Showing posts with label Luật Hình sự một số nước trên thế giới. Show all posts
Showing posts with label Luật Hình sự một số nước trên thế giới. Show all posts
07/02/2015
Sự khác biệt giữa hình phạt trong Bộ luật hình sự của Cộng hoà nhân dân Trung Hoa và Bộ luật hình sự Việt Nam
Những điểm giống nhau về hệ thống hình phạt trong BLHS Việt Nam và BLHS CHND Trung Hoa

Quy định hệ thống hình phạt và các hình phạt cụ thể tại một chương riêng của BLHS ( Chương V BLHS Việt Nam và Chương III BLHS CHND Trung Hoa)

Hệ thống hình phạt được cấu thành bao gồm các hình phạt chính và các hình phạt bổ sung

Các hình phạt chính được sắp xếp theo thứ tự tăng dần về tính nghiêm khắc trong đó, tử hình là hình phạt chính nghiêm khắc nhất