08/02/2014
Giáo trình Luật Hợp đồng thương mại quốc tế

MỤC LỤC

Chương 1: Khái quá hợp đồng thương mại quốc tế
Chương 2: Ký kết và điều chỉnh hợp đồng thương mại quốc tế
Chương 3: Các biện pháp chế tài do phạm vi hợp đồng thương mại quốc tế
Chương 4: Thanh toán quốc tế
Chương 5: Giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng thương mại quốc tế
Chương 6: Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
Chương 7: Trung gian trong thương mại quốc tế
Chương 8: Hợp đồng nhượng quyền thương mại quốc tế
Chương 9: Tài trợ xuất nhập khẩu
Chương 10: Hợp đồng vận chuyển hàng hóa

Link download Giáo trình Luật Hợp đồng thương mại quốc tế

Nếu bạn muốn download không mất phí, vui lòng điền thông tin và tên sách vào form dưới đây.

No comments:

Post a Comment