11/06/2014
Xây dựng tình huống chuyển giao nghĩa vụ dân sự - Bài tập cá nhân Luật Dân sự 2
A. XÂY DỰNG TÌNH HUỐNG.

Tháng 2 năm 2008, anh Lê Văn Bình muốn mở rộng việc phân phối nước ngọt nên đã mua lại chiếc ô tô tải của anh Nguyễn Văn Minh với giá 1 tỷ đồng. Tuy nhiên lúc đó anh Bình chưa đủ tiền mặt để trả hết cho anh Minh nên đã trả trước 200 triệu đồng và ký giấy nợ 800 triệu với thỏa thuận sẽ trả trong thời hạn 3 năm cùng biện pháp bảo đảm là giấy tờ chiếc ô tô do anh Bình đứng tên.

Tháng 4 năm 2009, anh Nguyễn Văn Sáng xây dựng lại nhà của mình do ngôi nhà đã xuống cấp rất nhiều. Tuy nhiên, trong thời điểm đó giá cả các loại vật liệu tăng quá nhanh nên số tiền tiết kiệm của anh Sáng không đủ chi trả và anh Sáng quyết định vay anh Bình một khoản tiền là 800 triệu đồng để tiếp tục xây nhà và thỏa thuận sẽ trả đủ số tiền này trong thời gian 1 năm. Anh Bình nể anh Sáng là bạn lâu năm nên đã lấy số tiền định trả anh Minh cho anh Sáng vay với thời hạn một năm. Sau đó, anh Sáng biết được việc anh Bình chưa trả đủ cho anh Minh là anh họ mình số tiền 800 triệu mua xe nên thỏa thuận với anh Minh rằng mình sẽ trả thay số tiền 800 triệu đó cho anh Bình vì bản thân cũng đang nợ anh Bình một khoản tiền bằng đúng số tiền đó. Anh Bình chấp nhận và anh Minh sau khi biết cũng hoàn toàn đồng ý với việc thỏa thuận này.

B. PHÂN TÍCH QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC CHỦ THỂ LIÊN QUAN TRONG TÌNH HUỐNG.

Thông qua tình huống, ta có thể thấy đây là một tình huống chuyển giao nghĩa vụ dân sự, cụ thể là nghĩa vụ thanh toán nợ với ba chủ thể có liên quan trong việc chuyển giao nghĩa vụ này: anh Minh là bên mang quyền, anh Bình là bên có nghĩa vụ và anh Sáng là người thế nghĩa vụ. Để tìm hiểu sâu hơn quyền và nghĩa vụ từng người, ta đi vào xem xét mối quan hệ của họ trong từng giai đoạn của việc chuyển giao nghĩa vụ dân sự trong tình huống.

Thứ nhất, thông qua việc anh Bình mua chiếc ô tô tải của anh Minh ta xác định được anh Minh là bên mang quyền – đã bán chiếc ô tô tài của mình cho anh Bình với giá 1 tỷ đồng. Anh Bình là người mua xe nhưng do chưa đủ tiền mặt nên đã trả trước 200 triệu và ký giấy nợ 800 triệu thỏa thuận trả đủ trong vòng hai năm. Như vậy, anh Minh là bên có quyền yêu cầu anh Bình trả nốt số tiền 800 triệu cho mình trong vòng 3 năm còn anh Bình là người mang nghĩa vụ phải trả cho anh Minh số tiền là 800 triệu đồng. Và để anh Bình có ý thức trách nhiệm hơn với nghĩa vụ của mình, anh Minh yêu cầu anh Bình có biện pháp bảo đảm là giấy tờ chiếc ô tô do anh Bình đứng tên đăng ký. Nếu hết thời hạn trả nợ mà anh Bình vẫn chưa trả được đủ 800 triệu cho anh Minh thì chiếu ô tô của anh Bình sẽ thuộc quyền sở hữu của anh Minh. 

Thứ hai, ta xét tới mối quan hệ của anh Bình và anh Sáng trong việc chuyển giao nghĩa vụ trả nợ với anh Minh. Theo tình huống, anh Sáng cũng đang nợ anh Bình một khoản tiền là 800 triệu với thời hạn là 1 năm. Sau khi biết về việc anh Bình cũng đang nợ anh Minh 800 triệu đồng, anh Bình và anh Sáng đã đi đến thỏa thuận là anh Sáng sẽ trả thay số tiền mà anh Bình đang nợ anh Minh; anh Bình đồng ý với việc đó, điều này có thể hiểu là anh Bình (bên có nghĩa vụ) đã chuyển giao nghĩa vụ trả nợ của mình cho người thứ ba (người thế nghĩa vụ) là anh Sáng. Anh Sáng sẽ có nghĩa vụ trả số tiền 800 triệu cho anh Minh thay vì việc anh Bình sẽ trả cho anh Minh số tiền đó. Tuy nhiên, việc thỏa thuận chuyển giao nghĩa vụ dân sự này của anh Bình và anh Sáng phải được sự đồng ý của anh Minh. Anh Minh có quyền được biết việc này và quyết định xem có đồng ý cho anh Bình chuyển nghĩa vụ trả nợ mình cho anh Sáng không.Việc bắt buộc phải được sự đồng ý của bên mang quyền là một sự khác biệt của việc chuyển giao nghĩa vụ dân sự so với việc chuyển giao quyền yêu cầu vì khi chuyển giao nghĩa vụ thì lợi ích của người mang quyền cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu người thế nghĩa vụ có khả năng hoàn thành nghĩa vụ không…

Thứ ba, sau khi đã được sự đồng ý của anh Minh về việc anh Bình chuyển giao nghĩa vụ trả nợ của mình cho anh Sáng thì:

- Quan hệ giữa anh Minh (bên mang quyền) và anh Bình (bên có nghĩa vụ): Khi việc chuyển giao nghĩa vụ có hiệu lực thì mối qua hệ pháp lý giữa anh Minh và anh Bình chấm dứt. Anh Bình hoàn toàn không có nghĩa vụ trả nợ hay phải chịu bất cứ trách nhiệm gì về việc anh Sáng là người thế nghĩa vụ của mình có thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ trả nợ cho anh Minh không trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Bên cạnh đó thì biện pháp bảo đảm của anh Bình với anh Minh là giấy tờ chiếc ô tô của mình cũng chấm dứt sau khi chuyển giao nghĩa vụ do mối quan hệ pháp lý giữa hai người đã chấm dứt và anh Bình không còn liên quan tới việc trả nợ 800 triệu cho anh Minh nữa. Anh Bình có quyền lấy lại giấy tờ chiếc ô tô của mình từ anh Minh.

- Quan hệ giữa anh Minh (bên mang quyền) và anh Sáng (bên thế nghĩa vụ): Kể từ khi việc chuyển giao nghĩa vụ có hiệu lực thì mối quan hệ pháp lý giữa anh Minh và anh Sáng được xác lập. Anh Sáng sẽ trở thành người có nghĩa vụ, phải thực hiện đúng là đầy đủ nghĩa vụ đã được chuyển giao với anh Minh, tức là sẽ có nghĩa vụ phải trả số tiền 800 triệu đồng cho anh Minh. Anh Minh lúc này có quyền yêu cầu anh Sáng trả khoản tiền đó đúng thời hạn. 

- Quan hệ giữa anh Bình và anh Sáng (người thế nghĩa vụ): Sau khi anh Bình chuyển giao nghĩa vụ trả nợ của mình cho anh Sáng thì mối quan hệ pháp lý giữa anh Bình và anh Sáng chấm dứt. Do đó, quyền và nghĩa vụ của hai bên cũng chấm dứt. Anh Bình không còn quyền yêu cầu anh Sáng trả 800 triệu cho mình và anh Sáng cũng không có nghĩa vụ phải trả số tiền đó cho anh Bình vì anh Sáng sẽ trả số tiền 800 triệu đó cho anh Minh là bên mang quyền sau khi chuyển giao nghĩa vụ.

C. KẾT LUẬN.

Qua tình huống ta có thể thấy thực chất của việc chuyển giao nghĩa vụ là một thỏa thuận tay ba, người thứ ba thay thế người có nghĩa vụ cũ để trở thành chủ thể có nghĩa vụ mới của quan hệ nghĩa vụ trước đó với người có quyền. Trong khi đó quyền và nghĩa vụ của bên có quyền và bên mang nghĩa vụ trước đây sẽ chấm dứt. 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Giáo trình Luật dân sự Việt Nam II -  NXB.Công An Nhân Dân, Trường Đại học Luật Hà Nội.
2.Giáo trình Luật dân sự Việt Nam tập hai - NXB Giáo dục, TS Lê Đình Nghị (chủ biên).
3.Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005.
4.www.google.com.vn
5.www.wattpad.com
6.www.thongtinphapluatdansu.wordpress.com

Nếu muốn download, xin vui lòng điền vào form tại đây và gửi tối thiểu 01 bài tập của 4 kì gần nhất đạt trên 7 điểm và chưa từng đăng tại blog này vào email baitapluat@gmail.com hoặc inbox facebook Diệp Hân Đặng. Những bạn nào không gửi bài tập, mình xin phép không gửi link download tài liệu lại. Cảm ơn đã ghé thăm blog và xin lỗi vì đã làm phiền các bạn!

Cảm ơn bạn Hà Phương - ĐH Luật HN đã chia sẻ tài liệu này!

No comments:

Post a comment