14/03/2015
Đề bài tập học kì môn Tội phạm học - K38 - Kì 2 năm học 2014 - 2015 kèm tài liệu tham khảo
Đề bài tập học kì môn Tội phạm học - K38 - Kì 2 năm học 2014 - 2015

Hãy trình bày đề cương nghiên cứu về tình hình tội phạm (có thể 1 tội cụ thể hoặc nhóm tội phạm nhất định) trên địa bàn cụ thể và trong thời gian nghiên cứu 7 năm trở lại đây.

Ví dụ: Đề cương nghiên cứu "Tình hình tội giết người trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2007 - 2014"

Ví dụ: Đề cương nghiên cứu "Tình hình các tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2007 - 2014"

Yêu cầu: Đề cương không quá 10 trang A4. Nhóm trưởng từng nhóm thu bài tập học kì và nộp cho giáo viên. Các cá nhân trong cùng một nhóm không được trùng đề bài.

***

Một số đề cương các bạn có thể tham khảo:

(Lưu ý: Khi yêu cầu download, các bạn chỉ có thể yêu cầu link của 1 trong các bài dưới đây thôi nhé!)

1. Tình hình tội phạm chưa thành niên trên địa bàn Thanh Hoá và các biện pháp đấu tranh phòng chống

2. Tình hình tội cờ bạc trên địa bàn thành phố Hà Nội

3. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả lý luận và thực tiễn tội phạm nay tại địa bàn Hà Nội

4. Tình hình trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và thực tiễn áp dụng pháp luật

5. Tình hình tội trộm cắp tài sản trên địa bàn Huyện Tiền Hải từ năm 2007 đến năm 2009

6. Tình hình tội chống người thi hành công vụ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

7. Tình hình tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh


No comments:

Post a comment