15/06/2014
Tổng hợp bài tập Luật Thương mại 2 có đáp án
BÀI TẬP CÁ NHÂN LUẬT THƯƠNG MẠI 2

- Cá nhân Thương mại 2: Trung gian thương mại
- Cá nhân Thương mại 2: Đại diện cho thương nhân
- Cá nhân Thương mại 2: Khuyến mại

BÀI TẬP NHÓM LUẬT THƯƠNG MẠI 2

- Bài tập nhóm Luật Thương mại 2: Hợp đồng đại lý thương mại - Tư vấn cho công ty A giải pháp tiết kiệm nhất khi cần tìm đối tác ở thị trường miền Trung để ký kết một hợp đồng đại lý thương mại để dần mở rộng hoạt động kinh doanh tại đây.


- Bài tập nhóm Luật Thương mại 2: Hợp đồng đại lý - Bài tập nhóm 2 Luật Thương mại 2 - 9,5 điểm
- Bài tập nhóm Luật Thương mại 2: Giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa và hợp đồng mua bán hàng hóa vô hiệu

- Bài tập nhóm Luật Thương mại 2: Tư vấn thỏa thuận các điều khoản trong hợp đồng đại lý

Tình huống: Năm 2009, Công ty X kí hợp đồng (thời hạn 5 năm) giao cho công ty Y làm đại lí bán hàng tại tỉnh H

- Với vai trò tư vấn pháp lý cho một trong hai công ty ( sinh viên tự lựa chọn), hãy tư vấn về việc thỏa thuận các điều khoản trong hợp đồng đại lý sao cho lợi nhất cho công ty này ?

- Sau 3 năm thực hiện hợp đồng, công ty Y nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng của công ty X. Công ty Y yêu cầu công ty X phải bồi thường cho mình 3 tỷ vì công ty X đã đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Hãy bình luận về vụ việc trên?

Xem đáp án tại: Tư vấn thỏa thuận các điều khoản trong hợp đồng đại lý - Bài tập nhóm Thương mại 2

BÀI TẬP HỌC KỲ LUẬT THƯƠNG MẠI 2

- Học kỳ Luật Thương mại 2: Thỏa thuận trọng tài thương mại
- Học kỳ Luật Thương mại 2: Giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài thương mại
- Học kỳ Luật Thương mại 2: Những hạn chế của pháp luật trọng tài thương mại hiện hành
- Học kỳ Luật Thương mại 2: Đấu giá hàng hóa
- Học kỳ Luật Thương mại 2: Những vướng mắc trong quy định của pháp luật về đấu giá hàng hóa
- Học kỳ Luật Thương mại 2: Pháp luật về khuyến mại
- Học kỳ Luật Thương mại 2: Ưu điểm, nhược điểm của chế độ trách nhiệm vô hạn trong kinh doanh của chủ sở hữu doanh nghiệp
- Học kỳ Luật Thương mại 2: Phân tích ba điểm khác biệt cơ bản giữa quy định pháp luật về đấu thầu trong Luật Thương mại năm 2005 và Luật Đấu thầu năm 2013
- Học kỳ Luật Thương mại 2: Quảng cáo và khuyến mãi mỹ phẩm
- Học kỳ Luật Thương mại 2:
- Học kỳ Luật Thương mại 2:

No comments:

Post a comment