15/11/2013
Danh mục bài tập nhóm 1 môn Pháp luật kinh doanh Bất động sản
DANH MỤC BÀI TẬP NHÓM 1
Môn Pháp luật kinh doanh BĐS
Tháng 11/2013

Nhóm 1: Nhóm Anh (Chị) hãy phân tích những đặc trưng cơ bản của thị trường bất động sản ở nước ta hiện nay?

Nhóm 2: Nhóm Anh (Chị) hãy phân tích các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc đổ bể hàng loạt những vụ "tín dụng đen" trong thời gian vừa qua? Việc đổ bể các vụ "tín dụng đen" có tác động như thế nào đối với thị trường bất động sản ở nước ta hiện nay?

Nhóm 3: Nhóm Anh (Chị) hãy phân tích nguyên nhân của việc Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí bán tháo nhà dự án chấp nhận thua lỗ 40%? Việc làm này có ảnh hưởng gì đến thị trường bất động sản nước ta không?

Nhóm 4: Nhóm Anh (Chị) hãy phân tích các nguyên nhân của tình trạng lừa đảo chiếm dụng tiền vốn trong hoạt động kinh doanh bất động sản? Và đưa ra một số giải pháp pháp lý nhằm ngăn chặn hành vi lừa đảo trong kinh doanh bất động sản?

Nhóm 5: Nhóm Anh (Chị) hãy phân tích ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đối với hoạt động của thị trường bất động sản ở nước ta hiện nay? Hãy đưa ra một số ý kiến tư vấn cho các nhà đầu tư khi tham gia kinh doanh bất động sản trong thời kỳ kinh tế khủng hoảng.

Nhóm 6: Nhóm Anh (Chị) hãy phân tích vai trò và ý nghĩa của việc nâng cao tính công khai, minh bạch của thị trường bất động sản? Phân tích các nguyên nhân chủ yếu làm cho thị trường bất động sản nước ta có chỉ số minh bạch thấp?

Nhóm 7: Nhóm Anh (Chị) hãy phân tích những cơ hội và thách thức đối với thị trường bất động sản Việt nam khi nước ta trở thành thành viên của Tổ chức thương mại thế giới? Nêu một số giải pháp để thị trường bất động sản Việt Nam vượt qua những thách thức này?

Nhóm 8: Nhóm Anh (Chị) hãy phân tích vai trò của pháp luật trong việc điều chỉnh hoạt động của thị trường bất động sản ở nước ta? Đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả điều chỉnh của lĩnh vực pháp luật kinh doanh bất động sản đối với hoạt động kinh doanh bất động sản ở nước ta?

Nhóm 9: Nhóm Anh (Chị) hãy phân tích những đặc trưng cơ bản của lĩnh vực pháp luật kinh doanh bất động sản của nước ta? Phân tích những hạn chế của lĩnh vực pháp luật này và đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện?

Nhóm 10: Nhóm Anh (Chị) hãy phân tích ý nghĩa của việc quy định các nguyên tắc về kinh doanh bất động sản trong Luật kinh doanh bất động sản năm 2006? Theo Nhóm Anh (Chị) nguyên tắc nào có tác động trực tiếp nhất đến việc nâng cao tính công khai, minh bạch của thị trường bất động sản Việt Nam? Giải thích vì sao?

Nhóm 11: Nhóm Anh (Chị) hãy cho biết nguyên nhân vì sao hiện nay các nhà đầu tư kinh doanh bất động sản nước ta quan tâm đến việc phát triển các phân khúc thị trường nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp? Nhà nước có vai trò gì trong việc giúp các nhà đầu tư trong việc phát triển phân khúc thị trường nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp?

Nhóm 12: Nhóm Anh (Chị) hãy đánh giá, bình luận về hệ thống pháp luật về kinh doanh bất động sản ở nước ta dựa trên các tiêu chí: tính thống nhất, đồng bộ; tính công khai; tính khả thi?

No comments:

Post a comment