Showing posts with label Kỹ năng soạn thảo hợp đồng thương mại. Show all posts
Showing posts with label Kỹ năng soạn thảo hợp đồng thương mại. Show all posts
09/05/2014
Nhượng quyền thương mại - Bài tập học kỳ Kỹ năng soạn thảo hợp đồng thương mại
Nhượng quyền thương mại tuy đã ra đời và phát triển mạnh ở các nước phát triển trong vòng hơn 160 năm qua nhưng phương thức kinh doanh này mới bắt đầu hình thành ở Việt nam trong vòng gần 20 năm trở lại đây. Giống như nhiều nước khác, nhượng quyền được du nhập vào Việt nam bởi các nhà nhượng quyền nước ngoài. Vào những năm 1990, các hệ thống  của hang thức ăn nhanh như Jollibee (Phillipines), Lotteria (Hàn Quốc), và KFC(Mỹ) là những nhà nhượng quyền đầu tiên tới Việt Nam. Theo đánh giá chung của Hội đồng nhượng quyền quốc tế, Nhượng quyền thương mại được coi là hình thức đầu tư và kinh doanh với nhiều lợi thế như tiết kiệm chi phí nhập cuộc cho những bê nhận quyền, dễ dàng nhân rộng và mở rộng hệ thống phân phối cho bên nhận quyền. 

NỘI DUNG CHÍNH

1. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI, HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

1.1 Khái niệm và đặc điểm của Nhượng quyền thương mại

Luật thương mại 2005 quy định về Nhượng quyền thương mại tại Điều 284, theo đó Nhượng quyền thương mại sẽ có những đặc điểm sau:

Thứ nhất, nhượng quyền thương mại là một hoạt động thương mại do thương nhân thực hiện. Tham gia vào hoạt động nhượng quyền thương mại gồm có bên nhượng quyền thương mại và bên nhận quyền thương mại. Hai bên này đều phải là các thương nhân và có tư cách pháp lý hoàn toàn độc lập với nhau. Sau khi nhận quyền thương mại, bên nhận quyền thương mại được tự mình tiến hành việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên cơ sở sự cho phep của bên nhượng quyền thương mại để khai thác lợi ích cho chính mình