Showing posts with label Luật Hôn nhân và gia đình. Show all posts
Showing posts with label Luật Hôn nhân và gia đình. Show all posts
07/06/2016
Sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và vấn đề xác định cha, mẹ, con trong trường hợp này - 8 điểm
Theo điều tra mới nhất, tại Việt Nam tỉ lệ vô sinh chiếm khoảng 8% các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản. Như vậy ở nước ta có đến hàng triệu cặp vợ chồng có nhu cầu sinh con nhưng vẫn chưa thể thực hiện được mơ ước của mình. Các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản ra đời, đặc biệt là kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, thực sự đã mang lại hạnh phúc lớn lao cho biết bao cặp vợ chồng. Theo đó, vấn đề sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản đang ngày càng phổ biến và mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, việc xác định cha, mẹ, con cũng có những nét đặc trưng riêng. Để góp phần giúp mọi người hiểu rõ hơn về vấn đề này, nhóm chúng em chọn đề tài: “Sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và vấn đề xác định cha, mẹ, con trong trường hợp này”. Trong quá trình tìm tòi, nghiên cứu bài viết không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Rất mong thầy, cô và cùng các bạn có ý kiến đóng góp, bổ sung để bài viết được hoàn thiện hơn. Chúng em xin chân thành cảm ơn!

NỘI DUNG

I. Khái quát về vấn đề sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản

1. Khái niệm

Theo Khoản 21, Điều 3 Luật Hôn Nhân và gia đình năm 2014 (Luật HN và GĐ năm 2014), “Sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản là việc sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo hoặc thụ tinh trong ống nghiệm”.
01/02/2016
Nguyên tắc hôn nhân tự nguyện, tiến bộ qua chế định kết hôn và li hôn
Tình yêu giữa nam và nữ là thứ tình cảm hết sức thiêng liêng và cao quý. Đó phải thứ tình cảm chân chính , không vì mục đích vụ lợi hay vì những mục đích khác. Hơn hết đó chính là tình cảm đó xuất phát từ  sự tự nguyện cả hai phía mà không có sự lừa dối, cản trở hay cưỡng ép. Đó cũng chính là cơ sở cho việc nam và nữ tiến tới hôn nhân khi họ thực sự muốn cùng nhau xây dựng cũng như thực hiện các chức năng của gia đình. Sự tự nguyện, tiến bộ còn được thể hiện khi cả hai bên vợ và chồng muốn chấm dứt hôn nhân thông qua việc li hôn. Họ cũng hoàn toàn được quyết định vấn đề này và các vấn đề về con chung cũng như tài sản.

Kế thừa và phát triển sự ghi nhận của nguyên tắc hôn nhân tự nguyên, tiến bộ qua Luật hôn nhân và gia đình các năm, Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 thay thế Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 đã ghi nhận nguyên tắc này là nguyên tắc đầu tiên tại Điều 2 của Luật này và được thể hiện trong nhiều điều luật có liên quan đến chế định kế hôn và li hôn. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, em xin lựa chon đề tài “Nguyên tắc hôn nhân tự nguyện, tiến bộ qua chế định kết hôn và li hôn” làm đề tài bài tập lớn của mình.
19/08/2015
Điều kiện nuôi con nuôi của người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi
Bài tập học kỳ Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam.

A. MỞ ĐẦU.

Pháp luật Việt Nam ghi nhận và khuyến khích việc nuôi con nuôi trong nước giữa công dân Việt Nam với nhau và đặc biệt Nhà nước ta đã đưa ra nhiều giải pháp để đảm bảo cho trẻ em được nuôi dưỡng trong môi trường tốt nhất. Giải pháp nuôi con nuôi được áp dụng trong trường hợp cha mẹ đẻ không có đủ điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc con cái hay cơ sở nuôi dưỡng, các trung tâm nuôi trẻ mồ côi ở trong nước không đáp ứng được ( quá tải,…). Nếu chọn giải pháp nuôi con nuôi, trước tiên cần phải ưu tiên cho giải pháp nuôi con nuôi trong nước, vì như vậy về cơ bản trẻ em vẫn được sinh sống tại môi trường văn hóa của mình ( ngôn ngữ, hoàn cảnh địa lí, tâm lí dân tộc…). Nếu giải pháp nuôi con nuôi quốc gia cũng không thực hiện được ( không có hoặc không thể tìm được gia đình nuôi thích hợp ngay tại nước mình ) thì mới xem xét, tính đến giải pháp nuôi con nuôi quốc tế. Bởi vì, việc dịch chuyển trẻ em đến một môi trường khác lạ về văn hóa, ngôn ngữ, điều kiện sống… không phải là việc làm tốt cho sự phát triển về tâm sinh lí của trẻ em, nhất là đối với những trẻ em lớn tuổi.
12/05/2015
Nguyên tắc hôn nhân một vợ một chồng và việc thực hiện trong đời sống xã hội
Bài tập học kỳ Luật Hôn nhân và gia đình.

Hiện nay, ở Việt Nam, nguyên tắc hôn nhân một vợ một chồng được xem là nguyên tắc cơ bản của pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam. Hôn nhân một vợ một chồng xuất hiện trong xã hội dân chủ, nam nữ bình quyền, xã hội dân chủ xuất hiện từ thời kỳ cận đại. Vì vậy, em đã tập trung nghiên cứu đề tài “Nguyên tắc hôn nhân một vợ một chồng và việc thực hiện trong đời sống xã hội” cho bài tập lớn của mình. 
18/04/2015
Bài tập học kỳ Luật Hôn nhân và gia đình và tài liệu tham khảo - tháng 4 năm 2015
1. Phân tích đánh giá độ tuổi kết hôn.
2. Phân tích và đánh giá những trường hợp chung sống như vợ chồng trái pháp luật.
3. Phân tích và đánh giá quy định không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.
4. Nguyên tắc hôn nhân tự nguyện, tiến bộ qua chế định kết hôn và ly hôn.
5. Nguyên tắc hôn nhân một vợ, một chồng và việc thực hiện trong đời sống xã hội.

6. Nguyên tắc vợ chồng bình đẳng qua chế định ly hôn.

Dàn ý gợi ý:
I. KHÁI NIỆM LY HÔN VÀ BẢN CHẤT PHÁP LÝ CỦA LY HÔN
1. Khái niệm ly hôn
2. Bản chất pháp lý của ly hôn
II. NGUYÊN TẮC VỢ CHỒNG BÌNH ĐẲNG QUA CHẾ ĐỊNH LY HÔN
1. Quyền yêu cầu tòa án giải quyết việc ly hôn
2. Việc trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con sau khi ly hôn
3. Chia tài sản sau ly khi ly hôn
4. Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ và chồng sau khi ly hôn
III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LI HÔN, KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP

Tham khảo: Nguyên tắc vợ chồng bình đẳng qua chế định ly hôn

7. Nguyên tắc nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm giúp đỡ phụ nữ, trẻ em, giúp đỡ các bà mẹ thực hiện tốt chức năng cao quý của người mẹ qua chế định ly hôn.

Dàn ý gợi ý:
I. Lý luận chung
- Khái niệm nguyên tắc bảo vệ bà mẹ và trẻ em
- Khái niệm ly hôn và căn cứ ly hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam
- Nội dung nguyên tắc bảo vệ bà mẹ và trẻ em trong chế định ly hôn
- Tính cần thiết tất yếu của việc ghi nhận nguyên tắc trong luật hôn nhân gia đình
II. Nguyên tắc bảo vệ bà mẹ và trẻ em thể hiện qua chế định ly hôn trong các văn bản pháp luật từ sau Cách mạng tháng Tám đến trước năm 2000
III. Nguyên tắc bảo vệ bà mẹ và trẻ em thể hiện qua chế định ly hôn trong Luật HN&GĐ năm 2000.
IV. Thực tiễn áp dụng các quy định về chế định ly hôn thể hiện nguyên tắc bảo vệ bà mẹ và trẻ em
V. Một số kiến nghị nhằm thực hiện việc bảo vệ quyền bà mẹ và trẻ em trong chế định ly hôn.

Tham khảo: Trách nhiệm giúp đỡ các bà mẹ thực hiện chức năng cao quý của người mẹ qua chế định ly hôn

8. Nguyên tắc không phân biệt đối xử giữa các con qua quan hệ giữa cha mẹ và con.
9. Đánh giá về bản chất, cách thức xử lý các trường hợp chung sống như vợ chồng không đăng ký kết hôn.
10. Phân tích và đánh giá trường hợp hạn chế quyền định đoạt tài sản riêng của vợ chồng.
11. Phân tích và đánh giá các điều kiện nuôi con nuôi giữa cha dượng hoặc mẹ kế với con riêng của một bên vợ, chồng.
12. Phân tích và đánh giá các vấn đề xung quanh việc khôi phụ quan hệ hôn nhân khi một bên vợ hoặc chồng tuyên bố chết trở về.
11/04/2015
Khôi phục quan hệ hôn nhân khi một bên vợ hoặc chồng bị tuyên bố chết mà trở về
Có rất nhiều vấn đề liên quan đến việc khôi phục quan hệ hôn nhân cần được đặt ra khi một bên vợ hoặc chồng bị tuyên bố chết mà trở về. Hai trường hợp được đặt ra ở đây là: trường hợp 1 - vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố chết chưa kết hôn với người khác và trường hợp 2 là họ đã kết hôn với người khác rồi.

Với trường hợp thứ nhất, nếu vợ hoặc chồng của họ chưa kết hôn với người khác thì quan hệ vợ chồng của họ có đương nhiên tái lập không? Không những vậy, quan hệ vợ chồng sẽ tái lập từ thời điểm họ trở về hay từ thời điểm quyết định tuyên bố chết bị hủy bỏ? Khi tái lập quan hệ hôn nhân họ có phải thực hiện lại việc đăng ký kết hôn không hay vẫn thừa nhận và duy trì bản đăng ký kết hôn trước đó. Có quan điểm cho rằng kể từ khi quyết định của tòa án tuyên bố một người là đã chết có hiệu lực pháp luật thì quan hệ hôn nhân của họ đương nhiên chấm dứt nên khi họ trở về muốn tiếp tục có quan hệ hôn nhân với vợ hoặc chồng cũ thì dứt khoát phải thực hiện lại thủ tục đăng ký kết hôn.
27/01/2015
Nguyên tắc vợ chồng bình đẳng qua chế định ly hôn - Bài tập học kỳ Luật Hôn nhân và gia đình
Hôn nhân hạnh phúc là điều mà ai trong tình yêu cũng đều muốn vươn tới. Nhưng trong thời đại hiện nay ,do phong cách , lối sống ồn ào ,gấp gáp chạy đua với xu thế phát triển của xã đã tác động đến không ít gia đình đặc biệt là những gia đình trẻ. Hôn nhân không còn là thước đo giá trị của tình yêu nên nhiều gia đình xảy ra xung đột và nhanh chóng tan vỡ .Ly hôn không còn phải là chuyện mới và không có gì đáng phê phán trong xã hội hiên nay. Tuy nhiên, sau khi hôn nhân tan vỡ, thông thường thì phía bên người phụ nữ luôn phải gánh chịu những thiệt thòi phần hơn. Pháp luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam được xây dựng trên cơ sở nguyên tắc vợ chồng bình đẳng và nguyên tắc bảo vệ bà mẹ ,trẻ em nên đã giải quyết công bằng và thỏa đáng cho quyền lợi của cả vợ hoặc chồng. Chính tính nhân đạo, công bằng này của pháp luật hôn nhân đã hấp dẫn em lựa chọn đề bài 07: “ Nguyên tắc vợ chồng bình đẳng qua chế định ly hôn” làm đề tài nghiên cứu cho bài tập lớn học kì này.
09/01/2015
Quyền bình đẳng của vợ chồng đối với tài sản chung hợp nhất - Bài tập học kỳ - Luật hôn nhân và gia đình
A. LỜI MỞ ĐẦU:

 Vợ - chồng: mối quan hệ nhân thân khăng khít là đối tượng điều chỉnh của nhiều ngành luật, đặc biệt là luật hôn nhân và gia đình. Luật hôn nhân cũng có những điều luật quy định về các mối quan hệ liên quan đến tài sản, các giao dịch dân sự,… giữa vợ và chồng. Trong phạm vi bài viết hôm nay, Em xin đề cập đến vấn đề “quyền bình đẳng của vợ chồng đối với tài sản chung hợp nhất.”. Nghe thì thật đơn giản vì như thế sẽ tạo điều kiện cho vợ chồng quyền định đoạt tài sản chung thay vì lập di chúc riêng của từng các nhân. Tuy nhiên, thực tế lại không như vậy, vấn đề quyền bình đẳng của vợ chồng là một vấn đề khá phức tạp. Các thiếu sót, bất cập của luật, đã dẫn tới hậu quả là, làm cho vấn đề này càng trở nên rắc rối thêm, thậm chí còn tạo ra nhiều mâu thuẫn so với các qui định khác có liên quan. Sau đây em xin đưa ra một vài ý kiến cho vấn đề nêu trên. Liệu rằng hiện nay vợ chồng có thực sự bình đẳng? Người vợ thực sự có quyền đối với tài sản chung của vợ chồng hay không? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, em xin đi vào phân tích quyền bình đẳng của vợ chồng đối với tài sản chung hợp nhất. 


B. NỘI DUNG:

I. Khái Quát:

1, Cơ sở pháp lý, căn cứ vào nguồn góc tài sản.

   Điều 219 Bộ luật dân sự quy định: Sở hữu chung của vợ chồng:  Sở hữu chung của vợ chồng là sở hữu chung hợp nhất.

Theo quy định tại khoản 1 điều 27 luật HN&GĐ 2000: Tài sản chung của vợ chồng là một thuật ngữ để chỉ định những tài sản thuộc ít nhất một trong sáu nguồn như sau:
22/11/2014
Căn cứ và phương thức chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân và một số giải pháp hoàn thiện pháp luật
Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân là một vấn đề quan trọng trong đời sống vợ chồng. Lần đầu tiên việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân được quy định tại Luật hôn nhân và gia đình năm 1986 và tiếp tục cụ thể hóa phát triển trong Luật hôn nhân và gia đình năm 2000. Để có cái nhìn khái quán về chế định này với bài tập học kỳ em xin lựa chọn đề tài: “Phân tích căn cứ và phương thức chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân và một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về vấn đề này”.

NỘI DUNG

1. Khái quát về chế độ tài sản của vợ chồng.


Tài sản là gì ? theo từ điển học thì tài sản được hiểu là những của cải vật chất được sử dụng vào mục đích sản xuất hoặc tiêu dùng, theo Điều 163 Bộ luật dân sự năm 2005 thì tài sản bao gồm: “vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản”. 
14/11/2014
Các trường hợp được xác định là con chung của vợ chồng và một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về vấn đề này - Bài tập học kì - môn Luật Hôn Nhân và Gia Đình
I. MỞ ĐẦU

Trong đời sống xã hội, người phụ nữ (dù có chồng hay không có chồng) mà sinh con đã là cơ sở làm phát sinh mối quan hệ giữa mẹ - con, cha - con.  Nhà nước bằng pháp luật quy định nguyên tắc suy đoán pháp lý xác định cha, mẹ, con. Vì đó là cơ sở nhằm xác thực mối quan hệ mẹ - con, cha – con, từ đó mới phát sinh các quyền và nghĩa vụ về nhân thân và tài sản trong quan hệ mẹ - con, cha - con đồng thời là cơ sở pháp lý để Tòa án giải quyết các tranh chấp về việc xác định cha, mẹ và con trong thực tế, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cha, mẹ, con. Tuy nhiên việc xác định cha, mẹ, con trong thực tế lại không phải là vấn đề đơn giản. Được sự phân công của tổ bộ môn, sau đây em xin được nghiên cứu đề tài: “Các trường hợp được xác định là con chung của vợ chồng và một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về vấn đề này” để phần nào làm rõ hơn vấn đề này.
Hậu quả pháp lý của việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kì hôn nhân và một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về vấn đề này - Bài tập học kí - môn Luật Hôn Nhân và Gia Đình
Gia đình là tế bào của xã hội được xây dựng trên cơ sở gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc nuôi dưỡng trong đó nền tảng nhất là quan hệ hôn nhân. Cuộc sống chung của vợ chồng khi hôn nhân được xác lập luôn luôn đòi hỏi phải có một khối tài sản để chăm lo cho cuộc sống gia đình. Nhằm bảo đảm lợi ích cho vợ, chồng, tôn trọng quyền sở hữu tài sản riêng của công dân cũng như tạo cho họ có những điều kiện tốt để sản xuất kinh doanh thì Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 đã công nhận quyền có tài sản riêng của vợ chồng. Trong đó thì việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kì hôn nhân là một căn cứ đặc biệt hình thành tài sản riêng của vợ chồng. Luật Hôn nhân và gia đình đã có những quy định khá cụ thể về vấn đề này, tuy nhiên cũng có những vướng mắc khi áp dụng trong thực tế cũng như xác định hậu quả pháp lí khi chia tài sản chung vợ chồng trong thời kì hôn nhân. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này sau đây em xin được đi sâu làm rõ đề bài: “Hậu quả pháp lý của việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kì hôn nhân và một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về vấn đề này”
09/11/2014
Đánh giá về tình hình nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam hiện nay, từ đó đưa ra giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực này - Bài tập học kỳ - Luật hôn nhân và gia đình
MỞ ĐẦU

Có thể nói, trên thực tế, nuôi con nuôi là một quan hệ xã hội đặc biệt vốn đã xuất hiện từ rất lâu ở nước ta và đây cũng là một vấn đề mang tính nhân đạo sâu sắc. Hiện nay, vấn đề Nuôi con nuôi nói chung và nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài nói riêng đang có xu hướng ngày càng gia tăng và có những diễn biến hết sức đa dạng và phức tạp. Chính vì vậy với bài tập lần này, em xin đi sâu tìm hiểu đề tài: “ Đánh giá về tình hình nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam hiện nay. Từ đó đưa ra giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực này.” Sau đây là toàn bộ bài làm của em.
07/11/2014
Hãy xác định quyền và nghĩa vụ nhân thân và tài sản của các bên nam nữ chung sống như vợ chồng mà không đăng kí kết hôn khi họ mong muốn chấm dứt việc sống chung - Bài tập học kì - môn Luật Hôn Nhân và Gia đình
MỞ BÀI

Ngày nay, các mối quan hệ ngày càng được mở rộng, các quan niệm xã hội cũng thoáng hơn vì vậy mà xuất hiện hiện tượng nam – nữ chung sống như vợ chồng mà không đăng kí kết hôn khá phổ biến. Vấn đề phát sinh đó là việc xác định quyền và nghĩa vụ nhân thân và tài sản như thế nào cho thỏa đáng và đúng theo luật định khi hai bên nam nữ mong muốn chấm dứt việc sống chung. Xuất phát từ nhận thức ấy, em xin trình bày bài tập lớn học kì với đề tài: “Hãy xác định quyền và nghĩa vụ nhân thân và tài sản của các bên nam nữ chung sống như vợ chồng mà không đăng kí kết hôn khi họ mong muốn chấm dứt việc sống chung”.
Thực trạng kết hôn có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam - Baì tập nhóm - môn Luật Hôn Nhân và Gia Đình
Thực trạng kết hôn có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam:

Những năm gần đây, tình trạng phụ nữ kết hôn với người nước ngoài là những vấn đề đang gây bức xúc trong đời sống xã hội. Hàng chục ngàn phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài mỗi năm tạo nên “cơn sốt” lấy chồng ngoại. Những tổ chức môi giới tại các nước trong khu vực, đặc biệt ở  Đài Loan đang sử dụng nhiều hình thức chào mời kết hôn, rao giá cho các cuộc kết hôn với phụ nữ Việt Nam, các loại quảng cáo như thế được đăng tải một cách công khai trên báo chí hoặc nơi công cộng đang gây ra sự bất bình trong dư luận công chúng.
05/11/2014
Xác định quyền và nghĩa vụ nhân thân và tài sản của các bên nam nữ chung sống như vợ chồng mà không đăng kí kết hôn khi họ mong muốn chấm dứt việc sống chung - Bài tập học kì - môn Luật Hôn Nhân và Gia Đình
Ngày nay, các mối quan hệ ngày càng được mở rộng, các quan niệm xã hội cũng thoáng hơn vì vậy mà xuất hiện hiện tượng nam – nữ chung sống như vợ chồng mà không đăng kí kết hôn khá phổ biến. Vấn đề phát sinh đó là việc xác định quyền và nghĩa vụ nhân thân và tài sản như thế nào cho thỏa đáng và đúng theo luật định khi hai bên nam – nữ mong muốn chấm dứt việc sống chung. Xuất phát từ nhận thức ấy, em xin trình bày bài tập lớn học kì với đề tài: “Hãy xác định quyền và nghĩa vụ nhân thân và tài sản của các bên nam nữ chung sống như vợ chồng mà không đăng kí kết hôn khi họ mong muốn chấm dứt việc sống chung”.
11/09/2014
Các trường hợp xác định là con chung của vợ chồng và một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về vấn đề này
Bài tập học kỳ Luật Hôn nhân và gia đình có đáp án.

A MỞ BÀI

Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng con người, là môi trường quyết định hình thành và giáo dục nhân cách. Tuy nhiên, với xu thế cũng như nhịp sống hiện đại, con người dường như quên mất vai trò của mỗi thành viên trong các mối quan hệ trong gia đình. Trong đó, mối quan hệ giữa cha mẹ con cái là mối quan hệ mất thiết, pháp luật có quy định khá cụ thể trong việc xác định con chung của vợ chồng tuy nhiên còn nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện. Vì vậy, em xin chọn đề tài: “Các trường hợp được xác định là con chung của vợ chồng và một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về vấn đề này” để làm bài tập lớn lần này.

Với kiến thức cũng như tài liệu còn hạn chế nên bài viết có thể còn nhiều thiếu sót, em mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy, cô giáo để bài làm được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn!.
09/09/2014
Điều kiện kết hôn và sự cần thiết phải quy định điều kiện kết hôn - Bài tập học kỳ Luật Hôn nhân và gia đình
LỜI MỞ ĐẦU

Xuất phát từ vị trí, vai trò của gia đình, từ quan niệm gia đình là tế bào của xã hội nên trong từng thời kỳ phát triển, Đảng và nhà nước ta luôn dành sự quan tâm lớn tới vấn đề gia đình, đề ra những chủ trương thể chế hóa bằng pháp luật, đường lối, chính sách của Đảng. Khi nhà nước quản lý và điều chỉnh quan hệ hôn nhân thì việc nam nữ tạo lập gia đình trở thành sự kiện pháp lý làm phát sinh quan hệ vợ chồng, sự kiện này thể hiện dưới một khái niệm là kết hôn. Kết hôn luôn dựa trên quan điểm bình đẳng, tự nguyện. Tuy nhiên để làm phát sinh quan hệ hôn nhân thì phải đáp ứng được điều kiện kết hôn do luật định. Điều kiện kết hôn được coi là yếu tố quan trọng cần được sửa đổi, bổ sung sao cho phù hợp với biến động xã hội ngày nay. Để hiểu thêm về vấn đề này em xin được lựa chọn phân tích về " Điều kiện kết hôn và sự cần thiết phải quy định điều kiện kết hôn". Do hiểu biết còn hạn chế nên trong bài còn thiếu sót, em rất mong nhận được sự góp ý của thầy cô để cho bài làm cũng như kiến thức của em thêm hoàn thiện. 

Em xin chân thành cảm ơn thầy cô!
30/08/2014
Quy định về việc chia nhà là tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn
Bài tập học kỳ Luật Hôn nhân và gia đình có đáp án.

MỞ ĐẦU


Ly hôn - một hiện tượng xã hội. Theo nguyên tắc chung, khi phán quyết của tòa án có hiệu lực pháp luật thì quan hệ vợ chồng chấm dứt. Các quyền và nghĩa vụ nhân thân giữa vợ chồng phát sinh khi kết hôn và gắn liền tương ứng trong quan hệ vợ chồng cũng chấm dứt khi vợ chồng ly hôn. Đồng thời, tài sản chung của vợ chồng sẽ được chia theo quy định tại Điều 95 Luật hôn nhân và gia đình năm 2000. Tuy nhiên việc chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn thường gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là những tài sản có giá trị như nhà ở, quyền sử dụng đất. Trên thực tế, các tranh chấp gay gắt kéo dài giữa các đương sự thường là tranh chấp về nhà đất. Để giải quyết vấn đề đó, Điều 98, Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 có quy định về việc chia nhà là tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn. Quy định này đã tạo cơ sở pháp lý cho các cấp Tòa án giải quyết vấn đề chia nhà là tài sản chung khi vợ chồng ly hôn được chính xác và hiệu quả hơn.
24/08/2014
Hãy xác định quyền và nghĩa vụ nhân thân và tài sản của các bên nam nữ chung sống như vợ chồng mà không đăng kí kết hôn khi họ mong muốn chấm dứt việc sống chung - Bài tập học kì luật hôn nhân và gia đình
MỞ BÀI

Ngày nay, các mối quan hệ ngày càng được mở rộng, các quan niệm xã hội cũng thoáng hơn vì vậy mà xuất hiện hiện tượng nam – nữ chung sống như vợ chồng mà không đăng kí kết hôn khá phổ biến. Vấn đề phát sinh đó là việc xác định quyền và nghĩa vụ nhân thân và tài sản như thế nào cho thỏa đáng và đúng theo luật định khi hai bên nam – nữ mong muốn chấm dứt việc sống chung. Xuất phát từ nhận thức ấy, em xin trình bày bài tập lớn học kì với đề tài: “Hãy xác định quyền và nghĩa vụ nhân thân và tài sản của các bên nam nữ chung sống như vợ chồng mà không đăng kí kết hôn khi họ mong muốn chấm dứt việc sống chung”.
Hãy xác định quyền và nghĩa vụ nhân thân và tài sản của các bên nam nữ chung sống như vợ chồng mà không đăng kí kết hôn khi họ mong muốn chấm dứt việc sống chung - Bài tập học kì Luật hôn nhân và gia đình
A.Đặt vấn đề

Tình trạng nam nữ chung sống như vợ chồng không đăng kí kết hôn là một hiện tượng đã và đang tồn tại trong xã hội ta như một hiện thực khách quan. Hiện tượng này phát sinh và tồn tại trước hết chịu sự tác động bởi các ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường, của lối sống phương tây, của quan niệm tự do các nhân trong thế hệ trẻ, của trình độ dân trí và ý thức pháp luật trong một bộ phận nhân dân. Trên thực tế, việc “kết hôn” không đăng kí sẽ làm nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp như sau một thời gian chung sống, các bên đã có con chung, tài sản chung thì giữa họ phát sinh mâu thuẫn và yêu cầu ly hôn. Vì vậy em lựa chọn đề tài “ Hãy xác định quyền và nghĩa vụ nhân thân và tài sản của các bên nam nữ chung sống như vợ chồng mà không đăng kí kết hôn khi họ mong muốn chấm dứt việc sống chung” để nghiên cứu.