27/09/2013
Đề bài tập học kỳ môn Tư vấn hợp đồng lao động
BÀI TẬP CUỐI KỲ MÔN TƯ VẤN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
K35 – Course 2 – Kỳ II năm học 2012 - 2013

Đề 1:

Anh (chị) hãy soan thảo thư tư vấn cho công ty trong bối cảnh: công ty sẽ gặp khó khăn về tài chính nên muốn thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc nên sẽ chấm dứt HĐLĐ đối với một số lao động trong công ty.

Đề 2:

Anh T vào làm việc cho công ty X từ năm 2008 với HĐLĐ không xác định thời hạn. Năm 2010, anh được công ty cử đi học ở Nhật Bản thời hạn 6 tháng (tổng chi phí là 10.000 USD) với cam kết sau khi học xong sẽ về làm việc cho công ty. Ngày 10/7/2012 anh gửi đơn thong báo cho công ty với nội dung anh sẽ chấm dứt HĐLĐ vào ngày 10/9/2012. Mặc dù công ty không đồng ý nhưng gày 10/9/2012 anh vẫn chấm dứt hợp đồng. Trước tình trạng đó, Công ty muốn anh T phải bồi thường lại phí đào tạo.

- Giả sử bạn là nhà tư vấn được công ty lựa chọn, bạn cần phải làm rõ (hỏi, thu thập thông tin) những vấn đề gì trước khi đưa ra hướng tư vấn cho công ty.
- Soạn thảo thư tư vấn cho công ty trong bối cảnh trong bối cảnh.

Đề 3:

Công ty muốn phát triển kinh doanh theo hướng mới nên có nhu cầu chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với anh A. Trong bối cảnh thời hạn có hợp đồng của anh A còn 1 năm (anh A giao kết hợp đồng 3 năm nhưng mới làm được 2 năm). Anh A cũng không có hành vi vi phạm kyrluataj lao động hoặc hành vi sai trái nào khác.

Anh (chị) hãy viết thư tư vấn cho công ty trong trường hợp trên.

Đề 4:

Anh T được công ty X đưa đi làm việc ở Nhật Bản với thời hạn hợp đồng 3 năm, mức lương là 10 triệu đồng/tháng (từ tháng 7/2009 đến tháng 92/012). Tuy nhiên, ngày 20/12/2012, anh bị doanh nghiệp bên Nhật bản đơn phương chấm dứt HĐLĐ nên anh phải về nước trước thời hạn. Anh cho rằng doanh nghiệp Nhật Bản đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật đồng thời còn chưa trả cho anh tiền lương tháng 12 và tiền nghỉ phép của năm 2012 nên muốn yêu cầu được bồi thường.

Anh (chị) hãy tư vấn cho anh T gửi đơn đến đâu để yêu cầu bảo vệ quyền lợi của mình.

Hãy giúp anh T viết đơn khởi kiện.

Đề 5:

Công ty X có nhu cầu giao kết hợp đồng lao động với chị B làm công việc kế toán trong thời hạn 3 năm , mức lương 5 triệu đồng/tháng, còn các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật nhưng phải thử việc trong thời hạn 1 tháng. Công ty cũng có chính sách, khi nhân viên công ty chấm dứt hợp đồng được trợ cấp thôi việc mỗi năm làm việc tính bằng 1 tháng lương (nhưng không tính thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp).

Để soạn thảo hợp đồng lao động giúp công ty, nhà tư vấn phải làm rõ những vấn đề gì?

Anh (chị) hãy soạn thảo giúp công ty bản hợp đồng lao động để công ty ký kết với chị B.

Đề 6:

Chị C là nhân viên của công ty N theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Ngày 12/5/2012 chị đã có hành vi vi phạm kỷ luật gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của công ty. Do chị có hoàn cảnh hết sức khó khăn nên công ty không muốn xử lý kỷ luật sa thải mà dự định ra quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động để chị hưởng trợ cấp thôi việc và có thể dễ dàng tìm kiếm việc làm. Tuy nhiên công ty không biết nếu công ty ra quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với chị C thì có hợp pháp không?

Với tư cách nhà tư vấn, anh (chị) hãy tư vấn cho công ty trong trường hợp trên.

Hãy soạn thảo giúp công ty quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với chị C.

Nếu bạn muốn download không mất phí, vui lòng điền thông tin và tên bài tập vào form dưới đây.

No comments:

Post a comment