Showing posts with label Tòa án Hình sự quốc tế. Show all posts
Showing posts with label Tòa án Hình sự quốc tế. Show all posts
27/11/2014
Quan điểm về vụ việc Công tố viên truy tố William Mamoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey và Joshua Arap Sang - Bài tập nhóm Tòa án hình sự quốc tế - 8 điểm

Trong bài tập nhóm này, chúng em xin trình bày những hiểu biết và quan điểm của nhóm mình về vụ việc Công tố viên truy tố William Mamoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey và Joshua Arap Sang: Ngày 08/03/2011, phòng Tiền xử II đã ban hành lệnh triệu tập đối với William Mamoei Ruto, Bộ trưởng bộ Giáo dục đại học, khoa học và công nghệ đã bị đình chỉ công tác, Henry Kiprono Kosgey một thành viên của Nghị viện và Chủ tịch Phong trào Dân chủ da cam (ODM) và Joshua Arap Sang người đứng đầu cấc hoạt động tại Kass FM ở Nairobi, những người này được cho là có vai trò trong việc phạm các tội chống lại loài người liên quan đến bạo lực tại điểm bỏ phiếu vào năm 2007-2008. Cả 3 bị cáo được cho là là các thành viên của ODM, một trong số 02 đảng phái chính trị của liên minh cầm quyền ở Kenya. Để hiểu rõ hơn về quyền tài phán của Tòa án hình sự quốc tế thông qua việc xác định loại tội mà các chủ thể trong vụ án đã phạm phải thì sau đây là một số tìm hiểu và quan điểm của nhóm đưa ra đối với vấn đề nêu trên. Bài làm của nhóm em sẽ còn nhiều thiếu xót nên chúng em mong thầy cô giáo bổ sung và giúp đỡ chúng em.