09/11/2014
Đề bài tập nhóm môn Lịch sử văn minh thế giới
1. Sưu tầm, giới thiệu và đánh giá các thành tựu kiến trúc lăng mộ của văn minh Ai Cập cổ đại.

2. Sự truyền bá Phật giáo ra bên ngoài Ấn Độ và sự ảnh hưởng của Phật giáo với văn hóa Việt Nam.

3. Ảnh hưởng của Nho giáo tới các lĩnh vực văn học, sử học, giáo dục Việt Nam thời phong kiến.

4. Sưu tầm, giới thiệu 1 tác phẩm tiêu biểu trong mỗi thể loại văn học Trung Quốc thời trung đại.

5. Bốn phát minh lớn về kĩ thuật của Văn minh Trung Quốc thời cổ trung đại và ý nghĩa của bốn phát minh đó.

6. Sưu tầm, giới thiệu và đánh giá các thành tựu kiến trúc Phật giáo của văn minh Ấn Độ cổ trung đại.

No comments:

Post a comment