Showing posts with label Tâm lý học tội phạm. Show all posts
Showing posts with label Tâm lý học tội phạm. Show all posts
08/07/2014
Phòng ngừa tội phạm từ quan điểm của Tâm lý học hành vi - Bài tập học kỳ Tâm lý học tội phạm
Bài tập Tâm lý học tội phạm có đáp án.

Phương châm rất quan trọng trong đường lối xử lý của Nhà nước ta là lấy giáo dục, phòng ngừa là chính, phòng ngừa tốt cũng chính là chống tội phạm tốt. Yêu cầu là phải ngăn chặn và phòng ngừa tội phạm ngay từ đầu làm cho tội phạm ít xảy ra hơn và tiến tới không xảy ra tội phạm, và để việc chống tội phạm, xử lý tội phạm chỉ là hãn hữu, là việc làm bất đắc dĩ. Thuyết "Phòng ngừa tội phạm từ quan điểm của Tâm lý học hành vi" là một trong những học thuyết góp phần không nhỏ vào sự phát triển của vấn đề này. Trong phạm vi bài viết, em xin đi Phân tích nội dung của thuyết “Phòng ngừa tội phạm từ quan điểm của Tâm lý học hành vi”. Rút ra bài học thực tiễn.

Giải quyết vấn đề

I. Khái quát về phòng ngừa tội phạm

1. Khái niệm về phòng ngừa tội phạm

Phòng ngừa tội phạm là hệ thống các quy định, các biện pháp, các hành động của cá nhân, tổ chức nhằm hạn chế, ngăn chặn tội phạm xảy ra, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh các tội phạm xảy ra và giáo dục người phạm tội trở thành người có ích cho xã hội. Như vậy, đây là hệ thống các quy định, các biện pháp, các hành động nhằm:
09/05/2014
Thiện hay ác là do hoàn cảnh tạo nên - Bài tập học kỳ Tâm lý học tội phạm
MỞ ĐẦU

Từ xa xưa trong lịch sử phát triển của nhân loại đã có nhiều quan điểm khác nhau về cái thiện, cái ác ở mỗi con người. Khổng tử đã nói "nhân chi sơ tính bản thiện" (người ta mới sinh ra bản tính là thiện, tốt lành). Trong khi đó Tuân Tử lại cho rằng "nhân chi sơ tính bản ác" (người ta mới sinh ra bản tính đã là ác, dữ). Khác với hai quan điểm trên, Nam tước d'Holbach (Hônbách, 1723-1789), triết gia vô thần người Pháp, khẳng định rằng: "Con người khi mới sinh ra vốn không thiện mà cũng không ác. Thiện hay ác là do hoàn cảnh tạo nên." Câu nói trên của nhà duy vật phần nào đề cập đến vấn đề nhân cách con người nói chung và nhân cách người phạm tội nói riêng. Nhân cách là một phương tiện để đánh giá, nhìn nhận con người, bởi nó là một quá trình hình thành không chỉ từ bẩm sinh bên trong mà còn bởi nhân tố bên ngoài, từ môi trường khách quan. 

NỘI DUNG CHÍNH

1. Về câu nói của Holbach


Holbach đã nói lời khẳng định này từ thế kỷ XVIII nhưng đến nay, nó vẫn có ý nghĩa, giá trị to lớn. Về mặt tâm lý, câu nói của Holbach đề cập đến nhân cách, cụ thể là những nhân tố hoàn cảnh, yếu tố bên ngoài tác động đến sự hình thành nhân cách của con người. Con người không phải sinh ra đã hoàn thiện, đã phát triển hoàn chỉnh. Và tâm lý con người cũng không phải ngoại lệ. Con người càng trưởng thành thì sự tiếp xúc với xã hội, môi trường sống càng nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn. Và chính vì vậy, họ chịu tác động của môi trường, của các yếu tố đến từ xã hội bên ngoài. Câu nói của Holbach không hẳn đề cập đến vấn đề đạo đức, đó là một tri thức tâm lý lớn lao. Và câu nói ấy là đúng tuy nhiên không phải là tuyệt đối.