thành phố Vinh 40 km.
Đề bài tập học kì môn Tội phạm học - K38 - Kì 2 năm học 2014 - 2015 kèm tài liệu tham khảo
Đề bài tập học kì môn Tội phạm học - K38 - Kì 2 năm học 2014 - 2015

Hãy trình bày đề cương nghiên cứu về tình hình tội phạm (có thể 1 tội cụ thể hoặc nhóm tội phạm nhất định) trên địa bàn cụ thể và trong thời gian nghiên cứu 7 năm trở lại đây.
Tình hình tội chống người thi hành công vụ trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Đề cương nghiên cứu Tình hình tội chống người thi hành công vụ trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI năm 1986 được coi là: “Đại hội đổi mới tư duy”(1), tạo nền thuận lợi cho các kỳ đại hội sau này, đã đề ra đường lối đổi mới đất nước một cách toàn diện, sâu sắc. Đại hội xác định xoá bỏ cơ chế kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp, xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự điều tiết của nhà nước. Nhờ đó mà trong những năm tiếp theo đất nước ta không ngừng phát triển về mọi mặt đời sống kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội…
Tình hình tội trộm cắp tài sản trên địa bàn Huyện Tiền Hải từ năm 2007 đến năm 2009
Bài tập học kỳ Tội phạm học có đáp án - Tình hình tội trộm cắp tài sản trên địa bàn Huyện Tiền Hải từ năm 2007 đến năm 2009.

LỜI MỞ ĐẦU


Nhằm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ trật tự xã hội, nhà nước đã dùng nhiều biện pháp vừa có tính thuyết phục vừa có tính cưỡng chế để đấu tranh ngăn chặn phòng ngừa tội phạm, đặc biệt là trong thời gian này khi mà nền kinh tế đất nước đang ngày càng phát triển. Tuy nhiên bên cạnh sự phát triển đó là tình hình tội phạm ngày càng gia tăng, phức tạp, tinh vi, để đấu tranh và phòng ngừa tình trạng trên nhà nước dùng nhiều biện pháp nghiêm khắc mạnh mẽ, một trong số đó là biện pháp hình sự với tinh thần chung là xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật nhằm đáp ứng công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm, đồng thời duy trì trật tự công bằng cho xã hội, mặt khác cải tạo, giáo dục người phạm tội cũng như giáo dục ý thức pháp luật chung cho mọi người biết tôn trọng các quy tắc cuộc sống và thực hiện theo đúng khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.
Tình hình trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và thực tiễn áp dụng pháp luật
Đề cương nghiên cứu Tình hình trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và thực tiễn áp dụng pháp luật.

Lời mở đầu


Hoà trong xu thế phát triển và hội nhập của thế giới đất nước ta đang không ngừng vận động, chuyển đổi và đạt được những thành tựu to lớn: tốc độ tăng trưởng đạt 8,5%, văn hoá- xã hội phát triển ổn định, an ninh trật tự  xã hội được giữ vững. Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên đặc biệt Việt Nam được bầu làm Uỷ viên không thường trực Hội đồng bảo an liên hợp quốc khoá 2008- 2009… Và cùng với nhịp chuyển mình đó của đất nước tỉnh Bắc Giang cũng không ngừng phát triển từng ngày từng giờ trên tất cả các lĩnh vực . Thể hiện: tốc độ tăng trưởng kinh tế lần đầu tiên ở mức hai con số 10,2%, GDP đạt 410USD, đời sống người dân nâng lên rõ rệt về chất và số, các ngành kinh tế có sự chuyển dịch tích cực tỷ trọng ngành nông lâm thuỷ sản giảm công nghiệp xây dựng tăng, thu hút vốn đầu tư vượt mức so với năm 2006…Kinh tế xã hội phát triển kéo theo đó an ninh trật tự, quốc phòng cũng được đẩy mạnh kiện toàn. Nhưng bên cạnh những thắng lợi đó vẫn còn tồn tại nhiều nan giải đó là mặt trái của xã hội với Việt Nam nói chung và Bắc Giang nói riêng trong đó đáng quan tâm là vấn đề tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tình hình trộm cắp tài sản. Đây là vấn đề nhức nhối của điạ phương vì không những loại tội này thuyên giảm mà ngày càng gia tăng, diễn ra một cách thường xuyên, tinh vi trên các huyện- xã- thôn của tỉnh.
Tội sản xuất, buôn bán hàng giả lý luận và thực tiễn tội phạm nay tại địa bàn Hà Nội
Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Luật đề tài: Tội sản xuất, buôn bán hàng giả lý luận và thực tiễn tội phạm nay tại địa bàn Hà Nội.

LỜI NÓI ĐẦU


Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước ta đã được đề ra từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ sáu năm 1986 trong hơn 20 năm qua nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn như : chính trị ổn định, kinh tế tăng trưởng cao, trật tự an ninh xã hội được giữ vững, tỷ lệ xóa mù chữ là cao nhât thế giới….mặc dù bước đầu đã gặp không ít chông gai. Hiện nay trong mắt bạn bè thế giới Việt Nam đã trở thành đối tác đáng tin cậy. Để đưa đất nước tiến lên CNXH thì vấn đề phát triển kinh tế có ý nghĩa then chốt, quyêt định. Với mục tiêu xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, chúng ta đang phải đương  đầu với rất nhiều những khó khăn thử thách rất lớn. Tình hình tội phạm kinh tế trong giai đoạn hiện nay đang ngày càng gia tăng, tinh vi và phức tạp, trong đó tội sản xuât, buôn bán hàng giả đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. 
Tình hình tội cờ bạc trên địa bàn thành phố Hà Nội
Bài tập học kỳ Tội phạm học có đáp án - Tình hình tội cờ bạc trên địa bàn thành phố Hà Nội.

I. MỞ DẦU:

Tình hình tội phạm là nội dung quan trọng của tội phạm học bởi vì nghiên cứu về tình hình tội phạm là cơ sở cho việc hoạch định các chính sách phòng ngừa nhằm kiểm soát tội phạm. dựa trên những đặc trưng của tình hình tội phạm, qua các thông số về thực trạng của tình hình tội phạm, diễn biến của tình hình tội phạm, cơ cấu của tình hình tội phạm, tính chất của tình tình tôi phạm để từ đó có biện pháp phòng ngừa tương ứng, ngăn chặn kịp thời sự gia tăng tỉ lệ tội phạm, kiểm soát tội phạm có hiệu quả. Việc nghiên cứu của tình hình tội phạm giúp chúng ta hiểu được về “ bức tranh toàn cảnh” về tội phạm( hay nhóm tội phạm, một tội nào đó) trong một không gian thời gian nhất định. Với tính chất quan trọng như vậy, tình hình tội phạm đã trở thành đề tài lớn được nhiều nhà nghiên cứu tội phạm học quan tâm. Chính vì lẽ đó, trên cở sở phân tích đề tài “Đấu tranh phòng chống các tội cờ bạc trên địa bàn Hà Nội” (Luận văn thạc sĩ Luật học- Cao Thị Oanh- người hướng dẫn Nguyễn Ngọc Hòa) bài viết dưới đây xin đóng góp ý kiến về việc nghiên cứu tình hình tội phạm nói chung cũng như tội phạm về cờ bạc trên địa bàn Hà Nội.
Tình hình tội phạm chưa thành niên trên địa bàn Thanh Hoá và các biện pháp đấu tranh phòng chống
Bài tập học kỳ Tội phạm học có đáp án - Đề bài: Tình hình tội phạm chưa thành niên trên địa bàn Thanh Hoá và các biện pháp đấu tranh phòng chống

PHẦN 1: LỜI GIỚI THIỆU

Tình hình người chưa thành niên phạm tội và các biện pháp đấu tranh, phòng chống tội phạm này là vấn đề quan trọng của toàn xã hội, của mỗi cấp, mỗi ngành cũng như ý thức của mỗi công dân.
23/10/2014
Thuyết rối loạn tổ chức xã hội của Emilie Dukheim - Bài tập học kỳ Tội phạm học
I. HỌC THUYẾT RỐI LOẠN TỔ CHỨC XÃ HỘI VÀ GIẢI THÍCH CỦA HỌC THUYẾT NÀY VỀ NGUYÊN NHÂN CỦA TỘI PHẠM

1. Hoàn cảnh ra đời

Thuyết rối loạn tổ chức xã hội ra đời vào cuối thế kỉ XIX đến thập niên 30 của thế kỉ XX. Đây là thời kỳ xã hội các nước phương Tây thay đổi một cách mạnh mẽ về kinh tế dẫn đến sự phân công lao động trong xã hội tạo ra những tầng lớp xã hội khác nhau. Do đó nhiều trường phái ra đời ở thời kỳ đầu này có nguồn gốc từ việc nghiên cứu những khu định cư và cộng đồng thành thị cũng như trong phong trào sinh thái của con người đầu thế kỉ XX. Và thuyết rối loạn xã hội học cũng ra đời vì thời điểm này con người tranh giành nhau về nơi ở về sinh thái làm cho cuộc sống xã hội trở nên rối loạn dẫn tới tội phạm diễn ra rất nhiều.
Thuyết phạm tội thừa kế của Richard Louis Dugdale - Bài tập Tội phạm học
Ngay từ thời cổ đại, người xưa đã có giải thích về nguyên nhân của tội phạm, tuy nhiên các giải thích này còn mang nặng tính thần bí, siêu nhiên. Theo vòng quay của lịch sử, xã hội ngày càng phát triển. Lịch sử đã bắt đầu xuất hiện những tư tưởng đầu tiên liên quan đến tội phạm học. Tuy nhiên, trong suốt một thời kỳ lâu dài, vẫn chưa xuất hiện một công trình nào nghiên cứu chuyên sâu về tội phạm học. Chỉ đến khi ra đời tác phẩm. “Tội phạm và hình phạt” của Cessa Beccara vào năm 1764 đã đánh dấu một bước ngoặt vô cùng quan trọng cho sự ra đời và hình thành một ngành khoa học mới của nhân loại – Tội phạm học và mãi đến tận năm 1885, thuật ngữ Tội phạm học mới ra đời. Một trong các thuyết giải thích về nguyên nhân của tội phạm là thuyết tội phạm thừa kế. Sau đây nhóm chúng em sẽ đi sâu tìm hiểu hoàn cảnh ra đời, nội dung và sự đóng góp của học thuyết tội phạm thừa kế trong ngành khoa học tội phạm học, qua đó nêu lên khả năng ứng dụng của học thuyết ở Việt Nam.

B.GIẢI THÍCH VẤN ĐỀ

I. Hoàn cảnh ra đời và nội dung của thuyết phạm tội thừa kế


Thuyết phạm tội thừa kế là một trong những thuyết sinh học điển hình tồn tại cho đến nay. Ngay từ đầu thế kỷ XVIII, một số nhà nghiên cứu đã đưa ra giả thuyết về vấn đề nguyên nhân phạm tội là do gen di truyền. Tuy nhiên, phải đến khi Richard Louis Dugdale (1841 – 1883) nghiên cứu và cho ra đời công trình khoa học của mình thì khi đó mới hình thành thuyết phạm tội thừa kế trong tội phạm học.
Thuyết phân tâm học của Sigmund Freud - Bài tập Tội phạm học
Phân tâm học là một học thuyết nghiên cứu về thế giới bên trong con người, nhằm tìm ra lời giải cho những biểu hiện ra bên ngoài thế giới khách quan thể hiện qua hành vi của con người, trên cơ sở đó có thể tìm ra những giải pháp để điều chỉnh những hành vi của con người mà biểu hiện của hành vi đó là những hoạt động gây ảnh hưởng đến những giá trị của đạo đức và xã hội. Phân tâm học từ khi ra đời cho đến nay đã được ứng dụng trong nhiều ngành khoa học nhằm giải quyết những vấn đề đặt ra cho cuộc sống xã hội. Cho nên cần phải tiếp tục nghiên cứu để phát triển học thuyết này để ứng dụng nó trong cuộc sống giúp giải quyết những vấn đề của cuộc sống.
Các biện pháp phòng ngừa tội phạm - Bài tập học kỳ Tội phạm học
Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự. Vì vậy, việc đấu tranh phòng ngừa tội phạm là yêu cầu hết sức cấp bách.

Phòng ngừa tội phạm là việc sử dụng hệ thống các biện pháp mang tính xã hội và nhà nước nhằm khắc phục những nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm, hạn chế và lọai trừ tội phạm ra khỏi đời sống xã hội. Theo nghĩa hẹp, chỉ tập trung vào việc ngăn cản tội phạm xảy ra, khắc phục lọai bỏ nguyên nhân điều kiện. Theo nghĩa rộng, ngòai việc ngăn cản tội phạm xảy ra còn sử dụng các biện pháp để phát hiện xử lý tội phạm kịp thời

Đề bài học kỳ môn Tội phạm học - Kì I năm học 2014 - 2015
Yêu cầu: không quá 10 trang, nộp vào giờ thảo luận của tuần 5.

1. Trình bày hoàn cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa và hạn chế của thuyết “Tội phạm học bẩm sinh của Cesare Lombroso”, từ đó đánh ra khả năng ứng dụng thuyết này ở nước ta trong việc giải thích nguyên nhân tội phạm và áp dụng biện pháp phòng ngừa tương ứng.

2. Trình bày thuyết phân tâm học của Sigmund Freud (hoàn cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa) và phân tích thuyết này trong 1 vụ án cụ thể.

Tham khảo:
Thuyết phân tâm học của Sigmund Freud

3. Trình bày nội dung “thuyết phạm tội thừa kế” của Richard Luise Dugdale cũng như luận điểm của trường phái “tội phạm học ưu sinh”. Hãy nêu nhận xét của nhóm về luận điểm của trường phái tội phạm học ưu sinh trong phòng ngừa tội phạm.

Tham khảo:
Thuyết phạm tội thừa kế của Richard Louis Dugdale
Nhận thức cá nhân về khái niệm tình hình tội phạm - Bài tập học kỳ Tội phạm học
A.ĐẶT VẤN ĐỀ:

Xã hội ngày càng phát triển kéo theo là cùng với sự gia tăng của tội phạm. Thời gian qua tình hình tội phạm (THTP) diễn ra khá phức tạp và không ngừng biến hóa về các chiêu trò khiến nạn nhân vừa bất ngờ, vừa hoang mang lo sợ. Chúng ta không dám chắc mình sẽ là nạn nhân bất đắc dĩ vào một thời điểm nào đó. Hơn nữa, việc lừa đảo hay tấn công các nạn nhân bằng những chiêu quái đản không chỉ xuất hiện ở các thành phố lớn mà thậm chí ở cả các vùng quê. Mức độ của THTP không chỉ gia tăng về số lượng mà còn diễn ra ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhóm em xin trình bày về vấn đề "nhận thức về tình hình tội phạm" để từ đó hiểu rõ hơn về tình hình của tội phạm đang diễn ra ở Việt Nam cũng như thế giới.
20/06/2014
Bài giảng Tội phạm học


Nếu muốn download, xin vui lòng điền vào form tại đây và gửi tối thiểu 01 bài tập của 4 kì gần nhất đạt trên 7 điểm và chưa từng đăng tại blog này vào email baitapluat@gmail.com hoặc inbox facebook Diệp Hân Đặng. Những bạn nào không gửi bài tập, mình xin phép không gửi link download tài liệu lại. Cảm ơn đã ghé thăm blog và xin lỗi vì đã làm phiền các bạn!
18/06/2014
Đặc điểm tội phạm học của tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ và cách phòng chống


Nếu muốn download, xin vui lòng điền vào form tại đây và gửi tối thiểu 01 bài tập của 4 kì gần nhất đạt trên 7 điểm và chưa từng đăng tại blog này vào email baitapluat@gmail.com hoặc inbox facebook Diệp Hân Đặng. Những bạn nào không gửi bài tập, mình xin phép không gửi link download tài liệu lại. Cảm ơn đã ghé thăm blog và xin lỗi vì đã làm phiền các bạn!
Khoa học tội phạm học Xô Viết và Bài học kinh nghiệm đối với khoa học tội phạm học ở Việt Nam
Khoa học tội phạm học Xô Viết và Bài học kinh nghiệm đối với khoa học tội phạm học ở Việt Nam

TS. Nguyễn Minh Đức
Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu TPH&PNTPH

Sau thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại, chính quyền Xô viết non trẻ đã ban hành nhiều sắc luật để củng cố, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ chế độ xã hội, cải tổ xã hội cũ, xây dựng xã hội mới – xã hội chủ nghĩa. Và một trong những nhiệm vụ quan trọng của việc bảo vệ chế độ mới - đó là tập trung đấu tranh chống bọn phản cách mạng, tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội.


Theo V.I. Lênin quá trình cải tạo xã hội cũ là một “quá trình phức tạp và lâu dài” và muốn xây dựng thành công xã hội mới thì cần phải thủ tiêu các hiện tượng tiêu cực và tội phạm[1]. Bên cạnh đó nhiều nhà lãnh đạo Xô viết cũng nhấn mạnh rằng: “chủ nghĩa xã hội không diệt trừ ngay được thói quen bất lương và cũng không thiết lập ngay được sự công bằng cho mọi người”, và nếu không có biện pháp thích hợp thì “những điều ác, sự rác rưởi, đố kỵ sẽ giết chết sự công bằng; sẽ xâm phạm đến sở hữu của nhà nước, của nhân dân, đến các chuẩn mực của chế độ xã hội mới”[2]. Để hiện thực hóa nhiệm vụ này, nhà nước Xô viết đã rất quan tâm đến vấn đề xây dựng lý luận về phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, trong đó có việc xây dựng và phát triển khoa học về Tội phạm học (TPH). Căn cứ vào lịch sử của Nhà nước Xô viết và Liên bang Nga ngày nay, có thể chia các giai đoạn phát triển của ngành TPH Xô viết và Liêng bang Nga thành các giai đoạn sau: 
14/06/2014
Tìm hiểu luận án "Phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục trên địa bàn thành phố Hà Nội" - Bài tập nhóm Tội phạm học
Sự phát triển về kinh tế, xã hội và các lĩnh vực khác của đời sống đang dần ảnh hưởng cả tốt lẫn xấu tới những giá trị văn hóa truyền thống, những nền tảng đạo đức khiến xuất hiện ngày càng nhiều các tội phạm về xâm hại tình dục, xâm hại đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng, đặc biệt số lượng hai đối tượng phụ nữ và trẻ em bị xâm hại ngày càng tăng cao. Đây là một vấn đề rất cần được quan tâm, giải quyết kịp thời và triệt để nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe và nhân phẩm của phụ nữ và trẻ em nói riêng, cũng như bảo vệ sự ổn định của xã hội nói chung. Để có thể đưa ra những biện pháp phù hợp, trước tiên cần nắm rõ được tình hình tội phạm của các tội xâm phạm tình dục trên địa bàn thành phố.


Vì tính cấp thiết nói trên của đề tài này, nhóm chúng em xin trình bày phần tìm hiểu luận án thạc sĩ “Phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục trên địa bàn thành phố Hà Nội” của Lưu Hải Yến. Trong quá trình tìm hiểu, vì lượng kiến thức và tài liệu tham khảo có hạn, không tránh khỏi được những sai sót, chúng em mong thầy cô xem xét và chỉ bảo. Chúng em xin cảm ơn!