09/06/2014
Cách giới thiệu chuyên ngành mình đang theo học bằng Tiếng Anh dành cho sinh viên
Tài liệu thuộc chuyên đề "10 phút Tiếng Anh mỗi ngày dành cho sinh viên chuyên ngành Luật"

BÀI 2: GIỚI THIỆU CHUYÊN NGÀNH MÌNH ĐANG THEO HỌC BẰNG TIẾNG ANH

Như chị đã chia sẻ ở buổi "Hướng dẫn viết CV bằng tiếng Anh dành cho sinh viên Luật" ngày 2/6/2014, các nhà tuyển dụng khi phỏng vấn sẽ quan tâm đến chuyên ngành em đang theo học. Để giới thiệu ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ về vấn đề này, các em sử dụng 2 câu sau:

* Câu 1: Chuyên ngành tôi đang theo học là ... = I am majoring in ... .

Từ vựng các chuyên ngành tại trường ĐH Luật HN như sau:

+ Luật Dân sự: Civil Law
+ Luật Hình sự: Criminal Law
+ Luật Hành chính: Administrative Law
+ Luật Kinh tế: Economic Law
+ Luật Quốc tế: International Law
+ Luật Thương mại quốc tế: International Trade Law

+ Chuyên ngành Luật tại các trường đại học khác: Faculty of law
Ví dụ: I'm from faculty of law, Hanoi open university.


* Câu 2: Tôi có nền tảng tốt về các môn học ... = I have a good background in (+ môn học)

Từ vựng một số môn học chuyên ngành Luật bằng tiếng Anh như sau:

+ Luật Lao động: Labor law
+ Luật Dân sự: Civil law
+ Pháp luật về quyền con người: Human rights law
+ Luật Hôn nhân gia đình: Marriage law
+ Luật Tài chính: Financial law
+ Luật Hành chính: Administrative law
+ Luật Hình sự: Criminal law
+ Luật Ngân hàng: Banking law
+ Luật Đất đai: Land law
+ Luật Sở hữu trí tuệ: Intellectual property law (viết tắt là IP Law)
+ Công pháp quốc tế: Public international law / international law
+ Tư pháp quốc tế: International judiciary law

THỰC HÀNH


Hãy giới thiệu chuyên ngành và những môn học sở trường của em tại trường ĐH theo 2 mẫu câu và các từ vựng trên đây nhé!

No comments:

Post a Comment