01/03/2014
Đề bài tập học kỳ môn Kinh tế vi mô - K38 - Kì 2 năm học 2013 - 2014
Đề 1. Hãy phân tích 2 ví dụ về cầu của hai hàng hóa trong thực tế (có cầu tương đối co giãn và cầu tương đối không co giãn so với giá) để minh họa và vận dụng độ co giãn của cầu theo giá. 

Đề 2. Hãy phân tích cung cầu và giá cả của thị trường của một mặt hàng tiêu dùng trong thực tế trong một khoảng thời gian nào đó. 

Đề 3. Hãy phân tích tác động của việc chính phủ quy định giá sàn đối với mặt hàng thóc ở nước ta hiện nay. minh họa bằng đồ thị. 

Đề 4. Hãy phân tích một tình huống trong thực tế về sự lựa chọn tối đa hóa độ thỏa dụng của người tiêu dùng khi thu nhập thay đổi (với giá cả là không đổi). 

Đề 5. Phân tích đặc điểm của các loại thị trường (cạnh tranh hoàn hảo, độc quyền thuần túy, và cạnh tranh không hoàn hảo) liên hệ thực tế ở VN hiện nay.

Thông tin đăng ký học bổng tiếng Anh khóa cơ bản - Quỹ học bổng văn phòng luật sư LOSEBY dành cho sinh viên chuyên ngành Luật: link.

No comments:

Post a comment