Showing posts with label Thủ tục đặc biệt trong Tố tụng Dân sự. Show all posts
Showing posts with label Thủ tục đặc biệt trong Tố tụng Dân sự. Show all posts
18/10/2014
Thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích, hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích và thực tiễn áp dụng
Bài tập học kì môn Luật Thủ tục đặc biệt Tố tụng dân sự có đáp án

Sự biệt tích quá lâu của một người có thể làm gián đoạn các quan hệ xã hội mà họ tham gia, làm ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của những người có liên quan đến hộ trong các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động, kinh doanh, thương mại... Vì vậy, để bảo vệ quyền và lợi ích của những người liên quan đến người biệt tích đó, pháp luật dân sự đã quy định các chủ thể này có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố người biệt tích đó là mất tích hoặc đó chết. Yêu cầu tuyên bố một người mất tích và thủ tục giải quyết yêu cầu này cũng như thủ tục hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích là một trong những quy định mới được cụ thể hóa trong Bộ luật tố tụng dân sự (BLTTDS) 2004, được quy định từ Điều 330 đến Điều 334, chương XXIII, BLTTDS 2004. Trong quá trình áp dụng thực tiễn, thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích, hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích đã bộc lộ cả ưu lẫn nhược điểm của nó. Do vậy, để hiểu rõ hơn về thủ tục tố tụng này, bài viết dưới đây trình bày đề tài: “Thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích, hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích và thực tiễn áp dụng.”
Giải quyết tranh chấp về tài sản chung do hai người tạo dựng trong thời gian sống chung
Bài tập tình huống nhóm môn Thủ tục đặc biệt trong Tố tụng Dân sự có đáp án.

Xét tình huống: Anh A có đơn yêu cầu tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật với chị B đồng thời yêu cầu giải quyết tranh chấp về tài sản chung do hai người tạo dựng trong thời gian sống chung.

Thứ nhất, tình huống trên là dạng vụ việc dân sự thuộc thẩm quyền của Tòa án giải quyết theo thủ tục quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự (BLTTDS) hiện hành.

Điều 311 Chương XX của BLTTDS quy định về phạm vi áp dụng thủ tục giải quyết việc dân sự: “Tòa án áp dụng những quy định của Chương này, ... để giải quyết những việc dân sự quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 6 Điều 26, các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 7 Điều 28, ...”