14/02/2015
Thực tiễn áp dụng thông qua hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại đối với cá nhân năm 2014 - Bài tập Luật Ngân hàng
1. Sơ lược về Ngân hàng ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Tây Hồ .

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển ( ĐT &PT) chi nhánh Tây Hồ là ngân hàng được tách ra từ ngân hàng ĐT &PT chi nhánh Hà Nội căn cứ vào quy định số 717/QĐ-HĐQT ngày 19/09/2008 của chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng ĐT &PT về việc mở chi nhánh Tây Hồ.


Ngân hàng chín thức đi vào hoạt động ngày 01/10/2008 với 57 cán bộ nhân viên và 8 phòng, 1 phòng giao dịch tại 32 An Dương.


Ngân hàng ĐT &PT chi nhánh Tây Hồ là đơn vị hạch toán phụ thuộc của ngân hàng ĐT &PTVN có quyền tự chủ kinh doanh, có con dấu riêng và mở tài khoản tại ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng khác.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình ngân hàng luôn tìm cách để nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới phong cách làm việc và xây dựng chính sách khách hàng với phương châm “ Luôn mang đến sự thịnh vượng, phát đạt cho khách hàng”.

2. Thực tiễn hoạt động cho vay của Ngân hàng  TMCP ĐT &PT chi nhánh Tây Hồ đối với cá nhân năm 2014.

2.1 Quy trình cho vay của ngân hàng đối với khách hàng cá nhân

Bước 1: Tiếp thị khách hàng và lập báo cáo đề suất thẩm định, phê duyệt tín dụng và giải ngân

CÁN Bộ QUAN Hệ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN: Tiếp thị khách hàng, phỏng vấn khách hàng, đối chiều với chiến lược, chính sách, sản phẩm tín dụng …để xác định sản phẩm phù hợp, hướng dẫn hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ từ phía khách hàng . Thu thập, phân tích, thẩm định khách hàng, phương án sản xuất. Lập báo cáo đề xuất tín dụng . Lãnh đạo phòng quan hệ khách hàng cá nhân: Quyết định không xem xét cho vay có ý kiến độc lập .

Bước 2: Phê duyệt cấp tín dụng

Lãnh đạo phòng quan hệ khách hàng cá nhân: phê duyệt cho vay theo thẩm quyền, nếu vượt quá thẩm quyền thì đưa lên GĐ/PGD PHÒNG QUAN Hệ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN phê duyệt. Phê duyệt cho vay theo thẩm quyền, nếu từ chối thì đưa hồ sơ trả lại cho khách hàng, nếu đồng ý cho vay thực hiện các bước tiếp theo.

Bước 3: Soạn thảo và ký kết hợp đồng.

CBQHKH : Soạn thảo và thực hiện các thủ tục liên quan đến TSBĐ … công chứng, chứng thực các hợp đồng, đăng ký giao dịch bảo đảm. Lãnh đạo phòng quan hệ khách hàng cá nhân ký hợp đồng liên quan theo thẩm quyền.

Bước 4: giải ngân

PHÒNG QUAN Hệ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN: Nhận hô sơ đề nghị giải ngân từ phía khách hàng, kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay, hướng dẫn khách hàng lập bảng kê rút vốn/ hợp đồng tín dụng cụ thể…

Trình cấp có thẩm quyền:

Đồng ý: PQTTD lưu giữ hồ sơ theo quy định Lãnh đạo phòng quan hệ khách hàng cá nhân thực hiện giải ngân/ hạch toán kế toán.

Từ chối: Trả lại hồ sơ, chứng từ cho khách hàng.

Bước 5: Theo dõi, kiểm tra đánh giá khách hàng, khoản vay.

CBQHTTD : Báo cáo thống kê

Thông báo nợ đến hạn 

Thông báo trang thái và khoản nợ quá hạn 

Đề nghị CÁN Bộ QUAN Hệ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN kiểm tra, rà soát, đánh giá khoản vay, khách hàng vay 

CÁN Bộ QUAN Hệ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 

Thực hiện phân loại khoản nợ

Theo dõi, rà soát, phát hiện rủi ro, lập báo cáo phân tích rủi ro 

Bước 6: Điều chỉnh tín dụng.

Bước 7: Thu nợ, lãi, phí

Khách hàng:  Nộp tiền mặt ủy nhiệm chi.

PHÒNG QUAN Hệ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN: Tiếp nhận chứng từ khách hàng, lập giấy đề nghị thu nợ.

Kiểm tra lại số nợ gốc, lãi, phí phải thu, đôn đốc thực hiện thu nợ 

Bước 8: Thanh lý hợp đồng 

PGDKH: Phối hợp với PQTTD và PHÒNG QUAN Hệ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN rà soát nợ gốc, lãi, phí đã thu

2.2. Các sản phẩm cho vay đối với KHCN

Mục đích của vay KHCN rất đa dụng nhưng chủ yếu là để sản xuất kinh doanh, đều tư hoặc để tiêu dùng.

 Vay mua nhà : “Tận hưởng cuộc sống ngay hôm nay với căn nhà mới”

Cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở là sản phẩm BIDV tài trợ vốn để mua nhà ở,xây dựng iền vay nhà ở; thời hạn cho vay đến 20 năm; mức tối đa đế 100% giá trị nhà đất; bảo đảm tiền vay, tài sản hình thành từ vốn vay hoặc tài sản đảm bảo khác của khách hàng hoặc của bên thứ ba hoặc kết hợp các hình thức bảo đảm.

 Vay mua ô tô : “ giúp quý khách hàng nhanh chóng sở hữu chiếc xe mơ ước’’

Vay mua ô tô là phần sản phẩm đáp ứng nhu cầu sở hữu xe hơi của khánh hàng cá nhân, hộ gia đình thông qua việc hỗ trợ nguồn, vốn  của khách hành mua xe ; mức cho vay tối đa lê tới 95% giá trị xe ; Thời  gian vay lên tới 5 năm; hình thức tài sản đảm bảo linh hoạt , Chiếc xr mua, tài sản khác thuộc sở hữu của khách hàng hoặc bên thứ ba.

 Cho vay tín chấp : Cho vay tiêu dùng tín chấp là sản phẩm tín dụng không cần tài sản đảm bảo dành cho khách hàng cá nhân có thu nhập thường xuyên, ổn định… nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của bản thân và gia đình ; không cần tài sản đảm bảo ; Không bắt buộc phải có tài sản trả lương tại BIDV ; Khách hàng có thể sử dụng đồng  thời với sản phẩm Thấu chi và thẻ tín dụng ; Mức vay hấp dẫn , tối đa bằng 10 tháng thu nhập và có thể lên tói 500 triệu đồng ; thời gian vay linh hoạt lên đến 60 tháng; Lãi xuất thấp tính trên dư nợ thực tế, đảm bảo tối đa lợi ích của khách hàng

Sản phẩm Thấu chi tín chấp : là hình thức BIDV cho khách hàng được chi số tiền vượt quá số tiền có trên tài khoản tiền gửi thanh toán  của mình mở tại BIDV ; Không cấn tài sản thế chấp ; hạn mức thấu chi bằng 5 tháng thu nhập bình quân của khách hàng, tối đa lên đến 100 triệu ; Thời hạn mức cho vay tối đa 12 tháng đối với khách hàng được cấp hạn mức lần đầu ; tối đa 36 tháng với khách hàng có đủ điều kiện được ngân hàng gia hạn ; lãi xuất hợp lý và phí cấp hạn mức thấp.

 Chiếc khấu/ Cho vay đảm bảo bằng giấy tờ có giá/thẻ tiết kiệm : Chiết khấu/ cho vay đảm bảo bằng giấy tờ có giá, thẻ tiết kiệm là hình thức BIDV mua lại hoặc cho khách hàng vay đảm bảo bằng các loại giấy tờ có giá do Chính phủ, BIDV hoặc các tổ chức tín dụng khác phát hành nhằm đáp ứng nhanh chóng nhu cầu vốn của khách hàng khi GTCG/TTK chưa đến hạn thanh toán ; mức vay chiết khấu hấp dẫn, tối đa lên tới 100% mệnh giá GTCG/TTK ; Thời hạn vay vốn linh hoạt, do BIDV hoặc khách hàng thỏa thuận, phù hợp với nhu cầu vay vốn của khách hàng và thời hạn còn lại của GTCG/TTK ; lãi xuất hấp dẫn , cạnh tranh; Loại giấy tờ có giá nhận cầm cố/ chiết khấu đa dạng.

 Cho vay du học : Cho vay du học là sản phẩm tín dụng cho khách hàng là cá nhân có nhu cầu hỗ trợ tài chính để làm thủ tục xin cấp Visa hoặc thanh toán chi phí du học cùng các chi phí phát sinh trong thời gian du học;  mức cho vay tối đa 100% học phí và chi phí du học; thời gian cho vay tối da 10 năm; Lãi xuất cạnh tranh trên dư nợ giảm dần ; Bảo đảm tiền vay, tài sản thế chấp thuộc quyền sở hữu của chính người đi vay hoặc được bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba.

 Vay vốn phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh, đầu tư : Cho vay sản xuất kinh doanh đối với cá nhân, hộ gia đình là sản phẩm tín dụng nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu vốn và mục đích của khách hàng, bổ sung lưu động, đầu tư kinh doanh ; hạn mức vay cao;  hình thức thế chấp tài sản đa dạng, linh hoạt ; duyệt vốn với đa dạng mục đích sử dụng vốn kinh doanh.

2.3 Những quy định cho vay cá nhân

Điều kiện khách hàng : 

- Khách hàng phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Khách hàng phải sinh sống thường xuyên hoặc làm việc trên địa bàn chi nhánh ngân hàng BIVD Tây Hồ

- Khách hàng có mục đích sử dụng vay vốn hợp pháp và có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời gian cam kết

- Đồng tiền cho vay là đồng tiền Việt Nam (VNĐ). Trường hợp khách hàng có nhu cầu vay bằng ngoại tệ chi nhánh có thể xem xét cho vay bằng ngoại tệ những đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý  ngoại hối của ngân hành Nhà nước  và BIDV.

Bảo đảm tiền vay

- Hình thức bảo đảm tiền vay : Hình thức bảo đảm tiền vay thực hiện theo quy định hiện hành của BIDV về giao dịch đảm bảo cho vay và quy định tại các sản phẩm tín dụng bán lẻ ( nếu có)

- Điều kiện, trình tự , thủ tục và các nội dung khác thực hiện theo quy định về giao dịch đảm bảo cho vay của BIDV và các sản phẩm bán lẻ cụ thể ( nếu có)

- Khi thực hiện đảm bảo cho vay, yêu cầu khách hàng thực hiện mua bảo hiểm đối với tài sản  đảm bảo theo quy định của BIDV.

- Lãi suất cho vay : Chi nhánh xác định lãi suất cho vay cụ thể đối với từng đối tượng khách hàng đảm bảo: Phù hợp với các quy định hiện hành của NHNN, của BIDV. 

Lãi suất cho vay là lãi suất thả nổi, thời hạn điều chỉnh lãi suất thực theo quy định cụ thể của BIDV trong từng thời kỳ. Đối với khách hàng truyền thống, có độ tín nhiệm cao (khách hàng quan trọng, than thiết của chi nhánh…) chi nhánh áp dụng lãi suất cho vay theo chính sách hoặc quy định cụ thể của BIDV trong từng thời kỳ. Lãi suất quá hạn tối đa bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn. 

- Các loại phí: Theo quy định của BIDV trong từng thời kỳ. 

- Phương thức trả nợ :Do chi nhánh và khách hàng thỏa thuận và lựa chọn sao cho phù hợp với thời điểm khách hàng phát sinh nguồn thu nhập để trả nợ. 

Các phương thức trả nợ bao gồm: 

Phương thức trả góp: Khách hàng trả một số tiền cố định (bao gồm cả gốc và lãi) theo định kỳ hàng tháng hoặc quý. Tiền lãi được tính theo dư nợ vay thực tế và số ngày thực tế sử dụng vốn. Tiền gốc bằng số tiền trả cố định hàng tháng/ quý trừ đi lãi phải trả trong tháng/ quý đó. 

Phương thức trả nợ gốc cố định: Khách hàng thực hiện trả nợ gốc cố định theo định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý hoặc phù hợp với chu kỳ SXKD của khách hàng. Số tiền gốc phải trả mỗi kỳ được xác định bằng tổng số tiền vay chia cho số kỳ trả nợ. 

- Tiền lãi được tính theo dư nợ vay thực tế. Đối với các khoản vay có thời hạn dưới 12 tháng: Chi nhánh có thể xem xét, quyết định phương thức trả nợ gốc cuối kỳ, phù hợp với thời điểm khách hàng phát sinh nguồn thu nhập để trả nợ.

2.4.Quy mô cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP ĐT &PT chi nhánh Tây Hồ.

Trong năm 2012, tổng dự nợ cuối kì của BIDV Tây Hồ là 363 tỷ,so với kế hoạch được giao đạt 94%. So với thời điểm nhận bàn giao tăng 108,1%, tương ứng với 27,2 tỷ đồng. Trong đó dự nợ ngắn hạn là 299 tỷ đồng chiếm 82,4% ; cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số dư nợ. Đến cuối năm 2013 thì tình hình hoạt động tín dụng của BIDV Tây Hồ như sau : - Tổng dự nợ : liên tục tăng, tốc độ tăng trưởng qua các quý như sau 125% ; 130% ; 106,7% ; 118,67%. BIDV Tây Hồ không ngừng phát triển hoạt động tín dụng mặc dù nền kinh tế có nhiều khó khăn nhưng BIDV Tây hồ vẫn có niềm tin vào tương lai, luôn cố gắng hết mình vì vậy mà đã mang lại cho ngân hàng những kết quả tích cực. Đến thời điểm năm 2013, qua một thời gian hoạt động, ngân hàng đã tạo được niềm tin và sự hài lòng của khách hàng, chi nhánh không chỉ giữ được những khách hàng truyền thống mà còn mở rộng thêm quan hệ với những khách hàng cũ. Hoạt động cho vay của chi nhánh không chỉ trên địa bàn mà còn được mở rộng sang các địa phương khác.

- Cho vay trung dài hạn : nền kinh tế có những biến động không lường trước được, để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng và an toàn hiệu quả. BIDV Tây Hồ hướng hoạt động cho vay của mình vào cho vay ngắn hạn để đảm bảo an toàn vốn, đẩy mạnh vòng quay vốn cho vay đầu tư vào nhiều lĩnh vực. Vì vậy trong đầu năm 2013 thì tỷ lệ cho vay trung dài hạn có xu hướng giảm xuống, nhưng đến cuối năm 2013  có những dấu hiệu phục hồi đáng kể, nhiều khách lại tiếp tục đầu tư để mở rộng phát triển sản xuất, mua sắm nên dư nợ cho vay trung dài hạn tăng lên. Trong năm 2012 chiếm có 63% bằng với số thực hiện của hệ thống nhưng lai thấp hơn so với kế hoạch hệ thống phấn đấu 70%. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua thì tỷ trọng cho vay đối với nhóm khách hàng này liên tục tăng đến quý I/2014 con số này lên đến 83%, một mức tăng đáng kể so với thời gian trước.

3 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) – CHI NHÁNH TÂY HỒ

3.1. Những kết quả đạt được

. Mức thu nhập của người dân tăng cao thì nhu cầu tiêu dùng cũng tăng cao. Nên ngân hàng thu được khá nhiều lợi nhuận khi phục vụ nhu cầu này của khách hàng. BIDV chi nhánh Tây nằm trên địa điểm dân cư đông đúc, nhu cầu mua sắm và kinh doanh cao cũng là thuận lợi để ngân hàng thu hút khách hàng về với mình. Hơn nữa BIDV là ngân hàng lâu năm nên có nhiều khách hàng quen, uy tín của ngân hàng trong hoạt động kinh doanh giúp ngân hàng thu hút được khách hàng hơn so với các ngân hàng bạn. Dựa vào sức mình là chính, NH không ngừng nổ lực hoàn thiện hơn nữa về các sản phẩm dịch vụ làm vừa lòng khách hàng truyền thống, thu hút khách hàng chưa đặt giao dịch với NH, NH đã đạt được những thành tựu trong công cuộc đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động ngân hàng. Tổng dư nợ cho vay đối với KHCN tăng mạnh.

. Tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ nợ quá hạn luôn ở mức an toàn, con số này rất nhỏ so với mức quy định của các NHTM, chứng tỏ bộ phận QHKHCN luôn kiểm soát được tỷ lệ này. Điều này cũng chứng tỏ, các cán bộ nhân viên đã thực hiện công tác thẩm định tương đối chặt chẽ, loại bỏ những khách hàng có tư cách mục đích không tốt. Với những khách hàng có tư cách tốt nhưng gặp khó khăn trong việc chi trả, các cán bộ đã tìm các biện pháp giúp đỡ khách hàng, thực hiện lại cơ cấu nợ hợp lí hơn. Thu nhập từ hoạt động cho vay đối với KHCN không ngừng tăng qua các năm với tốc độ tăng trưởng ngày một cao hơn.

. Đội ngũ nhân viên của Chi nhánh nói chung và bộ phận QHKHCN nói riêng có trình độ chuyên môn, trẻ, nhiệt tình, năng động, luôn quan tâm đến chất lượng dịch vụ, thường xuyên nhắc nhở nhau thực hiện và đặc biệt là luôn đề cao tính kỷ luật, có tinh thần đoàn kết tốt. Chi nhánh đã mở thêm phòng giao dịch để tạo thuận tiện đến cho khách hàng, hơn nữa uy tín của Chi nhánh ngày càng gia tăng, thu hút thêm nhiều KHCN đến với Chi nhánh. Đây là yếu tố rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh giữa các Ngân hàng ngày càng gay gắt, nhiều Ngân hàng đã mở thêm Chi nhánh mới trên địa bàn.

3.2.Hạn chế và nguyên nhân

 Hạn chế 

Mặc dù dư nợ cho vay được liên tục mở rộng đi đôi với việc kiểm soát chất lượng hoạt động cho vay, độ an toàn vốn được đảm bảo, song đây vẫn chưa phải là mức độ chất lượng tốt nhất mà bộ phận QHKHCN BIDV – Tây Hồ có thể đạt được. Với tiềm năng của bộ phận QHKHCN, chất lượng hoạt động cho vay đối với KHCN còn có thể đạt được những thành tích cao hơn nữa. Bên cạnh đó, phải nói đến những khuyết điểm trong hoạt động cho vay đối với KHCN tại Chi nhánh. 

Tổng dư nợ cho vay đối với KHCN tăng mạnh qua các năm, trong khi đó số lượng cán bộ nhân viên KHCN lại không tăng không đáng kể, dẫn đến hậu quả là khả năng quản lí tín dụng tại Chi nhánh tuy hiện tại là tốt nhưng do phải quản lí và theo dõi quá nhiều khoản vay với quá nhiều khách hàng vay, khối lượng công việc mà họ phải giải quyết là quá nhiều, có thể dẫn đến những sai sót không đáng có. 

Lợi nhuân từ hoạt động cho vay đối với KHCN chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng lợi nhuận của toàn Chi nhánh. Hoạt động marketing vẫn chưa được chú trọng đúng mức, một phần do hạn chế về mặt nhân lực trong khi công việc lại quá nhiều. Do đó, có nhiều khách hàng vẫn chưa hiểu rõ về hoạt động cho vay đối với KHCN tại Chi nhánh, bên cạnh đó họ ngại đến Ngân hàng do tâm lý sợ các thủ tục phiền hà, phức tạp. Đa số các khoản vay tiêu dùng được Chi nhánh thực hiện giải ngân bằng tiền mặt, do vậy khó quản lí được mục đích vay vốn thực tế và việc sử dụng vốn vay của khách hàng. Hơn nữa, Chi nhánh chưa khuyến khích được khách hàng sử dụng dịch vụ cho vay qua thẻ của ngân hàng và việc mở rộng loại hình cho vay này cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn như: cho vay thấu chi, thẻ tín dụng.

Đối tượng vay vốn chủ yếu là cán bộ công nhân viên, đây là đối tượng chủ yếu thuộc các thành phần kinh tế xã hội do Nhà nước quản lý. Đó là những người có thu nhập ổn định, có sự bảo lãnh của cơ quan, đại diện công đoàn và nguồn trả nợ từ việc trích một phần thu nhập hàng tháng, do đó khả năng trả nợ của họ khá cao. Tuy nhiên, với đối tượng này cũng nảy sinh những vấn đề về trả gốc vay, lãi vay. 

- Sự cạnh tranh giữa các Ngân hàng trên cùng địa bàn ngày càng gay gắt về quy mô, chất lượng dịch vụ, sự đa dạng về sản phẩm…

 Nguyên nhân.

Sự cạnh tranh với những Ngân hàng cùng quy mô trên địa bàn, trong khi lượng tiền nhàn rỗi của dân cư là có hạn nên việc huy động vốn của Chi nhánh phần nào gặp khó khăn. Một bất cập nữa là đầu ra tăng nhanh chóng trong khi đó đầu vào huy động không đủ, NH phải vay thêm từ ngân hàng hội sở, NHTM chi phí cao hơn huy động khách hàng phải gánh chịu chi phí này trong lãi suất vay.

Chi nhánh chưa thực sự quan tâm đến khoản mục cho vay đối với KHCN, chưa xác định cho vay KHCN là chiến lược phát triển của mình. Nên chỉ tiêu kế hoạch đươc phân bổ của Chi nhánh đối với các khoản tín dụng cá nhân còn khá thấp.

Các CBQHKH phải thực hiện tất cả công vịêc từ tìm kiếm, giao dịch trực tiếp, kiểm tra hồ sơ, thẩm định, kiểm tra đối tượng vay vốn và tính khả thi của dự án, kiểm tra việc sử dụng vốn vay, đôn đốc khách hàng trả lãi và gốc đầy đủ, đúng hạn. Công việc này sẽ càng khó khăn hơn khi món vay nhiều, địa bàn rải rác.

Chi nhánh gặp nhiều vấn đề với cán bộ công nhân viên (là đối tượng vay vốn chủ yêu của Chi nhánh), nguyên nhân là do:

Do sự cả nể và thiếu trách nhiệm, một số cơ quan quản lý cán bộ đã ký xác nhận cho cán bộ vay tiền ở nhiều TCTD khác nhau nhưng nguồn lương để trả nợ chỉ có một, vì vậy đã ảnh hưởng nhiều đến khả năng trả nợ của khách hàng như đã cam kết trong hợp đồng tín dụng với Chi nhánh.

Khách hàng thiếu kinh nghiệm quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh yếu kém không hiệu quả bị thua lỗ trong kinh doanh nên không trả nợ NH. Khách hàng sử dụng vốn vay không đúng mục đích, không đúng phương án SXKD thậm chí có trường hợp khách hàng dùng nguồn bổ sung vốn lưu động để mua sắm tài sản cố định, nhà cửa, xe… không tập trung vào việc kinh doanh thu lợi nên khi đến kỳ hạn nợ không có nguồn trả làm ngân hàng bị ứ đọng nợ. 

Khách hàng cung cấp thông tin sai sự thật về tình hình tài chính, đảo ngược phương án sản SXKD từ không hiệu quả đến hiệu quả, cố tình lừa gạt NH thẩm định trên cơ sở thông tin sai đó xét duyệt gây thiệt hại cho NH

3.3 Định hướng cho vay KHCN tại BIDV – Chi nhánh Tây Hồ

Đi sâu vào xem xét đánh giá một cách toàn diện kĩ lượng mục đích sử dụng các khoản vay của khách hàng, từ đó có những quyết định tài trợ đúng đắn, làm tăng doanh số cho hoạt động cho vay KHCN. Từ đó, đưa hoạt động cho vay KHCN trở thành một trong những sản phẩm hoạt động kinh doanh mang lại hiệu quả, trở thành thế mạnh cho BIDV – Chi nhánh Tây Hồ

Đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy của Ngân hàng. Đổi mới cơ cấu tổ chức của BIDV- Tây Hồ theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp và hiện đại. Cơ cấu lại các điểm giao dịch theo hướng tập trung và không áp dụng một cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ đồng nhất đối với tất cả các điểm giao dịch của Chi nhánh. Phát triển hệ thống giám sát hoạt động tín dụng của ngân hàng Xây dựng và hoàn thiện hệ thống giám sát hoạt động tín dụng hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn nhằm đảm bảo an toàn hoạt động tín dụng và nhằm phát triển BIDV – Tây Hồ.

No comments:

Post a Comment