Showing posts with label Luật Thương mại 2. Show all posts
Showing posts with label Luật Thương mại 2. Show all posts
06/06/2016
Phân tích quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong quan hệ đại lý thương mại
Trong nền kinh tế sản xuất hàng hóa, hoạt động trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa các thương nhân với nhau thông qua mua bán là điều kiện quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của xã hội. Khi mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên thị trường, tùy thuộc vào đối tượng giao dịch, thị trường cũng như tính chất, thời cơ của thương vụ mà thương nhân lựa chọn các phương thức giao dịch sao cho phù hợp. Một trong những hình thức giao dịch được các thương nhân sử dụng phổ biến nhất hiện nay là hình thức đại lí thương mại. Trong bài tập học kì, em xin trình bày vấn đề: “Phân tích quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong quan hệ đại lý thương mại.”

B. THÂN BÀI

I. Khái niệm:

1. Đại lý thương mại: 

Điều 166 LTM2005 quy định:

“Đại lý thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thoả thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hoá cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao.”
03/05/2015
Các trường hợp miễn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm hợp đồng trong thương mại
Bài tập học kỳ Luật Thương mại 2.

Trong hoạt động thương mại, cùng với việc pháp luật quy định các chế tài thì bên cạnh đó các trường hợp miễn trách nhiệm do vi phạm hợp đồng cũng đóng một vai trò quan trọng đối với việc thực hiện hợp đồng của thương nhân. Hệ thống pháp luật Việt Nam, cụ thể trong lĩnh vực thương mại được quy định cụ thể tại Điều 294 Luật thương mại 2005. Để có cái nhìn thấu đáo hơn về vấn đề này cũng như đi phân tích cụ thể từng trường hợp một để thấy ưu, nhược điểm của từng trường hợp em xin chọn đề bài số 07 cho bài tập lớn của mình: “Phân tích và bình luận các quy định về các trường hợp miễn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm hợp đồng trong thương mại”.

II. QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM.
23/04/2015
Dịch vụ logistics bao gồm chuỗi các dịch vụ
1. Khái niệm thuật ngữ logistics.

Điều 233 LTM năm 2005 (thay thế cho khái niệm “dịch vụ giao nhận hàng hóa” của LTM năm 1997) định nghĩa: “Dịch vụ logistics là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hoá theo thoả thuận với khách hàng để hưởng thù lao. Dịch vụ logistics được phiên âm theo tiếng Việt là dịch vụ lôgstic”.
04/02/2015
Quảng cáo và khuyến thuốc chữa bệnh cho người - Bài tập học kỳ Luật Thương mại 2 - 9 điểm
Quảng cáo và khuyến mại là quyền của thương nhân trong hoạt động kinh doanh. Hai hoạt động này có ý nghĩa rất lớn trong việc mang lại cơ hội thương mại cho thương nhân. Với sự đa dạng, phong phú của hàng hóa dịch vụ, khách hàng có rất nhiều cơ hội lựa chọn. Điều này thực sự là thách thức lớn đối với thương nhân. Với ý nghĩa thông tin, quảng cáo và khuyến mại là công cụ hữu hiệu để thương nhân chiếm lĩnh thị trường, nâng cao tính cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ trên thị trường, mở rộng quan hệ hợp tác thông qua sự hiểu biết lẫn nhau. Nó còn là cầu nối giữa khách hàng và thương nhân, giúp thương nhân có những đánh giá, nhìn nhận về ưu nhược điểm của hàng hóa, trên cơ sở đó có các quyết định kịp thời và phù hợp. 

Thuốc chữa bệnh là một loại hàng hóa đặc biệt, có những đặc điểm riêng biệt so với những loại hàng hóa thông thường. Thuốc được xếp vào hàng nhu yếu phẩm, có sức ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của con người. Thấy được vai trò và tầm quan trọng của thuốc như vậy, Nhà nước ta đã có một số quy định nhất định về hoạt động quảng cáo và khuyến mại rượu. Em xin chọn đề tài cho bài tập học kì này của mình là : “ Trình bày hiểu biết của em về quảng cáo và khuyến thuốc chưa bệnh cho người .”  Do kiến thức còn hạn chế nên bài viết không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong thầy cô góp ý để bài viết được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn!
29/01/2015
Quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành thể hiện sự hỗ trợ của Tòa án đối với hoạt động của trọng tài thương mại - Bài tập học kỳ Luật Thương mại 2 - 9 điểm
Hiện nay, việc giải quyết các tranh chấp ở Việt Nam chủ yếu được xét xử thông qua hệ thống Toà án và Trung tâm trọng tài. Tuy nhiên, một vấn đề nhận thấy rõ ràng là trong khi số vụ tranh chấp được giải quyết bằng con đường Trọng tài thương mại còn rất khiêm tốn thì hệ thống Toà án đã trở nên quá tải, dẫn đến tăng số lượng vụ án tồn đọng, không kịp giải quyết, do đó làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Luật Trọng tài thương mại năm 2010 (Luật TTTM) đã ra đời và có nhiều quy định về sự hỗ trợ của Tòa án đối với hoạt động của trọng tài thương mại, khắc phục được những hạn chế của Pháp lệnh Trọng tài thương mại năm 2003. Để đi sâu vào phân tích vấn đề trên, trong bài tập lớn học kỳ, em xin lựa chọn đề bài: “Phân tích 3 (ba) quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành thể hiện sự hỗ trợ của Tòa án đối với hoạt động của trọng tài thương mại và bình luận thực tiễn áp dụng các quy định đó”.
17/01/2015
So sánh thành viên công ty và xã viên hợp tác xã - Bài tập cá nhân Luật Thương mại
Điều 1, Luật Hợp tác xã quy định:

“Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân (sau đây gọi chung là xã viên) có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của Luật này để phát huy sức mạnh tập thể của từng xã viên tham gia hợp tác xã, cùng giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hợp tác xã hoạt động như một loại hình doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn điều lệ, vốn tích luỹ và các nguồn vốn khác của hợp tác xã theo quy định của pháp luật”.
Ưu điểm, nhược điểm của chế độ trách nhiệm vô hạn trong kinh doanh của chủ sở hữu doanh nghiệp - Bài tập Luật Thương mại
1. Khái quát chung về chế độ trách nhiệm vô hạn trong kinh doanh của chủ sở hữu doanh nghiệp


Chế độ trách nhiệm vô hạn trong kinh doanh của chủ sở hữu doanh nghiệp là chế độ mà ở đó chủ sở hữu doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của doanh nghiệp bằng toàn bộ tài sản của mình. Theo pháp luật Việt Nam, có hai loại doanh nghiệp có chế độ trách nhiệm vô hạn là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh.
31/12/2014
Phân tích ba điểm khác biệt cơ bản giữa quy định pháp luật về đấu thầu trong Luật Thương mại năm 2005 và Luật Đấu thầu năm 2013 - Bài tập học kỳ Luật Thương mại 2
Cùng với sự phát triển của thế giới thì Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thị trường của thế giới. Do đó vấn đề cấp bách đặt ra là cần phải đầu tư xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật cho đất nước. Đó là sự đánh giá của một đất nước về phát triển kinh tế trong hiện tại và tương lai. Việc xây dựng các công trình, mua sắm hàng hóa, cung ứng dịch vụ luôn đòi hỏi phải đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, thời gian thực hiện, tiết kiệm chi phí. Nhất là đối với các dự án lớn, phức tạp, dự án của các Công ty nhiều Chủ sở hữu và đặc biệt là các dự án thuộc khu vực Nhà nước, dự án có sự tài trợ của Quốc tế thì việc lựa chọn được nhà thầu tốt nhất đáp ứng đủ các yêu cầu của gói thầu đưa ra và có giá cả hợp lý luôn là sự mong muốn của người mua (bên mời thầu). Thông qua hoạt động đấu thầu, người mua có thể tìm được người bán với chất lượng tốt nhất và giá cả hợp lý nhất cho mình. Để tìm hiểu rõ hơn về hoạt động đấu thầu, sau đây em xin lựa chọn đề bài:Phân tích 03 (ba) điểm khác biệt cơ bản giữa quy định pháp luật về đấu thầu trong Luật Thương mại năm 2005 và Luật Đấu thầu năm 2013. Bài làm tuy đã cố gắng xong không thể tránh khỏi thiếu sót, mong thầy cô góp ý để bài làm của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn !
01/12/2014
Quảng cáo và khuyến mại mỹ phẩm - Bài tập học kỳ Luật Thương mại 2
Nền kinh tế ngày càng phát triển, thu nhập bình quân đầu người của nước ta tăng dần qua các năm. Chất lượng cuộc sống của người dân dần được nâng cao, kéo theo đó là nhu cầu làm đẹp cũng tăng. Có cầu thì ắt có cung, đáp ứng nhu cầu làm đẹp của người dân, thị trường mỹ phẩm ở Việt Nam đã và đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Các mặt hàng mỹ phẩm trên thị trường rất đa dạng, phong phú cả về chủng loại, nhãn hiệu, mẫu mã và công dụng. Để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, các thương nhân nói chung và thương nhân kinh doanh mặt hàng mỹ phẩm nói riêng đã sử dụng đến các biện pháp xúc tiến thương mại, phổ biến nhất là quảng cáo và khuyến mại, nhằm đưa mặt hàng mỹ phẩm của họ tiếp cận với người tiêu dùng. Sau đây em xin đi vào đề tài “Trình bày hiểu biết của em về quảng cáo và khuyến mại mỹ phẩm”.

B. NỘI DUNG.

I. Khái quát chung về quảng cáo và khuyến mại mỹ phẩm.

1. Khái niệm mỹ phẩm.

Có rất nhiều cách định nghĩa khác nhau về mỹ phẩm. Theo cách phổ thông nhất, mỹ phẩm được hiểu là sản phẩm làm đẹp, chủ yếu dùng cho phái nữ, giúp họ trở nên xinh đẹp hơn.
19/11/2014
Bình luận các quy định pháp luật hiện hành về chủ thể nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản - Bài tập học kì - môn Luật Thương Mại
I. Đặt vấn đề

Cũng như pháp luật phá sản của các nước khác trên thế giới, Luật phá sản của Việt Nam quan tâm trước hết đến quyền và nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của các chủ nợ, của người lao động và của doanh nghiệp, HTX lâm vào tình trạng phá sản. Kế thừa nội dung quy định của Luật Phá sản doanh nghiệp 1993(Luật PS DN 1993), Luật PS 2004 vẫn tiếp tục dành cho các chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần và người lao động được quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản còn chủ doanh nghiệp hoặc đại người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Ngoài ra, Luật phá sản còn bổ sung quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước, các cổ đông công ty cổ phần và thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

Để góp phần hiểu hơn về các chủ thể có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, em xin chọn đề tài :’’Bình luận các quy định pháp luật hiện hành về chủ thể nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản’’.
14/11/2014
Đề bài tập học kỳ Luật Thương mại 2 - Kì I năm học 2014 - 2015
Lưu ý: Đây cũng là đề dành cho các lớp học từ tháng 1.2015.

TM2.HK - 1.
Phân tích và bình luận quy định tại Điều 177 Luật Thương mại năm 2005 về thời hạn đại lý.
Tham khảo: Phân tích và bình luận quy định tại Điều 177 Luật thương mại 2005 về thời hạn đại lý

TM2.HK - 2.
Trình bày quan điểm của em về vấn đề phân cấp thẩm quyền quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo thương mại.

TM2.HK - 3.
Phân tích vấn đề áp dụng pháp luật trong quan hệ hợp đồng thương mại, có ví dụ minh họa.

TM2.HK - 4.
Trình bày hiểu biết của em về quảng cáo và khuyến mại một trong các loại hàng hóa sau đây: Rượu hoặc Thuốc chữa bệnh hoặc Mỹ phẩm.
Tham khảo:
Quảng cáo, khuyến mãi rượu
Quảng cáo, khuyến mãi mỹ phẩm

TM2.HK - 5.
Phân tích 03 (ba) điểm khác biệt cơ bản giữa quy định pháp luật về đấu thầu trong Luật Thương mại năm 2005 và Luật Đấu thầu năm 2013.

TM2.HK - 6.
"Dịch vụ logistic bao gồm chuỗi các dịch vụ". Anh (chị) bình luận ý kiến trên.

TM2.HK - 7.
Phân tích và bình luận các quy định về các trường hợp miễn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm hợp đồng trong thương mại.

TM2.HK - 8.
Phân tích 03 (ba) quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành thể hiện sự hỗ trợ của Tòa án đối với hoạt động của trọng tài thương mại và bình luận thực tiễn áp dụng các quy định đó.

TM2.HK - 9.
Bình luận quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về thỏa thuận trọng tài thương mại.
Tham khảo: Thỏa thuận trọng tài thương mại

TM2.HK - 10.
Phân tích và bình luận quy định pháp luật Việt Nam về thi hành và hủy phán quyết trọng tài.
07/11/2014
Phân tích quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong quan hệ đại lý thương mại - Bài tập học kì Luật thương mại 2
Trong nền kinh tế sản xuất hàng hóa, hoạt động trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa các thương nhân với nhau thông qua mua bán là điều kiện quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của xã hội. Khi mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên thị trường, tùy thuộc vào đối tượng giao dịch, thị trường cũng như tính chất, thời cơ của thương vụ mà thương nhân lựa chọn các phương thức giao dịch sao cho phù hợp. Một trong những hình thức giao dịch được các thương nhân sử dụng phổ biến nhất hiện nay là hình thức đại lí thương mại. Trong bài tập học kì, em xin trình bày vấn đề: “Phân tích quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong quan hệ đại lý thương mại.”
05/11/2014
Phân chia lợi nhuận theo tỉ lệ góp vốn trong công ty TNHH qua tình huống cụ thể - Bài tập nhóm - Môn Luật Thương Mại
Sự phát triển của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam đòi hỏi một khung pháp luật kinh tế hoàn chỉnh, trong đó pháp luật về doanh nghiệp có vai trò quan trọng. Luật doanh nghiệp ra đời làm tăng số lượng doanh nghiệp được đăng kí và việc chuyển đổi từ các hộ kinh doanh sang doanh nghiệp đăng kí chính thức theo Luật doanh nghiệp hoặc việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp đã trở thành một nhu cầu thực sự.

Tình huống đề bài đưa ra là : “A, B và C thành lập công ty TNHH ABC. Vốn điều lệ của công ty là 2 tỷ đồng, trong đó: A cam kết góp 1 tỷ đồng bằng tiền mặt; B góp một số máy móc, thiết bị với giá trị là 600 triệu đồng; C góp 400 triệu đồng là số tiền cho công ty ABC thuê ngôi nhà tại phố N thành phố H làm trụ sở giao dịch trong thời hạn 5 năm.
Phân tích sự thay đổi quan niệm về Doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản trong pháp luật Việt Nam - Bài tập cá nhân - Môn Luật Thương Mại
LỜI NÓI ĐẦU

Trong nền kinh tế thị trường, dưới sự tác động của quy luật cạnh tranh, hiện tượng phá sản các doanh nghiệp xảy ra như một sự tất yếu. Cùng với sự phát triển giao lưu và hợp tác kinh tế đã và đang diễn ra trên phạm vi khu vực và trên toàn thế giới. Đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, các doanh nghiệp hoạt động trong môi truờng hợp tác và cạnh tranh bình đẳng với nhau. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, doanh nghiệp nào thích ứng được với cơ chế thị trường thì làm ăn có lãi và phát triển, còn ngược lại, doanh nghiệp nào không thích ứng được với cơ chế thị trường thì làm ăn thua lỗ, một khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn và nếu tình trạng kéo dài, doanh nghiệp đó có thể lâm vào tình trạng phá sản. Để tìm hiểu rõ hơn thế nào là doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản em xin lựa chọn đề tài: “ Phân tích sự thay đổi quan niệm về  Doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản trong pháp luật Việt Nam”
Tìm hiểu quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh và chứng chỉ hành nghề. Phân tích điều kiện kinh doanh hoặc chứng chỉ hành nghề trong một lĩnh vực kinh doanh cụ thể.” - Bài tập nhóm - môn Luật Thương Mại
Điều kiện kinh doanh và chứng chỉ hành nghề là những điều kiện, căn cứ quan trọng và chủ yếu nhất để nhà nước cấp phép cho chủ thể kinh doanh tiến hành những hoạt động kinh doanh. Để tìm hiểu được pháp luật hiện hành quy định ra sao về hai vấn đề này, nhóm chúng em xin lữa chọn đề tài: “Tìm hiểu quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh và chứng chỉ hành nghề. Phân tích điều kiện kinh doanh hoặc chứng chỉ hành nghề trong một lĩnh vực kinh doanh cụ thể.”
07/10/2014
So sánh hợp đồng mua bán hàng hóa (theo quy định của Luật Thương mại 2005) và Hợp đồng mua bán tài sản (theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2005)
Luật Thương mại 2005 không đưa ra định nghĩa về hợp đồng mua bán hàng hoá song có thể xác định bản chất pháp lý của hợp đồng mua bán hàng hoá trong thương mại dựa trên cơ sở quy định của Bộ Luật dân sự về hợp đồng mua bán tài sản. Vậy cụ thể thì hai loại hợp đồng này có gì giống và khác nhau? Trong bài tập cá nhân một này, em xin so sánh hợp đồng mua bán hàng hoá (theo quy định của Luật thương mại 2005) và hợp đồng mua bán tài sản (theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005)

Sự giống nhau: Hợp đồng mua bán hàng hoá trong thương mại và hợp đồng mua bán tài sản trong dân sự đều là sự thoả thuận giữa bên bán và bên mua, theo đó, bên bán có nghĩa vụ giao hàng và chuyển quyền sở hữu cho bên mua, bên mua có nghĩa vụ nhận hàng, quyền sở hữu và thanh toán cho bên bán.

27/09/2014
Quảng cáo, khuyến mại rượu - Bài tập học kỳ Luật Thương mại 2
A.Mở đầu

Rượu bia là thức uống rất phổ biến trong cộng đồng. Tuy nhiên, rượu bia đem lại những tác hại về nhiều mặt kể cả kinh tế từ việc mua bia rượu, điều trị các bệnh có liên quan đến bia rượu, ngộ độc rượu hay những thiệt hại về mặt xã hội như rạn vỡ quan hệ gia đình, bạo lực gia đình... cũng lớn không kém. Chính vì thế, việc quảng cáo, khuyến mại rượu được pháp luật quy định cụ thể. Trong bài tập lần này, em xin trình bày để tài: “Trình bày hiểu biết của em về quảng cáo, khuyến mại rượu”

B.Nội dung

I. Khái quát chung về quảng cáo, khuyến mại.

1. Quảng cáo.

a. Định nghĩa.


Theo khoản 1 Điều 2 Luật quảng cáo: “Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá nhân”
17/09/2014
Thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistics - Bài tập cá nhân Luật thương mại 2
Thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistics không phải chịu trách nhiệm về những tổn thất đối với hàng hóa trong những trường hợp sau:

Thứ nhất, theo Điều 294 Luật Thương mại, ta có:

Điều 294. Các trường hợp miễn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm 

1. Bên vi phạm hợp đồng được miễn trách nhiệm trong các trường hợp sau đây:

a) Xảy ra trường hợp miễn trách nhiệm mà các bên đã thoả thuận;

b) Xảy ra sự kiện bất khả kháng; 

c) Hành vi vi phạm của một bên hoàn toàn do lỗi của bên kia;

d) Hành vi vi phạm của một bên do thực hiện quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà các bên không thể biết được vào thời điểm giao kết hợp đồng.
16/09/2014
So sánh hợp đồng mua bán hàng hóa và hợp đồng mua bán tài sản - Bài tập cá nhân Luật thương mại 2
Luật Thương mại 2005 không đưa ra định nghĩa về hợp đồng mua bán hàng hoá song có thể xác định bản chất pháp lý của hợp đồng mua bán hàng hoá trong thương mại dựa trên cơ sở quy định của Bộ Luật dân sự về hợp đồng mua bán tài sản. Vậy cụ thể thì hai loại hợp đồng này có gì giống và khác nhau? Trong bài tập cá nhân một này, em xin so sánh hợp đồng mua bán hàng hoá (theo quy định của Luật thương mại 2005) và hợp đồng mua bán tài sản (theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005)

Sự giống nhau: Hợp đồng mua bán hàng hoá trong thương mại và hợp đồng mua bán tài sản trong dân sự đều là sự thoả thuận giữa bên bán và bên mua, theo đó, bên bán có nghĩa vụ giao hàng và chuyển quyền sở hữu cho bên mua, bên mua có nghĩa vụ nhận hàng, quyền sở hữu và thanh toán cho bên bán.
11/09/2014
Phân tích và bình luận quy định tại Điều 177 Luật thương mại 2005 về thời hạn đại lý
Bài tập học kỳ Luật Thương mại 2 có đáp án.

LỜI MỞ ĐẦU

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ cũng chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Một thương nhân không thể tự mình thực hiện mọi hoạt động kinh doanh từ khâu sản xuất cho tới khâu tiêu thụ sản phẩm. Để luân chuyển hàng hóa đến tay người tiêu dùng một cách nhanh chóng, thuận tiện hơn, các thương nhân đã hợp tác với các nhà trung gian chuyên nghiệp.

Giao dịch trung gian trong hoạt động thương mại là phương thức giao dịch trong đó mọi việc thiết lập quan hệ giữa người mua, cung ứng dịch vụ và người bán hang hóa, sử dụng dịch vụ và việc xác định các điều kiện giao dịch phải thong qua một người trung gian. Ở Việt Nam, theo quy định trong Luật thương mại năm 2005, hoạt động trung gian thương mại được xác định là hoạt động của thương nhân để thực hiện các giao dịch thương mại cho một hoặc một số thương nhân được xác định. Một trong số các hình thức trung gian thương mại khá phổ biến hiện nay là hình thức đại lý thương mại. Với hình thức này, thương nhân có thể mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của mình một cách nhanh chóng và tiết kiệm đáng kể chi phí trong quá trình phân phối sản phẩm…Trong hoạt động đại lý thương mại, các bên tham gia có các quyền và nghĩa vụ pháp lý được pháp luật thương mại quy định tương đối cụ thể, rõ ràng. Trong đó, một trong những quyền cơ bản là quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.