Showing posts with label Tài chính học. Show all posts
Showing posts with label Tài chính học. Show all posts
16/04/2015
Mô tả và đánh giá diễn biến của thị trường vàng tại Việt Nam từ năm 2008 đến nay - Bài tập học kỳ Tài chính học
Trong nền kinh tế thị trường, khi Việt Nam ra nhập WTO, các nhà đầu tư vào Việt Nam càng trở nên đa dạng, nền kinh tế có nhiều bước phát triển vượt trội. 

Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội có được thì nó luôn đặt ra cho Việt Nam những thách thức lớn. Nền kinh tế trở nên phức tạp hơn,  ảnh dưởng đến tâm lý của các nhà đầu tư vì cơ hội tìm kiếm lợi nhuận sẽ gặp nhiều rủi ro với những chính sách kinh tế vĩ mô còn chưa thực sự chưa phù hợp với tình hình Viêt Nam lúc này. Một dẫn chứng cụ thể đó là thị trường vàng đang trong những biến động không nhỏ. Những người quan tâm đến kinh tế vĩ mô dõi theo chính sách vàng là có lý, bởi vàng là một phần trong dự trữ ngoại hối, có liên hệ mật thiết với tỷ giá, với giá trị đồng tiền và là một kênh đầu tư kinh điển từ trước tới nay. Tuy vậy, với tình hình thị trường vàng như nhưng năm gần đây, lúc lên liên tục lúc lại giảm xuống thấp thì tâm lý lo ngại của các nhà đầu tư đang bộc lộ rõ ràng. Họ không còn nhiều “đam mê với thị trường vàng” nếu như thị trường này không cho họ nhiều lợi nhuận và rủi ro cao.