15/06/2014
Bài tập học kỳ tình huống Luật Đất đai - Đề số 13 - Có đáp án

Ông Nguyễn Văn Tâm, sinh năm 1941 là chủ sở hữu hợp pháp thửa ruộng 7.000 m2 đất tại xã Mỹ yên, Huyện Bến Lức, tỉnh Long An theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số QSDD/0204-LA do UBND Huyện Bến Lức, tinh Long An cấp ngày 21 tháng 5 năm 1996;

Vừa qua, chính quyền xã Mỹ yên chủ trương mở rộng một con kênh thủy lợi đi ngang qua phần đất của ông Tâm (đất hạng nhất hai vụ lúa) không những làm mất trắng của ông 1.500 mét vuông đất mà hiện tại vẫn còn đang nạo vét thêm. Đất sau khi nạo vét thì đem đổ đi nơi khác, làm thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông.

Trước sự việc bị thu hồi đất trên, ông Tâm đã làm đơn khiếu nại gửi UBND xã Mỹ Yên. Theo biên bản làm việc giữa UBND xã Mỹ Yên và ông Tâm vào ngày 08/06/2007 vừa qua thì uBND xã Mỹ Yên cũng đã thừa nhận việc cho đến thời điểm này, xã vẫn chưa trao bất kỳ một quyết định thu hồi đất nào cho ông mà chỉ giải thích hết sức chung chung, không dựa trên bất cứ một cơ sở pháp lý nào cả;

Hỏi:

1. Anh (chị) hãy cho biết việc thu hồi đất của UBND xã Mỹ Yên đúng hay sai? Giải thích vì sao?

2. Ông Tâm có quyền khởi kiện việc mình bị thu hồi đất tại cơ quan tòa án không? Cơ sở pháp lý của việc khởi kiện này?

3. Nếu được khởi kiện, anh (chị) hãy tư vấn cho ông Tâm các bước cần thiết để tiến hành thủ tục khiếu kiện đúng pháp luật?

4. Anh (chị) hãy giúp ông Tâm soạn thảo nội dung đơn kiện gửi cơ quan tòa án?

MỞ ĐẦU

Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá đối với mỗi quốc gia, là điều kiện tồn tại và phát triển của con người và các sinh vật khác trên trái đất. Đất đai là hàng hóa đặc biệt, có ý nghĩa kinh tế, chính trị, xã hội sâu sắc. Vì vậy, trong những năm qua, Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản pháp luật quan trọng về đất đai nhằm thể chế hóa đường lối chủ trương của Đảng về đất đai trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Các văn bản pháp luật về đất đai được sử dụng như một công cụ hữu hiệu để điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong đời sống xã hội và tác động trực tiếp đến quan hệ pháp luật đất đai. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai đã và đang diễn ra rất nhiều, gây nên nhiều bức xúc, tranh cãi. Điều đó được thể hiện một phần qua vấn đề thu hồi đất. Xuất phát từ nhận thức trên, với bài tập lớn học kỳ môn Luật Đất đai, em xin chọn tính huống số 13 với mong muốn được hiểu và làm rõ hơn về vấn đề này. Dưới đây là toàn bộ nội dung chính trong bài làm của em.

GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG

1. Anh (chị) hãy cho biết việc thu hồi đất của UBND xã Mỹ Yên đúng hay sai? Giải thích vì sao?

Có thể khẳng định, việc thu hồi đất của UBND xã Mỹ Yên là sai, dựa trên các căn cứ sau:

Thứ nhất, khi bị UBND xã Mỹ Yên thu hồi đất, ông Tâm là chủ sở hữu hợp pháp của mảnh đất 7.000 m2 trên vì ông Tâm có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số QSDĐ/0204-LA do UBND huyện Bến Lức cấp. Tuy nhiên, ông Tâm không biết được biết rõ về việc đất của mình bị thu hồi, không biết ai là người có thẩm quyền ra quyết định thu hồi đất và ông cũng không biết phạm vi đất của mình bị thu hồi là bao nhiêu. Đất của ông Tâm được sử dụng vào mục đích vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, việc thu hồi đất đối với trường hợp này được quy định theo khoản 2 Điều 39 Luật Đất Đai năm 2003: “Trước khi thu hồi đất, chậm nhất là chín mươi ngày đối với đất nông nghiệp và một trăm tám mươi ngày đối với đất phi nông nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo cho người bị thu hồi đất biết lý do thu hồi, thời gian và kế hoạch di chuyển, phương án tổng thể về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư” . Quy định này cũng được ghi nhận tại khoản 4 Điều 130 Nghị định 181/2004/NĐ – CP ngày 29/10/2004 của Chính 
Phủ về thi hành luật đất đai. Vậy mà khi bị UBND xã Mỹ Yên thu hồi đất, ông Tâm vẫn chưa được thông báo về diện tích đất bị thu hồi cũng như những vấn đề trên. Không những thế, hiện tại số đất đó “vẫn còn đang nạo vét thêm”. Như vậy, UBND xã Mỹ Yên vẫn chưa hoàn thiện kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất mà đã tiến hành thu hồi đất.

Thứ hai, việc sai về thủ tục nói trên xuất phát từ UBND xã Mỹ Yên đã vi phạm thẩm quyền thu hồi đất. Xét về thẩm quyền thu hồi đất, Khoản 1 Điều 44 Luật đất đai quy định về thẩm quyền thu hồi đất: “Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này” 

Như vậy, chỉ UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện mới có thẩm quyền thu hồi đất, không phải UBND cấp xã

Thứ ba, căn cứ khoản 2 Điều 11 Luật Đất đai: “2. Tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của người sử dụng đất xung quanh;” , hành vi của UBND xã Mỹ Yên đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của ông Tâm (Đất sau khi nạo vét thì đem đổ đi nơi khác, làm thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông), vi phạm một trong các nguyên tắc sử dụng đất

Thứ tư, căn cứ vào khoản 1 Điều 42 luật đất đai năm 2003: “Nhà nước thu hồi đất của người sử dụng đất mà người bị thu hồi đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 50 của Luật này thì người bị thu hồi đất được bồi thường…” . Bên cạnh đó, đây là đất sản xuất nông nghiệp của ông Tâm, và ông đã có giấy chứng nhận về quyền sử dụng diện tích đất đó nên khi bị thu hồi đất thì ông phải được bồi thường theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 42 Luật Đất đai năm 2003 và khoản 1 Điều 10, khoản 1, 2 Điều 6 Nghị định 197/2004/NĐ-CP. Thế nhưng ông chỉ nhận được sự giải thích chung chung chứ không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào cả.

Như vậy, việc thu hồi đất của UBND xã Mỹ Yên là sai.

2. Ông Tâm có quyền khởi kiện việc mình bị thu đất tại cơ quan tòa án không? Vì sao? Cơ sở pháp lý của việc khởi kiện này?

Có thể khẳng định trong tình huống trên, ông Tâm hòn toàn có quyền khởi kiện việc mình bị thu hồi đất tại cơ quan tòa án, căn cứ vào vào các cơ sở pháp lý sau:

- Điều 74 Hiến pháp 1992 nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định: “Công dân có quyền khiếu nại, quyền tố cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân hoặc bất cứ cá nhân, tổ chức nào” . Như vậy, ông Tâm là công dân của nước Việt Nam thế nên ông hoàn toàn có quyền khiếu nại, tố cáo như luật định.

- Khoản 1 Điều 1 Luật khiếu nại, tố cáo năm 2005 quy định: “Công dân, cơ quan, tổ chức có quyền khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình” . Trong tình huống này, chính quyền xã Mỹ Yên đã có quyết định hành chính trái pháp luật thế nên ông Tâm hoàn toàn có quyền khiếu nại quyết định hành chính của cơ quan này.

- Khoản 6 Điều 105 Luật đất đai năm 2003 cũng quy định về quyền chung của người sử dụng đất: “Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về những hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của mình và những hành vi khác vi phạm pháp luật về đất đai” . 

Như vậy, ông Tâm hoàn toàn có cơ sở để khởi kiện UBND xã Mỹ Yên. Ông Tâm có quyền khởi kiện nếu khi giải quyết khiếu nại lần 1, ông không đồng ý, thì ông có quyền khởi kiện lên Tòa án Nhân dân Huyện Bến Lức. Căn cứ vào điểm a, b khoản 2 Điều 138 Luật đất đai: “Trường hợp khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giải quyết lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khởi kiện tại Toà án nhân dân;” Bên cạnh đó, điểm d, khoản 1 Điều 17 Luật Khiếu nại tố cáo,cũng quy định rõ: “người khiếu nại có quyền được khiếu nại tiếp hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của luật Khiếu nại, tố cáo và pháp luật về tố tụng hành chính” .

Ngoài ra, khi khởi kiện, ông Tâm còn phải tuân thủ các quy định về thời hạn khởi kiện quy định tại điểm c khoản 2 Điều 138 Luật đất đai; điểm c khoản 2 điều 30 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính được sửa đổi bổ sung 2006 và Điều 39 của Luật Khiếu nại, tố cáo

Như vậy, ông Tâm có quyền khởi kiện vụ việc trên tại các cơ quan tòa án dựa vào các căn cứ pháp lý đã nêu

3. Nếu được quyền khởi kiện, anh (chị) hãy tư vấn cho ông Tâm các bước cần thiết để tiến hành thủ tục khiếu kiện đúng pháp luật?

Thứ nhất, ông Tâm phải khiếu nại UBND xã về quyết định thu hồi diện tích đất của ông, căn cứ Điều 2 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

Thứ hai, viết đơn khiếu kiện gửi cơ quan Tòa án. Nội dung đơn gồm đầy đủ các nội dung:  Tiêu ngữ; Ngày, tháng, năm làm đơn; Tên Toà án được yêu cầu giải quyết vụ án; Tên, địa chỉ và những thông tin khác (nếu cần) của người khởi kiện, người bị kiện; Nội dung quyết định hành chính hay tóm tắt diễn biến của hành vi hành chính; Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (nếu có); Các yêu cầu đề nghị Tòa án giải quyết; Lời cam đoan về việc trình bày trung thực sự việc, chịu trách nhiệm về nội dung trình bày và việc cung cấp các thông tin, tài liệu; Đơn kiện do ông Tâm ký, ghi rõ họ tên. Ông Tâm cũng cần gửi kèm theo đơn kiện các tài liệu chứng minh cho yêu cầu của ông: bản sao quyết định giải quyết khiếu nại trước đó và các tài liệu liên quan (nếu có);

Lưu ý : Thời hạn ông Tâm thực hiện các thủ tục trên là 30 ngày hoặc có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại của UBND xã Mỹ Yên

4. Anh (chị) hãy giúp ông Tâm soạn thảo nội dung đơn khởi kiện gửi cơ quan Tòa án?

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
____________________
Bến Lức, ngày….. tháng …… năm…….
ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Toà án nhân dân Huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Họ và tên người khởi kiện: Nguyễn Văn Tâm
Địa chỉ: xã Mỹ Yên, Huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ: Nguyễn Văn Tâm
Địa chỉ: xã Mỹ Yên, Huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Họ và tên người bị kiện: chính quyền xã Mỹ Yên
Địa chỉ: Huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Họ và tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: không
Địa chỉ: không

Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bồi thường lại số đất nông nghiệp và thiệt hại đã bị UBND xã Bến Lức thu hồi trong thời gian trước.

Họ và tên người làm chứng: không
Địa chỉ: không

Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: không

Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án:

1. Tôi là chủ sử dụng hợp pháp của thửa ruộng 7000 m2 đất tại xã Mỹ Yên, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An đã được cấp GCNQSDĐ theo QSDĐ/0204-LA do UBND Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An cấp ngày 21 tháng 5 năm 1996.

2. Vừa qua, chính quyền xã đào một con kênh qua đất của tôi làm tôi mất 1500 mét vuông đất mà hiện tại còn nạo vét thêm rồi đem đổ nơi khác làm thiệt hại rất lớn đến tôi.

Người khởi kiện 
Nguyễn Văn Tâm

KẾT LUẬN

Trên đây là toàn bộ bài tập lớn học kì của em. Vì khuôn khổ bài làm có hạn nên có thể bài làm của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý từ các thầy, các cô để bài làm được hoàn thiện hơn

Em xin chân thành cảm ơn!

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Đát Đai, Nxb CTQG, HN 2009
2. Luật Hiến pháp năm 1992;
3. Luật Đất đai năm 2003;
4. Luật khiếu nại, tố cáo năm 2005
5. Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03-12-2004 của Chính phủ Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
6. Nghị định 181/2004/NĐ – CP ngày 29/10/2004 của Chính Phủ về thi hành luật đất đai

Nếu muốn download, xin vui lòng điền vào form tại đây và gửi tối thiểu 01 bài tập của 4 kì gần nhất đạt trên 7 điểm và chưa từng đăng tại blog này vào email baitapluat@gmail.com hoặc inbox facebook Diệp Hân Đặng. Những bạn nào không gửi bài tập, mình xin phép không gửi link download tài liệu lại. Cảm ơn đã ghé thăm blog và xin lỗi vì đã làm phiền các bạn!

Cảm ơn bạn Nguyễn Thu Hà - ĐH Luật HN đã chia sẻ tài liệu này!

No comments:

Post a comment