Showing posts with label Nghe-luat-va-phuong-phap-hoc-luat. Show all posts
Showing posts with label Nghe-luat-va-phuong-phap-hoc-luat. Show all posts
14/07/2015
Tìm hiểu thuật ngữ luật gia và luật sư
Bài tập học kỳ Nghề luật và phương pháp học luật.

I.THUẬT NGỮ LUẬT GIA VÀ LUẬT SƯ.

Do có những nét tương đồng về hình thức nên thuật ngữ luật gia và luật sư thường được hiểu chưa đúng về bản chất hoặc được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau và vẫn có sự nhầm lẫn. Việc nhầm lẫn giữa hai thuật ngữ này do nhiều nguyên nhân khác nhau. 

Trước hết có thể kể đến nguyên nhân là do hệ thống pháp luật cũng như các nghề nghiệp về tư pháp ở Việt Nam chưa phát triển. Việc biết đến các chức danh này trong xã hội còn chưa được hiểu một cách rõ ràng và phổ biến trong xã hội nên nhiều người đã đồng hóa hai khá niệm này thành một, gộp luật sư với luật gia thành một một chức danh riêng và thường thì luật sư thường được biết đến nhiều hơn là luật gia.

Thứ hai, việc dịch các thuật ngữ nước ngoài chưa thực sự chuẩn xác, chưa thống nhất cũng dẫn đến việc nhầm lẫn trong hai thuật ngữ này.
03/07/2015
Lịch sử và vai trò của nghề luật sư ở Việt Nam
Bài tập học kỳ Nghề luật và phương pháp học luật.

II. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN NGHỀ LUẬT SƯ Ở NƯỚC TA.

Nghề luật sư phát triển cùng qua trình xây dựng nhà nước pháp quyền, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa của Đảng và nhà nước ta. Dưới sự lãng đạo của Đảng, cùng trải qua những giai đoạn thăng trầm của đất nước, đội ngũ luật sư đã không ngừng phát triển và giành được những thắng lợi vẻ vang, từng bước khẳng định vị trí quan trọng của mình trong xã hội.

Sự phát triển của nghề luật sư được đánh dấu bằng sự ra đời của liên đoàn luật sư. Sự ra đời của Liên đoàn luật sư Việt Nam (12/5/2009) đã đánh dấu một bước phát triển mới, vững mạnh của đội ngũ luật sư Việt Nam, đáp ứng nguyện vọng của giới luật sư cả nước, tạo bước ngoặt quan trọng trong việc đổi mới về tổ chức, hoạt động luật sư, khẳng định vị trí, vai trò của luật sư trong điều kiện đẩy mạnh cải cách tư pháp, phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế của đất nước.